quote

"Mafklappers. is vaak net zoveel werk als een nieuwe hypotheek" Albert van der Poll over kritiek Consumentenbond op kosten hypotheekwijziging

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

MINISTER WIL GEEN WETTELIJKE VERPLICHTING OM WOEKERPOLISSCHIKKINGEN OPENBAAR TE MAKEN

Verzekeraars worden niet wettelijk verplicht om schikkingen en berekeningen in de woekerpolisaffaire openbaar te maken. Aldus minister Dijsselbloem woensdag in de Tweede Kamer in reactie op een motie van de Kamerleden Ronnes (CDA) en Koolmees (D66). Dijsselbloem zei verder de AFM de opdracht te zullen geven uit te zoeken om hoeveel niet-opbouwende polissen het nog gaat.


9 december 2015

Dijsselbloem zei er op te vertrouwen dat verzekeraars hun toezegging gestand doen open te zijn over schikkingen. Hij voelt zich niet geroepen om nu alweer met de verzekeraars rond de tafel te gaan zitten over deze kwestie. "Het moet geen continu praatcircus worden. Verzekeraars hebben constructief gereageerd, ze willen van de sfeer van geheimhouding en geheimzinnigheid af. Geef ze de kans." De minister weigerde een termijn te noemen waarop hij eventueel wel weer met de verzekeraars in gesprek gaat als ze hun toezeggingen niet nakomen. Dijsselbloem benadrukte overigens dat hij openheid ook niet kán afdwingen, omdat het immers om privaatrechtelijke overeenkomsten gaat.

Merkies (SP) vroeg de minister opnieuw om een opgave van het aantal niet-opbouwende polissen waar het in de woekerpolisaffaire nog om gaat. Dijsselbloem moest het antwoord schuldig blijven. Hij zei dat hij de AFM zal verzoeken om dit bij de maatschappijen uit te vragen.

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...