quote

"Ongelooflijk! Banken die klagen over kosten toezicht terwijl winsten stijgen" Ewald Engelen (financieel geograaf, politicus en publicist) op twitter

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

BUDGETPOLIS: AFSCHAFFEN OF OMARMEN?

De discussie over budgetpolissen is nog niet voorbij. Patiëntenfederatie NPCF roept zorgverzekeraars op om te stoppen met het aanbieden van budgetpolissen. Vergelijkingssite Geld.nl constateert juist dat de huidige voorwaarden bij budgetpolissen een stuk gunstiger zijn dan in 2015. Hierdoor wordt een budgetverzekering voor meer mensen interessant.


2 december 2015

Veel zorgverzekerden die voor een budgetpolis kiezen zouden zich niet bewust zijn van de risico's, zegt NPCF. Uit een rapportage van de Nederlandse Zorgautoriteit blijkt dat veel patiënten op kosten worden gejaagd na een behandeling in een ziekenhuis die niet onder hun polis bleek te vallen. Ook lopen houders van budgetpolissen volgens NPCF het risico dat ze minder goede zorg krijgen. "Ze kunnen te maken krijgen met lange reistijden en lange wachttijden in ziekenhuizen. Of ze moeten zich wenden tot ziekenhuizen die onder verscherpt toezicht staan", schrijft de NPCF in een brief aan de zorgverzekeraars.

 

Mogelijk toch interessant

Eind vorig jaar laaide de discussie over budgetpolissen op, toen bleek dat consumenten met een 'selectieve' zorgverzekering 20 procent of meer van de kosten van een ziekenhuisopname of een andere dure behandeling zelf moesten bijbetalen. Verschillende zorgverzekeraars hebben zich die kritiek aangetrokken. Onder meer Menzis, Univé en VGZ hebben de voorwaarden van hun budgetpolissen inmiddels verruimd. Met name zijn er meer zorgverleners gecontracteerd. "Hierdoor wordt een budgetverzekering voor veel meer mensen interessant", constateert de financiële vergelijkingssite Geld.nl.

reacties

René Vos / René Vos Advies

Klanten hebben geen idee waar ze aan beginnen als ze een Budgetpolis nemen. Als assurantiekantoor adviseer ik mijn klanten ook niet meer. Kunt u bepalen op basis van de te verwachten vraag aan medische zorg in 2016 welke polis het beste is voor uw relatie? Ik niet.
Wel stel ik mijn klanten altijd een restitutiepolis voor. Willen ze via mijn kantoor verzekeren dan kan dat maar alleen een top (de meeste zijn volgens mij toB)product.
Misschien kortzichtig misschien onjuist maar ik kan de AFM niet uitleggen waarom ik iemand een Budgetpolis heb geadviseerd als hij in het volgend jaar gedotterd moet worden en het blijkt dat hij een groot gedeelte zelf moet betalen. Want dan "had mijn klant voor die paar tientjes meer per maandtoch wel een goed product gekozen?" Dit wordt volgens mij de volgende Woekerpolisaffaire en ik zie het allemaal al weer gebeuren bij Antoinette en consorten...

Dick Aardenburg / Aardenburg Assurantiën

De politiek wilde eenvoud, gelijkheid en solidariteit, dus hebben zij het ziekenfonds en particulier verzekeren afgeschaft. Nu is er een grote wirwar aan polissen met niet te vergelijken dekkingen tegen explosief gestegen kosten. De politiek predikt al jaren lang "kijk verder, want het kan goedkoper". Tja, de spreuk "goedkoop = duurkoop" geldt anno 2015 nog steeds. Wil je een lager premie? Neem dan een (overzichtelijk) hoger eigen risico. Politiek doe je werk eens goed,... budget polis en 80% van de "aanvullende polissen" afschaffen, en breng duidelijkheid terug voor de burger.

Arnoud Bosch / Vereniging Docenten Assurantie- en Bankleer (VDAB)

Laat en budget poliskopers tekenen voor het feit dat u kan worden aangesproken voor een bedrag welke kan oplopen tot maximaal E..........
als u zich niet volgens de polis voorwaarden laat behandelen door een zorgverlener die geen contract met ons heeft afgesloten.
Juist het maximale bedrag wordt niet eens opgenomen.
Juist is een taak voor AFM om dit in het belang van de klant te regelen met het gezegde premie voordeel kan worden Geldlenen kost Geld.
Arnoud Bosch

René Vos / René Vos Advies

Misschien wil de heer Bosch nog eens opschrijven wat hij bedoelt ?

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • NIBUD KAATST BAL TERUG NAAR HYPOTHEEKVERSTREKKERS (1 reactie)

  “Een minder rigide omgang door hypotheekverstrekkers met schulden uit het verleden zou ook helpen”, aldus Marcel Warnaar van het Nibud op kop-munt.nl.

 • ONJUISTE MARKTWAARDE WONING LEIDT NIET TOT SCHADEVERGOEDING

  Het hanteren van een onjuiste marktwaarde van de woning in de administratie door ING leidt niet tot een schadevergoeding, omdat de consument geen schade heeft geleden, zo blijkt uit Uitspraak 2017-517 van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid).

 • CONSUMENT HEEFT RECHT, NIET DE PLICHT TOT BOETEVRIJE AFLOSSING

  Een bank kan er niet toe worden gehouden om de toekomstige boetevrije rente mee te nemen in haar berekening van de boeterente, zo blijkt uit Uitspraak 2017-514 van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid).

 • PETER PAUL BARTH NIEUWE DIRECTIEVOORZITTER KLAVERBLAD

  Peter Paul Barth wordt per 1 september benoemd tot algemeen directeur en voorzitter van de directie van Klaverblad Verzekeringen.

 • VERZEKERAARS WILLEN EXTRA INSPECTIES BIJ VEEHOUDERIJBEDRIJVEN (1 reactie)

  Naar aanleiding van recente stalbranden onderzoeken verzekeraars samen met het Verbond van Verzekeraars de mogelijkheden om extra risicogerichte inspecties uit te voeren bij veehouderijbedrijven.

 • AEGON HELPT 2.600 BEDRIJVEN MET LEENPLATFORM FUNDING CIRCLE

  Aegon is het Verenigd Koninkrijk een samenwerking aangegaan met Funding Circle. In de eerste 12 maanden worden naar schatting 2.600 bedrijven aan een financiering geholpen, waarmee tot 6.400 nieuwe banen worden gecreëerd.

 • ACHMEA SCHRIJFT WEER ZWARTE CIJFERS

  Achmea zag in het eerste halfjaar van 2017 het netto resultaat stijgen van -26 naar +171 miljoen euro. Dit voor een groot deel als gevolg van reductie van arbeidsplaatsen.

 • NN GROUP: GEZONDE BIJDRAGE VAN DELTA LLOYD

  "We zagen een gezonde bijdrage van 49 miljoen euro van Delta Lloyd", aldus Lard Friese, ceo van NN Group, over de eerste volledig geconsolideerde kwartaalresultaten voor NN Group en Delta Lloyd.

 • NEDERLANDSE BEDRIJVEN BETALEN FACTUUR BINNEN 46 DAGEN (1 reactie)

  Nederlandse bedrijven betalen hun factuur gemiddeld binnen 46 dagen. Daarmee behoort Nederland tot de absolute wereldtop als het gaat om snel betalen, aldus onderzoek van kredietverzekeraar Euler Hermes.

 • MEER GRIP OP VERZUIM: TIPS VOOR ADVISEURS

  De behoefte bij zowel adviseurs als werkgevers aan ondersteuning om de verzuimkosten te verlagen neemt toe. Hoe kunt u als adviseur het risico goed inventariseren en bepalen wat de beste oplossing is voor de klant om meer grip te krijgen op verzuim?

Meer nieuws...