quote

"Het wordt tijd dat aov-verzekeraars gaan samenwerken met broodfondsen" Nico van Koesveld op VVPonline

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

CFD: AEGON ZET INTERMEDIAIR SCHAAMTELOOS BUITENSPEL

Volgens de Commissie CFD zet Aegon het intermediair schaamteloos buitenspel. Dit omdat alle producten van Aegon online zijn in te zien via 'Mijn Aegon'. 


8 januari 2016

CFD: "Intermediaire relaties zijn afgelopen december door Aegon per brief persoonlijk benaderd om zich te registreren voor ‘Mijn Aegon’ en daarmee inzicht te verkrijgen in hun financiële producten. Dit is op zich een logische en goede ontwikkeling, die aansluit bij een verdergaande digitale wereld. Maar in ‘Mijn Aegon’ is het intermediair zo goed als onzichtbaar.

Volgens de Commissie staat bij intermediairs die met Aegon samenwerken de telefoon inmiddels roodgloeiend. "Klanten vragen zich af of het kantoor nog wel bestaat, want het is alsof ze alles nu zelf moeten doen. Voor vragen moeten klanten zich wenden tot telefoonnummers van Aegon. Klanten zijn daardoor verward en ontevreden. Alsof ze zijn uitgehuwelijkt door hun intermediair. CFD voorzitter Edwin Herdink: ‘’Bij het inrichten van een digitale omgeving gaat men als bedrijf niet over één nacht ijs. Over layout, inrichting en inhoud wordt uitvoerig nagedacht en geëvalueerd alvorens men live gaat. Het verwondert en verbaast mij dan ook zeer dat Aegon bij de opzet van ‘Mijn Aegon’ de intermediairgegevens en uitstraling zo’n beetje compleet heeft overgeslagen."
Volgens Herdink kiest Aegon er bewust voor om het intermediair links te laten liggen. "Het meest duidelijk komt dit naar voren in de begeleidende klantbrief over het fiscaal jaaroverzicht 2015. Als klant wordt men rechtstreeks doorverwezen naar ‘Mijn Aegon’. Naam en contactgegevens van het intermediair ontbreken volledig. Dit is een intermediaire maatschappij onwaardig.Met de huidige inrichting van ‘Mijn Aegon’ zaait Aegon veel onrust onder klanten en intermediairs. Indien Aegon het predikaat intermediaire verzekeraar serieus neemt, dan krijgen ze voor de huidige inrichting van ‘Mijn Aegon’ een dikke onvoldoende."

Herdink zegt nieuwsgierig te zijn naar de mening van collega-organisaties over deze nieuwe dienst van Aegon. "Als er bij hun achterban dezelfde ervaringen zijn, dan moeten we samen met Aegon om tafel om te bespreken wat we kunnen verbeteren. CFD neemt daartoe graag het initiatief."

reacties

Carel Henny / H&P financiële planners

Dat was te verwachten van de uitvinders van de woekerpolis (spaarbeleg, winstverdriedubbelaar en nog zo wat van die dubieuze produkten, weet u nog?). "Eerlijk over dit...." "Eerlijk over dat ...."; ik heb in mijn ruim 40 jaar ervaring nog nooit iets eerlijks van deze club waargenomen.
In de vorige eeuw werkte een boycot Tegen Nationale Nederlanden ook zeer probaat. Waarom zou dat nu niet lukken? En bij hardnekkige persist zijdens Aegon schadeverzekeringen gaan oversluiten naar maatschappijen die de onafhankelijke adviseur wel goedgezind zijn (ja, die zijn er nog!!).

Dick Aardenburg / Aardenburg Assurantiën

Schijnbaar heeft dhr. Herdink nog nooit een schade gemeld met Quinity via Aegon Portal, het extranet voor atp. Deze is al 3 jaar helemaal afgestemd op de eindgebruiker = verzekerde = direct zaken doen. Waarom denk je dat Aegon alle volmachten heeft ingetrokken vorig jaar? Over 5 jaar zal het weer veranderen. Zoals gebruikelijk zijn er dan nieuwe bo-bo's met "nieuwe" concepten zoals een Hulpvaardige Ambulante Medewerker (= inspecteur buitendienst) of een Prive Verzekerings Assistent (= loondienst agent). Aegon, evenals andere verzekeraars, maken keuzes. Consumenten en ATP'ers ook, alleen met andere maatstaven.

Franca Snoeijs / Snoeijs Consultants

Het verhaal verbaast mij niets van Aegon, intermediairs zijn ook veel te kritisch en lastig. Dat geldt ook voor sommige banken, hypotheekverstrekkers en het einde is nog niet in zicht. En dat allemaal onder het motto 'efficiency'. Van klantvriendelijkheid hebben de meeste verzekeraars en banken nog nooit gehoord, hun aandacht is nog steeds gericht op kostenbesparing en automatisering. Dat intermediairs hen werk uit handen kan nemen en voor veel grotere loyaliteit kunnen zorgen dan zij ooit zelf kunnen schijnt bij veel partijen nog niet zijn doorgedrongen.

Zoals de heer Henny al terecht opmerkte: werk meer samen met de maatschappijen die uitsluitend via intermediairs werken. De klant zal daar zeker mee instemmen.

René Vos / René Vos Advies

Ik ben ook wel voor een boycot van Aegon produkten.
Eens kijken hoe snel de bonus van de directie wordt verminderd en ze weer terugkeren naar hun belangrijkste verkoopkanaal.....
Ik heb tegen de meeste van mijn klanten gezegd dat de brief van Aegon berust op een misverstand. Werkt prima!
Er zijn wel veel verzekeraars en geldverstrekkers tegenwoordig met dat soort misverstanden. Florius voorop!
Ik vind dat ik ( in het kader van mijn zorgplicht) op de hoogte gehouden moet worden door b.v. een geldverstrekker als de rentetermijn vervalt en er nieuwe voorstellen worden gedaan. AFM vindt dat ook (alleen telefonisch he, ze gaan er zich schriftelijk niet aan branden) maar zegt er niets aan te kunnen doen. Da's toch raar?

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...