quote

"Steeds meer zogenaamde #onafhankelijk adviseurs zitten bij de #aov #maatschappij op schoot..." Arnoud Wennekus op LinkedIn

stelling

"Verzekeraars moeten eindelijk schoon schip maken bij woekerpolissen"

nieuws

WILBERT SCHELLENS: "2016 EXISTENTIEEL JAAR VOOR FINANCIEEL ADVISEURS"

"Ontwikkel een toekomstgerichte visie en strategie. Denk daar niet te makkelijk over. Kijk niet weg, maar omarm vernieuwing." Dat houdt consultant Wilbert Schellens financieel adviseurs voor in zijn Dela-column.


11 januari 2016

Schellens: "Er zijn op dit moment grote issues aan de orde. Issues met een existentieel karakter voor adviseurs. (...) Het businessmodel van de ‘ouderwetse’ tussenpersoon is ultrafragiel. Digitalisering en veranderend klantgedrag zijn de belangrijkste oorzaken. Maar ook het ontbreken van een duidelijke visie en strategie voor de toekomst. (...) De ondernemers die een goede combinatie van menselijk en digitaal vinden, zijn de winnaars van de toekomst. Maar wacht niet te lang. Op verschillende terreinen zie je nieuwe toetreders die veel beter digitaal geëquipeerd zijn dan de bestaande partijen. Ook aanbieders denderen door en bieden in toenemende mate digitale oplossingen aan hun klanten. En dat zijn ook jouw klanten! (...) Het gaat steeds meer om de dienstverlening en gepersonaliseerd aanbod in plaats van het product. Ga op zoek naar relevante klantfricties. Waar heeft een klant nou echt behoefte aan? Waar worstelen klanten mee? En bedenk vervolgens hoe jij ze daarbij kunt helpen en welke gevolgen dat heeft voor je huidige businessmodel."

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...