quote

"Het wordt tijd dat aov-verzekeraars gaan samenwerken met broodfondsen" Nico van Koesveld op VVPonline

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

TOOLKIT AOV-ADVIES BESCHIKBAAR VOOR ALLE ADVISEURS

Adviseurs kunnen vanaf nu de toolkit voor zorgvuldig advies over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen downloaden. Deze toolkit bevat elf instrumenten om het aov-advies te verbeteren, waaronder een zelftoetsing voor het aov-adviesdossier opgesteld door de AFM en een inventarisatieformulier opgesteld door branchevereniging Adfiz.

 


17 november 2015

Adfiz, Bureau D&O en de AFM hebben de toolkit samengesteld in verband met de gezamenlijke ronde door het land over zorgvuldig aov-advies. In november hebben Adfiz, Bureau D&O en de AFM vijf informatiemiddagen gehouden over de advisering over aov. Ruim zevenhonderd adviseurs waren daarbij aanwezig. "De ervaringen waren zeer positief, vooral de praktische informatie en de toolkit worden gewaardeerd."

Aanleiding van de ronde en de toolkit zijn de resultaten van een onderzoek van de AFM waaruit blijkt dat de kwaliteit van het aov-advies sterk kan worden verbeterd. De branche heeft deze handschoen opgepakt en heeft toegezegd zich in te spannen om de advieskwaliteit te verbeteren.

De gezamenlijke toolkit voor zorgvuldig aov-advies is daar een belangrijk onderdeel van. Het doel van deze toolkit is de advisering over aov verder te verbeteren en efficiënter te maken zodat het optimaal aansluit op de wensen, situatie en behoefte van de klant.

reacties

Arnoud Wennekus / AOV-ZZP.nl

Mooi pakketje!... nu nog 50 uur studeren om e.e.a. te overzien te implanteren en te gaan begrijpen en toepassen. Dan ben je 50 AOV Adviezen verder...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...