quote

"Ongelooflijk! Banken die klagen over kosten toezicht terwijl winsten stijgen" Ewald Engelen (financieel geograaf, politicus en publicist) op twitter

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

"JURIDISCHE STOFKAM MOET DOOR MODEL-SWO"

"Mijn conclusie is dat de model-SWO in zijn huidige vorm eerder problemen oproept dan oplost. Daar moet de stofkam door!" Dat stelt jurist Cees de Jong in zijn Dela-column.


9 december 2015

De Jong: "Je zou verwachten dat over de tekst van een marktbreed te hanteren model goed wordt nagedacht. Dat de gemaakte keuzes ondubbelzinnig worden verwoord. Dat interpretatieproblemen worden voorkomen. Kortom, dat een tekst wordt gepubliceerd die niet alleen helder is, maar ook juridisch verantwoord. Wat dat betreft schiet het refertemodel tekort."
De Jong geeft onder meer als voorbeeld: "Volgens het refertemodel wordt de samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen een aanbieder enerzijds en een adviseur/bemiddelaar anderzijds. Je zou veronderstellen dat beide partijen in de begrippenlijst worden omschreven. Het begrip aanbieder komt daarin echter niet voor. De adviseur en de bemiddelaar, daarentegen, worden wél omschreven in de begrippenlijst. In beide gevallen wordt verwezen naar de omschrijving in artikel 1:1 van de Wft. Volgens de definitie in de model-SWO handelt de adviseur in opdracht van de klant. Ook een bemiddelaar handelt in opdracht van de klant, maar in de definitie ‘bemiddelaar’ wordt dit niet vermeld. Dat is niet consequent. Daar komt bij dat een bemiddelaar volgens de definitie in het refertemodel voor meerdere aanbieders kan bemiddelen. Dat wekt de – naar ik aanneem: niet bedoelde – indruk dat een bemiddelaar niet voor de klant, maar in opdracht van de aanbieder bemiddelt.

"Evenmin als de aanbieder wordt de adviseur/bemiddelaar omschreven in de begrippenlijst van de model-SWO. Uit het feit dat de adviseur en de bemiddelaar wel worden gedefinieerd, zou je kunnen afleiden dat de aanduiding ‘adviseur/bemiddelaar’ deze beide financiële dienstverleners omvat. Dat is niet in overeenstemming met de Wft. Immers, als een bemiddelaar adviseert is dat een onderdeel van zijn bemiddelingsactiviteiten. Het gaat dan om een activiteit die is ‘gericht op het als tussenpersoon tot stand brengen van een verzekering tussen een cliënt en een verzekeraar’. De activiteiten van een adviseur in de zin van de Wft blijven beperkt tot het aanbevelen van een bepaalde verzekering aan een bepaalde cliënt. Wil deze de aanbevolen verzekering sluiten, dan zal hij zich moeten wenden tot een bemiddelaar of een direct writer. Adviseurs moeten uiteraard kunnen beschikken over productinformatie, maar een uitgebreide samenwerkingsovereenkomst zoals vastgelegd in het refertemodel is daarvoor niet nodig."

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • NIBUD KAATST BAL TERUG NAAR HYPOTHEEKVERSTREKKERS (1 reactie)

  “Een minder rigide omgang door hypotheekverstrekkers met schulden uit het verleden zou ook helpen”, aldus Marcel Warnaar van het Nibud op kop-munt.nl.

 • ONJUISTE MARKTWAARDE WONING LEIDT NIET TOT SCHADEVERGOEDING

  Het hanteren van een onjuiste marktwaarde van de woning in de administratie door ING leidt niet tot een schadevergoeding, omdat de consument geen schade heeft geleden, zo blijkt uit Uitspraak 2017-517 van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid).

 • CONSUMENT HEEFT RECHT, NIET DE PLICHT TOT BOETEVRIJE AFLOSSING

  Een bank kan er niet toe worden gehouden om de toekomstige boetevrije rente mee te nemen in haar berekening van de boeterente, zo blijkt uit Uitspraak 2017-514 van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid).

 • PETER PAUL BARTH NIEUWE DIRECTIEVOORZITTER KLAVERBLAD

  Peter Paul Barth wordt per 1 september benoemd tot algemeen directeur en voorzitter van de directie van Klaverblad Verzekeringen.

 • VERZEKERAARS WILLEN EXTRA INSPECTIES BIJ VEEHOUDERIJBEDRIJVEN (1 reactie)

  Naar aanleiding van recente stalbranden onderzoeken verzekeraars samen met het Verbond van Verzekeraars de mogelijkheden om extra risicogerichte inspecties uit te voeren bij veehouderijbedrijven.

 • AEGON HELPT 2.600 BEDRIJVEN MET LEENPLATFORM FUNDING CIRCLE

  Aegon is het Verenigd Koninkrijk een samenwerking aangegaan met Funding Circle. In de eerste 12 maanden worden naar schatting 2.600 bedrijven aan een financiering geholpen, waarmee tot 6.400 nieuwe banen worden gecreëerd.

 • ACHMEA SCHRIJFT WEER ZWARTE CIJFERS

  Achmea zag in het eerste halfjaar van 2017 het netto resultaat stijgen van -26 naar +171 miljoen euro. Dit voor een groot deel als gevolg van reductie van arbeidsplaatsen.

 • NN GROUP: GEZONDE BIJDRAGE VAN DELTA LLOYD

  "We zagen een gezonde bijdrage van 49 miljoen euro van Delta Lloyd", aldus Lard Friese, ceo van NN Group, over de eerste volledig geconsolideerde kwartaalresultaten voor NN Group en Delta Lloyd.

 • NEDERLANDSE BEDRIJVEN BETALEN FACTUUR BINNEN 46 DAGEN (1 reactie)

  Nederlandse bedrijven betalen hun factuur gemiddeld binnen 46 dagen. Daarmee behoort Nederland tot de absolute wereldtop als het gaat om snel betalen, aldus onderzoek van kredietverzekeraar Euler Hermes.

 • MEER GRIP OP VERZUIM: TIPS VOOR ADVISEURS

  De behoefte bij zowel adviseurs als werkgevers aan ondersteuning om de verzuimkosten te verlagen neemt toe. Hoe kunt u als adviseur het risico goed inventariseren en bepalen wat de beste oplossing is voor de klant om meer grip te krijgen op verzuim?

Meer nieuws...