quote

"Herziening Wbft mooie aanleiding voor herinvoering overheidsbijdrage toezichtskosten" Colinda Rosenbrand (OvFD) op twitter

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

DNB: ONDERWATERPROBLEMATIEK BLIJFT

Extra aflossen op de hypotheek draagt maar beperkt bij aan de daling van het aantal onderwaterhypotheken, aldus onderzoek van DNB, die van menining is dat de onderwaterproblematiek nog jaren zal blijven bestaan.


15 oktober 2015

Nederlandse huishoudens hebben de afgelopen twee jaar ruim 29 miljard euro extra afgelost op hypotheken. Naast het lage rendement op spaartegoeden lijkt ook de tijdelijke verruiming van de schenkingsregeling hierbij een rol te hebben gespeeld. Dit heeft echter maar beperkt bijgedragen aan de daling van het aantal onderwaterhypotheken, waarbij de schuld groter is dan de waarde van de woning, aldus onderzoek van DNB op basis van nieuwe gegevens over de hypotheken van drie miljoen Nederlandse huishoudens sinds 2013.

Slechts in 11 procent van alle gevallen zorgde de extra aflossing ervoor dat een onderwaterhypotheek weer ‘boven water’ kwam. De extra aflossingen hebben er wel aan bijgedragen dat het gemiddelde onderwaterbedrag sinds begin 2013 is afgenomen van 20 tot 16 zestien van de waarde van de woning.

Hoewel op basis van de beschikbare cijfers niet kan worden vastgesteld hoeveel van deze extra aflossingen uit schenkingen zijn betaald, lijkt d e tijdelijke verruiming van de schenkingsvrijstelling wel een rol te hebben gespeeld, aldus DNB.

 

Onderwaterproblematiek blijft

In de afgelopen twee jaar is het aantal onderwaterhypotheken in Nederland gedaald van 1,3 miljoen naar ongeveer 960 duizend. Deze afname is het gevolg van contractuele aflossingen, vrijwillige aflossingen, en – sinds het dieptepunt medio 2013 – ook van stijgende huizenprijzen. In enkele steden en regio’s waar de huizenmarkt in de afgelopen twee jaar sterk is aangetrokken – zoals Amsterdam en Utrecht – zijn veel hypotheken weer boven water gekomen. Maar in grote delen van het land liggen de huizenprijzen op dit moment nog onder het niveau van begin 2013. Daar heeft de ontwikkeling van huizenprijzen per saldo dus niet bijgedragen aan vermindering van de onderwaterproblematiek.

Het herstel van de woningmarkt zet zich naar verwachting de komende tijd over de gehele linie voort. Berekeningen van DNB laten echter zien dat ook bij stijgende huizenprijzen een deel van de hypothekenvoorraad nog geruime tijd onder water staat. Als de huizenprijzen de komende jaren met 2 à 3 procent  per jaar blijven stijgen, dan zullen in 2020 nog steeds 250 tot 350 duizend van deze hypotheken onder water staan. Dit betekent dat deze huishoudens gedurende meer dan zeven jaar geconfronteerd worden met een restschuld na verkoop en daardoor moeilijker kunnen verhuizen.

reacties

Alex van der Sluijs / WH

De meest geniale oplossing die aangedragen is, maar waar nog steeds niet op is ingesprongen, is de mogelijkheid te creëren om lijfrentekapitalen te laten gebruiken om af te lossen. Een mogelijkheid waarbij de fiscus de belastbaarheid van lijfrentepolissen/rekeningen opgeeft om de aftrekbaarheid van rente binnen te halen.

Veel vliegen in één klap: substantiële verbetering van de balansen tussen de waarde van de woningen en het uitgeleende geld, opschonen van veel verzekeringsmeuk en woekertroep, opschoning en vereenvoudiging van veel administratieve handelingen, meer financieel overzicht van de planningen etc.

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

Op welke gegevens is dit allemaal gebaseerd? Voor zover ik weet houdt het Kadaster de hypothecaire inschrijving aan als hypotheekbedrag-inclusief een niet opgenomen hogere inschrijving- , wordt er geen rekening gehouden met opgebouwd vermogen in spaarpolissen, worden tussentijdse aflossingen gemeld bij kadaster door de bank? volgens mijn informatie niet, en een geheel afgeloste hypotheek die kadastraal niet wordt doorgehaald blijft geregistreerd. Er zou dan ook nogal wat lucht in de hypotheeksommen kunnen zitten. Weet iemand hoe dat zit?

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...