quote

"Herziening Wbft mooie aanleiding voor herinvoering overheidsbijdrage toezichtskosten" Colinda Rosenbrand (OvFD) op twitter

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

ING: STARTER TAST DIEPER IN BUIDEL VOOR WONING

Starters op de woningmarkt zijn bereid om ruim 220.000 euro uit te geven aan hun eerste woning, bijna 15.000 euro meer dan drie maanden geleden. Een groot deel van de starters lijkt hiermee te anticiperen op de verwachte, verdere stijging van de huizenprijzen. Dit blijkt uit onderzoek van ING.


22 januari 2016

De stemming op de huizenmarkt is het afgelopen kwartaal weer iets positiever geworden. Zo steeg de ING Woonindex van 117 naar 120 punten. Het gemiddelde bedrag dat starters voor hun huis denken te betalen stijgt met 15.000 euro tot meer dan 220.000 euro. Hiermee lijken ze in te spelen op hun verwachting dat de huizenprijzen zullen blijven stijgen de komende periode. “Je ziet dat starters de boot niet willen missen. Daarbij geeft twee derde van deze groep aan dat ze verwachten dat hun financiële situatie zal verbeteren in de komende tijd. Toch blijft het verstandig om het hoofd koel te houden”, aldus Wim Flikweert, manager Hypotheken bij ING. Hoe de starters de aankoop van hun woning denken te financieren, vertelt het onderzoek niet. Ze zullen in elk geval meer spaargeld moeten meebrengen, want de 'loan to value' zakt dit jaar naar maximaal 102 procent en binnenkort naar maximaal 100 procent.


Hypotheekadvies

Zes op de tien aspirantkopers kiezen ervoor om zelf meerdere hypotheekverstrekkers tegen elkaar af te zetten. Ongeveer de helft klopt bij een tussenpersoon aan. Bijna de helft van de startes vraagt eerst familie en vrienden naar hun ervaringen. Meer dan 70 procent van de consumenten hecht bij de keuze voor een hypotheekverstrekker aan een partij met een gevestigde naam. Een even grote groep vindt het van belang of de verstrekker rechtstreeks bereikbaar is bij vragen of problemen.
Voor negen op de tien huizenkopers is het rentetarief een belangrijke voorwaarde. Daarnaast willen mensen vaak boetevrij kunnen verhuizen voordat de rentevastperiode is afgelopen, en verwachten ze korting als ze eerder aflossen op de nog uitstaande hypotheeksom. Verder is er een duidelijke trend te zien naar langere rentevastperiodes. "Vroeger was vijf  jaar wat populairder, en nu is vaker twintig jaar een gewild alternatief. Toch blijft tien jaar de onverminderde favoriet, wat goed past bij de gemiddelde verblijfsduur in een woning. Een lange periode je rente vast zetten kan ook betekenen dat je te veel betaalt, wanneer je die lange looptijd niet vol maakt”, aldus Flikweert.


WOZ-waarde

Bijna tweederde van de huizenbezitters gaat dit jaar de WOZ-waarde van hun huis controleren, blijkt uit het ING-onderzoek. Zes op de tien respondenten geven aan in het verleden met succes bezwaar gemaakt te hebben tegen een te hoge waarde.


 

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...