quote

"Banken behandelen klanten met een hypotheek helaas te vaak als een melkkoe" Bart Combée (Consumentenbond)

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

"START BREDER ONDERZOEK NAAR EFFECTEN PROVISIEVERBOD"

Ruim 75 procent van de consumenten wil meer keuze hebben over de wijze waarop zij intermediairs kunnen betalen, aldus onderzoek van GfK in opdracht van Legal & General, dat pleit voor breder onderzoek naar de effecten van het verbod op provisie in aanloop naar de evaluatie van het provisieverbod in 2017. "De vraag in welke mate de sterke daling van het aantal ondernemers met een aov ook te wijten is aan bijvoorbeeld de financiering van advies is relevant."


24 november 2015

Legal & General laat regelmatig onderzoek doen naar de effecten van het provisieverbod. Uit dit onderzoek blijkt dat 76 procent van de consumenten aangeeft de keuze te willen hebben om de kosten van de adviseur in één keer te betalen dan wel om deze kosten als een transparante opslag op de premie gespreid ver de looptijd van de verzekering/hypotheek te betalen. Tussen de verschillende productgroepen (overlijdensrisico, pensioen, hypotheek) is nauwelijks verschil. De percentages variëren van 74 tot 77 procent. “Het blijft toch merkwaardig, aldus Arno Dolders, "dat het bieden van deze vrijheid aan de consument voor zo velen onbespreekbaar is. Aan de ene kant verwachten we van de consumenten dat zij steeds meer eigen verantwoordelijkheid nemen, maar aan de andere kant durven we de consument niet de keuze te geven om zelf, binnen randvoorwaarden die ouderwetse oneigenlijke verkoop gedreven sturing uitsluiten, keuzen te maken. Ik heb noch van het Verbond van Verzekeraars, noch van de toezichthouder en noch van politici goede argumenten gehoord waarom deze keuze de consument onthouden zou moeten worden. Veel meer dan dat de wet “een gelopen race is” en pleiten voor aanpassing “een achterhaalde zaak is” hoor ik niet. De vraag “waarom de consument geen keuze bieden”, wordt echter niet beantwoord."

 

Niet mordicus tegen

In 2017 is de evaluatie van het verbod op provisie gepland. Dolders, die in 2016 afscheid neemt van Legal & General: "Ik ben niet mordicus tegen het verbod. Wel denk ik dat het goed is om niet te blijven hangen in dogma’s maar gewoon te kijken naar de effecten van het verbod. En indien geconstateerd wordt dat het verbod ook ongewenste effecten heeft, te onderzoeken op welke wijze deze ongewenste effecten kunnen worden weggenomen. Begin volgend jaar zullen wij de GfK-onderzoeken, die tot nu toe zijn gehouden, in een gecombineerd rapport samenvatten waardoor de ontwikkeling in de tijd met betrekking tot de houding van de consument over de ervaringen die zij hebben met het verbod op provisie, beter zichtbaar worden. Ik denk overigens dat het in het belang van een ieder is dat er ten behoeve van deze evaluatie een gedegen onderzoek plaatsvindt. Hierbij kan ook gekeken worden naar de effecten van de huidige wijze waarop het verbod op provisie is vormgegeven voor bijvoorbeeld branches als arbeidsongeschiktheidsverzekering. De vraag in welke mate de sterke daling van het aantal ondernemers met een aov ook te wijten is aan bijvoorbeeld de financiering van advies is relevant. Tevens is het belangrijk te onderzoeken of bij bepaalde verzekeringen de wijze van financiering van advies invloed heeft op het antiselectie criterium.”

reacties

Kees Bergman / Kees Bergman

Er worden nu door dhr. Dolders 2 opties genoemd.De derde optie is gewoon een opslag in de premie ingebouwd zoals het gros van de consumenten het wil. Hou nou toch op met die dogma's dat wij allen aan de nieuwe wereld MOETEN wennen. Laat de nieuwe wereld volledig zijn entree maken en doen gecombineerd met de goede zaken van de oude. Dus aan te geven inbouw in AOV / begrafenisverz/ levensverz. /risicoverz/bankspaarproducten over de gehele duur. Zonder sturing door provisie , maar waar provisie voor bedoeld is namelijk onderhoud/ adviseren/bijstaan bij schade enz. Nogmaals als klanten en collegae op netto basis willen werken. Ga je gang. Laat alleen de weg vrij om andere klanten en collegae op open provisiebasis te laten werken wanneer zij dat wensen.

Kees Bergman / Kees Bergman

P.S. Krijg net weer een bericht van D&O Actueel binnen, dat er een boekje te bestellen is voor € 47,50 waarin ik kan lezen hoe ik hoog, laag en geen provisie kan verwerken met assurantiebelasting / BTW in de nota's. als ik geheel of gedeeltelijk met provisie werk. Dit is toch een systeem waar niemand meer uitkomt. Eigenlijk wil ik mij niet verdiepen in dit soort problemen en de klanten van mij ook niet. Wij hebben met z'n allen onze handen al vol om de zorgplicht/ studie/afm proof zi zijn/ wetsveranderingen enz. bij te houden. Kortom beter ten halve gedraaid, dan ten hele gekeerd. Nogmaals heel simpel of je werkt op netto basis of je werkt met ingebouwde open doorlopende provisie (vergoeding) voor alle producten complex en niet complexe gedurende de gehele verzekeringsperiode.

Robert Willems / Riksen & Willems Financiele Adviseurs

Afgelopen week een met echtpaar welke kleine kinderen hebben aangegeven een extra overlijdensdekking af te sluiten. Onze advies en bemiddelingskosten € 250,-. Kunnen het niet betalen en zien er van af.
Dit lijkt mij een ongewenst effect waar het Ministerie van Financiën totaal geen gevoel bij heeft. Ik ben als adviseur net als velen eindrelaties voorstander van provisie (en inducement).

Kees Bergman / Kees Bergman

Inducement kan, maar waarom niet geheel vrijheid tussen de partijen waarbij de marktwerking zijn werk doet.

Otto Broertjes / Libro bv

Behandel leven(uitvaart) en aov net als schadeverzekeringen met een doorloopprovisie!

Kees Bergman / Kees Bergman

Sorry het gezegde is : beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald

Willem van Spronsen / Adire Pensioen & Advies

Om tot een provisieverbod te komen was eigenlijk een aantal jaren terug niets te dol. Van geleidelijk aanpassen van wetgeving, voortijdig ingeplande propaganda tot het als leidraad gebruiken van een rapport dat het eindpunt daarin moest bepalen. De resultaten ervan zijn nu zichtbaar. Het moeilijkste is nu blijkbaar om toe te geven dat de genomen besluiten feitelijk op drijfzand berusten.

Kees Bergman / Kees Bergman

@Willem . Late ractie, maar beter laat dan nooit. Helemaal mee eens. Zelfde verhaal met nominale beloning en waardegerelateerde. In Engeland al lang weer waardegerelateerd en wij moeten nominaal, waardoor iedereen weer gaat proberen om zoveel mogelijk polissen te verkopen.

Willem van Spronsen / Adire Pensioen & Advies

@ Kees,
Als ex leven inspecteur zie ik jammer gewoon een verwoest leven landschap wat de propaganda oorlog van een aantal jaren terug uiteindelijk niet zal overleven. Als ik terug denk aan wat er allemaal is gebeurd dan kan ik alleen maar aan de veroorzakers ervan zeggen, oke je wilde het toch zo graag kapot hebben, nou dat is je dan gelukt. Echt een super prestatie van van de bovenste plank. Het enige wat ontbreekt is nog een oorkonde.

Arno Dolders was de enige van de verzekeraars die visie toonde. Eigenlijk probeert hij te redden wat er nog te redden valt. Maar dan moet er wel een wonder gebeuren, Gaat hem niet worden. Verkeerde besluitvorming toegeven wil men uiteraard niet, immers dan is er sprake geweest van onbehoorlijk bestuur.

Spiegel je hun kunsten aan wat er verder in Europa gebeurt, dan kun je niets anders concluderen dan dat deze beleidmakers allang door de mand zijn gevallen.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • TIM VAN DEN BERG OVERLEDEN

  Tim van den Berg is zondag overleden. 

 • "KLANT MET HYPOTHEEK MELKKOE VOOR BANKEN"

  Volgens de Consumentenbond jagen banken woningeigenaren die tussentijds hun hypotheek willen wijzigen op kosten.

 • ADVISEUR HOEFT GESPREK NIET WOORDELIJK VAST TE LEGGEN

  Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam hypotheekadviseur kan niet worden verlangd dat ieder gesprek woordelijk wordt vastgelegd en woordelijk kan worden gereproduceerd, zegt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in Uitspraak 2017-540.

 • ACTURE START MET NIEUW LABEL ACTIVASZ

  Acture splitst haar bedrijfsactiviteiten op en start met een nieuw label ActivaSZ. 

 • DE HYPOTHEEKSHOP VERWACHT VERLAGING HYPOTHEEKRENTE

  De Hypotheekshop verwacht verlaging van de hypotheekrente in het 'najaarsseizoen'.

 • VERZEKERAAR HOEFT 'BRANDEND HUIS' NIET TE VERZEKEREN

  Verzekeraars zijn niet gehouden om verzekerden die op 1 januari 2014 reeds ziek waren de mogelijk te bieden van verlenging van de uitkeringstermijn van hun aov. Dat bevestigt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) nog eens in Uitspraak 2017-538..

 • VERLAGING DEKKING AUTOVERZEKERING ZINVOL?

  De vraag of verlaging van de dekking van de autopolis voor de verzekerde zinvol is, hangt van meer aspecten af dan alleen de ouderdom van de auto. Aldus MoneyView in het Special Item Autoverzekeringen 2017.

 • SYSTEEMFOUTJE, BEDANKT!

  Als gevolg van een systeemfout hebben lezers van VVP Online maandag notificaties ontvangen van oude reacties van Nico van Koesveld.

 • "GEBRUIK REPARATIEFORMULIER VOORWAARDEN BIJ NVM- OF VBO-MAKELAAR"

  Vereniging Eigen Huis en Consumentenbond raden consumenten met een NVM- of VBO-makelaar aan om hem of haar een 'reparatieformulier' te laten ondertekenen. Hiermee worden de verouderde algemene voorwaarden die NVM en VBO hanteren op de belangrijkste punten 'gerepareerd'.

 • SEBASTIAN MENNES OP VVP-EVENT INKOMEN

  Sebastian Mennes stond eerder al op het podium met Richard Branson, Al Gore en Bear Grylls. Op 20 september deelt deze veelzijdige top-ondernemer op het VVP Event Inkomen zijn inzichten aan inkomenadviseurs over stress, burn-out en arbeidsongeschiktheid.

Meer nieuws...