quote

"Sommige risico's zijn écht nieuw" Robin van Beem (Polis Advocaten) op VVP Dag van het Topadvies

stelling

"Verzekeraars moeten eindelijk schoon schip maken bij woekerpolissen"

nieuws

"JURIDISCHE STOFKAM MOET DOOR MODEL-SWO"

"Mijn conclusie is dat de model-SWO in zijn huidige vorm eerder problemen oproept dan oplost. Daar moet de stofkam door!" Dat stelt jurist Cees de Jong in zijn Dela-column.


9 december 2015

De Jong: "Je zou verwachten dat over de tekst van een marktbreed te hanteren model goed wordt nagedacht. Dat de gemaakte keuzes ondubbelzinnig worden verwoord. Dat interpretatieproblemen worden voorkomen. Kortom, dat een tekst wordt gepubliceerd die niet alleen helder is, maar ook juridisch verantwoord. Wat dat betreft schiet het refertemodel tekort."
De Jong geeft onder meer als voorbeeld: "Volgens het refertemodel wordt de samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen een aanbieder enerzijds en een adviseur/bemiddelaar anderzijds. Je zou veronderstellen dat beide partijen in de begrippenlijst worden omschreven. Het begrip aanbieder komt daarin echter niet voor. De adviseur en de bemiddelaar, daarentegen, worden wél omschreven in de begrippenlijst. In beide gevallen wordt verwezen naar de omschrijving in artikel 1:1 van de Wft. Volgens de definitie in de model-SWO handelt de adviseur in opdracht van de klant. Ook een bemiddelaar handelt in opdracht van de klant, maar in de definitie ‘bemiddelaar’ wordt dit niet vermeld. Dat is niet consequent. Daar komt bij dat een bemiddelaar volgens de definitie in het refertemodel voor meerdere aanbieders kan bemiddelen. Dat wekt de – naar ik aanneem: niet bedoelde – indruk dat een bemiddelaar niet voor de klant, maar in opdracht van de aanbieder bemiddelt.

"Evenmin als de aanbieder wordt de adviseur/bemiddelaar omschreven in de begrippenlijst van de model-SWO. Uit het feit dat de adviseur en de bemiddelaar wel worden gedefinieerd, zou je kunnen afleiden dat de aanduiding ‘adviseur/bemiddelaar’ deze beide financiële dienstverleners omvat. Dat is niet in overeenstemming met de Wft. Immers, als een bemiddelaar adviseert is dat een onderdeel van zijn bemiddelingsactiviteiten. Het gaat dan om een activiteit die is ‘gericht op het als tussenpersoon tot stand brengen van een verzekering tussen een cliënt en een verzekeraar’. De activiteiten van een adviseur in de zin van de Wft blijven beperkt tot het aanbevelen van een bepaalde verzekering aan een bepaalde cliënt. Wil deze de aanbevolen verzekering sluiten, dan zal hij zich moeten wenden tot een bemiddelaar of een direct writer. Adviseurs moeten uiteraard kunnen beschikken over productinformatie, maar een uitgebreide samenwerkingsovereenkomst zoals vastgelegd in het refertemodel is daarvoor niet nodig."

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • KABINET WIL GEEN ONBEPAALDE SCHORSINGSTERMIJN

  Het kabinet wil geen onbepaalde schorsingstermijn voertuigen. Dat schrijft minister Blok in antwoord op Kamervragen.

 • WOEKERPOLISSTRIJD NOG NIET GESTREDEN

  "De uitspraak van de Commissie van Beroep verandert niets aan ons eerder gepubliceerde standpunt dat de financiële gevolgen van het dossier beleggingsverzekeringen op dit moment niet betrouwbaar kunnen worden geschat of gekwantificeerd." Aldus reageert NN op de eind vorige week gepubliceerde Kifid-uitspraak die haar veroordeelt tot vergoeden van de eerste kosten van een individuele beleggingsverzekering.

 • KIFID: NN SCHIET TEKORT IN INFORMATIEPLICHT

  Het College van Beroep van Kifid is van mening dat Nationale-Nederlanden tekort is geschoten in haar informatieplicht bij de totstandkoming van een beleggingsverzekering. Eerder was de Geschillencommimsie van Kifid ook al deze mening toegedaan.

 • CED ONTWIKKELT CALAMITEITENAANPAK HAGELSCHADE

  Expert CED heeft een calamiteitenaanpak hagelschade en andere schade ineens door extreem weer ontwikkeld.

 • REISPOLISSEN UNIVÉ, CB EN GENERALI HEBBEN DUIDELIJKSTE POLISVOORWAARDEN

  De reisverzekeringen van Univé, Centraal Beheer en Generali hebben de duidelijkste polisvoorwaarden. Dat blijkt uit een onderzoek van Klinkende Taal, uitgevoerd in opdracht van Independer. 

 • MEEÙS: PRODUCTEN SPECIAAL VOOR PAARDENSPORT

  De KNHS en Meeùs gaan samen verzekeringsproducten ontwikkelen die specifiek van toepassing zijn voor de paardensport.   

 • PAY-HOW-YOU-DRIVE POLIS VAN VKG

  VKG heeft een pay-how-you-dreve autoverzekering ontwikkeld die het rijgedrag volgt en bedoeld is voor jonge automobilisten.

 • BEROEPSVERBOD VOOR DRIE BANKIERS (1 reactie)

  De Tuchtcommissie Banken heeft drie bankiers een beroepsverbod opgelegd.

 • NIVRE REGISTER-DESKUNDIGE IN DE MAAK

  Het Nivre opent een register voor professionals die zich bezig houden met herstelgerelateerde dienstverlening in de letselschade. 

 • KEEP CALM AND GET ADVICE

  Deze week heeft de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, haar leden voorzien van een modeltekst die zij kunnen gebruiken om met klanten te communiceren over het onderwerp 'aflossingsvrije hypotheek'. 

Meer nieuws...