quote

"Het wordt tijd dat aov-verzekeraars gaan samenwerken met broodfondsen" Nico van Koesveld op VVPonline

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

STICHTING ODIN LANCEERT CLAIMPAKKET

Stichting Odin heeft het ClaimPakket gelanceerd, waarmee adviseurs "eenvoudig zelf kunnen berekenen of un klant recht heeft op extra compensatie in zijn of haar beleggingsverzekering".


22 oktober 2015

Odin in een intermediairmailing: "Op basis van een aantal gegevens van de beleggingsverzekering maakt u in een excelsheet binnen enkele minuten een helder rapport voor uw klant. Per invulveld is voor u een toelichting opgenomen. De uitkomst is een geautomatiseerde berekening van de potentiële schade in de beleggingsverzekering. Deze berekende schade is gebaseerd op de gemiddelde berekening van de drie meest gebruikte schadeberekeningen in de markt. U maakt van de excel eenvoudig een pdf -apport dat u via e-mail naar uw klant kunt sturen. Uiteraard is het rapport gepersonaliseerd en is de berekening helemaal afgestemd op de individuele polis. En het rapport is ook voorzien van uw eigen logo en bedrijfsinformatie. Het pdf-rapport stuurt u via e-mail naar uw klant. U ontvangt van ons een professionele standaard tekst die u kunt gebruiken voor de e-mail. Daarnaast zitten in het pdf-rapport al standaard links naar de belangrijke webpagina’s met meer informatie voor de klant. Zodra u het rapport heeft verstuurd is alle communicatie er op gericht om de verdere werkzaamheden zoveel mogelijk van u over te nemen en uw klant in contact te brengen met een onafhankelijk claimexpert. Wij maken met claimexperts ook afspraken over de voortgang in claimdossiers en treden als het nodig is op als mediator om er voor te zorgen dat alle procedures ook zo snel mogelijk worden doorlopen. In steeds meer gerechtelijke en Kifid-uitspraken wordt duidelijk dat de zorgplicht van het intermediair steeds breder en dieper wordt ingevuld. Met ClaimPakket voorkomt u dat consumenten u kunnen aanspreken op het feit dat ze niet zijn gewezen op claimmogelijkheden voor hun beleggingsverzekering."

Het gebruik van het ClaimPakket is gratis voor Odin-abonnees, de normale kosten bedragen eenmalig 37,50 euro en 15 euro voor elke update.

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...