quote

"Herziening Wbft mooie aanleiding voor herinvoering overheidsbijdrage toezichtskosten" Colinda Rosenbrand (OvFD) op twitter

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

WOEKERPOLIS.NL "ZEER CONTENT" MET UITSPRAAK

"Aegon heeft net als NN en Reaal geprobeerd onze vereniging niet ontvankelijk te verklaren. Ook Aegon is dat niet gelukt." Zo reageert voorzitter Ab Flipse van de Vereniging Woekerpolis.nl op het tussenvonnis woensdag waarin de rechtbank van Den Haag de collectieve actie van de vereniging niet ontvankelijk verklaarde met betrekking tot 112 van de 115 aangevoerde producten.

 


28 oktober 2015

De vereniging: "De rechtbank Den Haag heeft in een tussenvonnis van 28 oktober 2015 bepaald dat de collectieve procedure van de Vereniging Woekerpolis.nl tegen Aegon zich gaat toespitsen op de producten Koersplan, Fundplan en Vermogensplan. Dit zijn de meest verkochte producten van Aegon die samen zo’n 70 procent van alle door Aegon verkochte woekerpolissen uitmaken. De rechtbank heeft aan de vereniging gevraagd om alle contractdocumentatie van deze producten, zoals voorwaarden, folders en brochures in het geding te brengen."

Flipse “Wij zijn zeer content met de uitspraak. Aegon heeft net als NN en Reaal geprobeerd onze vereniging niet ontvankelijk te verklaren. Ook Aegon is dat niet gelukt. Verzekeraars en ook banken doen er alles aan om collectieve procedures te blokkeren. Voor individuele zaken heeft men geen angst, wel voor massa-claims. Wij kunnen nu doorgaan met onze procedure voor Koersplan, Fundplan en Vermogensplan. Dit betreft 70 procent (ruim 910.000) van de 1.3 miljoen door Aegon verkochte polissen. We beraden ons nog over de 30 procent overige producten. Of we starten voor deze groep een nieuwe procedure of we gaan in hoger beroep. Deze groep gedupeerden laten we niet in de steek."

De rechter vond dat de Vereniging de 112 overigen producten onvoldoende heeft uitgewerkt in de dagvaarding.

Een andere uitkomst van het vonnis is dat Aegon op dit moment nog geen inzage in de offerteprogrammatuur hoeft te geven. Pas als er over de hoogte van de schade geprocedeerd gaat worden, wordt dit weer actueel.

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...