quote

"Herziening Wbft mooie aanleiding voor herinvoering overheidsbijdrage toezichtskosten" Colinda Rosenbrand (OvFD) op twitter

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

"VAN VERBORGEN KOSTEN NAAR VERBORGEN COMPENSATIE"

A.s.r. kreeg er maandagavond flink van langs in Radar, omdat de verzekeraar geen openheid geeft over de berekening van de woekerpoliscompensatie. Philippe Wits (foto), directeur Leven van a.s.r., hield desondanks voet bij stuk.


27 oktober 2015

Wits zei wel dat enkele individuele gevallen in de studio mogen controleren of hun berekeningen goed gecontroleerd zijn. De software die a.s.r. heeft ontwikkeld om de berekeningen te maken, geeft de maatschappij echter niet vrij. Dit omdat de informatie privancygevoelig zou zijn. Errol Keyner, betrokken bij de compensatie-akkoorden, hekelde "het gebruiken door verzekeraars van privacy om transparantie te vermijden". Verzekeraars kunnen zich volgens hem niet verschuilen achter afspraken over geheimhouding in de akkoorden. Keyner sprak uit dat wat hem betreft verzekeraars alle vrijheid hebben om open te zijn over de berekeningen.

Wits toonde zich verrast toen Bert Jan Tiesinga van Wakkerpolis vanaf de tribune meldde al in 2012 sheets met formules te hebben gekregen (Wits was toen nog geen directeur Leven). Radar kondigde aan deze sheets op haar website te zullen zetten. Radar spreekt ondertussen van een nieuw schandaal: "Van verborgen kosten naar verborgen compensatie", aldus presentatrice Antoinette Hertsenberg. In het programma kwamen ook onder meer Pieter Lijesen (Woekerpolisproces) en Ab Flipse (Vereniging Woekerpolis.nl) aan het woord.

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...