quote

"Herziening Wbft mooie aanleiding voor herinvoering overheidsbijdrage toezichtskosten" Colinda Rosenbrand (OvFD) op twitter

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

KLANT GELOOFT ADVISEUR EN VERZEKERAAR NIET MEER

Het gebrek aan vertrouwen in adviseur en/of verzekeraar is een belangrijke reden om niet van het hersteladvies woekerpolissen gebruik te maken. Dat blijkt uit consumentenonderzoek door de AFM, gepubliceerd in de jongste rapportage Nazorg Beleggingsverzekeringen.


28 oktober 2015

Uit het onderzoek blijkt verder onder meer dat veel consumenten niet begrijpen dat hersteladvies kosteloos is. Aan alle respondenten is gevraagd waarom zij geen gebruik hebben gemaakt van het hersteladvies van een financieel adviseur. Sommige respondenten zeggen dat de adviseur daarvoor kosten in rekening bracht, die zij niet wensten te betalen. Verder zijn er respondenten die er niet op vertrouwen dat het advies van een adviseur en/of verzekeraar in hun belang is. De AFM: "De groep respondenten die zegt geen zin in of tijd voor hersteladvies te hebben is klein. Respondenten zijn blijkbaar wel geïnteresseerd in een hersteladvies. Zij geven diverse redenen voor het feit dat zij geen hersteladvies inwinnen. Hoewel er ook andere zaken dan het vertrouwen van respondenten in verzekeraars en financieel adviseurs naar voren komen, moet geconstateerd worden dat het gebrek aan vertrouwen in adviseur en/of verzekeraar een belangrijke reden is om niet van het hersteladvies gebruik te maken."

Een opvallend grote groep respondenten zegt dat het niet klopt dat ze hebben aangegeven geen hersteladvies te willen. De AFM roept verzekeraars op om dit aspect verder te onderzoeken.

reacties

Joost van Nieuwenhuijze / vnhp

Misschien moet ook de vraag gesteld worden of een herstel advies op dit moment wel opportuun is. Gezien de fluctuaties op de beurs zowel nationaal als internationaal in combinatie met de kosten van de Nederlandse fundmanagers in vergelijk met de buitenlandse fundmanagers, vind ik het als adviseur eigenlijk onverantwoord om een herstel advies te geven. Soms kan het zo zijn dat blijven zitten waar je zit op de lange termijn toch het beste resultaat geeft. Beleggen is en blijft risicovol en viel vroeger onder het begrip kansspel.

Jeffrey Leichel / www.stichting-odin.nl

@Joost Liever 2,5% kosten in je polis of 0,5% op een beleggingsrekening?

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...