quote

"Het wordt tijd dat aov-verzekeraars gaan samenwerken met broodfondsen" Nico van Koesveld op VVPonline

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

CFD EN ODIN: INTERMEDIAIR BETAALT TE VEEL VOOR KIFID

Uit onderzoek van CFD en Stichting Odin blijkt dat het intermediair te veel betaalt voor aansluiting bij Kifid. "Uitgaande van het principe 'de vervuiler betaalt is de nota van het intermediair ruim 40 procent te hoog", zegt Odin-voorzitter Jeffrey Leichel. Ook de bureaukosten van Kifid zijn relatief hoog. CFD en Odin pleiten voor een sobere en kostenbewuste houding en "een eerlijker verdeling van de kosten over de donoren".


5 februari 2016

Uit het onderzoek naar de Kifid-begrotingen sinds 2008 blijkt dat consumenten 3,3, verzekeraars 33,1, banken 35,8 en intermediairs 27,8 procent van alle inkomsten voor hun rekening nemen. De laatste twee jaar is de bijdrage van het intermediair gestegen (van 22,5 naar 27,8 procent), terwijl de bijdrage van verzekeraars met hetzelfde percentage is gedaald. Uit een analyse van de laatste 200 gepubliceerde Kifid-uitspraken blijkt dat banken 38 procent van de klachten veroorzaken, verzekeraars 46 procent en zelfstandige intermediairs 16 procent. Onder de laatste groep vallen ook de klachten over vermogensbeheerders (4 procent). "Uitgaande van het principe de vervuiler betaalt' is de nota van het intermediair ruim 40 procent te hoog. In ieder geval betaalt het intermediair in verhouding veel meer dan banken en verzekeraars. Dat voelt niet goed", zegt Leichel.

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat het Kifid-personeel ten opzichte van rechtbankpersoneel duurder is. De gemiddelde loonsom van alle rechtbanken, rechthoven en aanverwante entiteiten bedroeg 80.500 euro per fte (2012). Bij het Kifid was dit 91.250 euro per fte (2014). Daarbovenop komt nog 1,4 miljoen euro voor kosten van extern personeel en commissiekosten. Ook de kosten voor huisvesting zijn hoger dan gemiddeld. Volgens de NFC-index waren de gemiddelde kosten voor huisvesting 4.451 euro per fte (2012). Het Kifid noteerde in 2014 huisvestingskosten van 12.224 euro per fte.

 

Oproep aan politiek
CFD en Odin zijn naar eigen zeggen geschrokken van de resultaten. "Bij een laagdrempelig klachteninstituut verwacht je een sobere en kostenbewuste houding, met een volledige focus op de dienstbaarheid aan consumenten en een eerlijke verdeling van kosten over de sector. Passend beleid noemen we dat tegenwoordig. Dat lijkt allemaal nog heel ver weg", aldus CFD-voorzitter Edwin Herdink.

CFD en Odin roepen de leden van de vaste commissie voor Financiën op om meer aandacht aan het Kifid te besteden. "Kifid moet de kosten kritisch tegen het licht houden, moet de kosten eerlijker verdelen over zijn donoren en zou de voorgenomen noodzakelijke kwaliteitsslag budgetneutraal moeten uitvoeren. In 2014 waren de kosten van Kifid ruim 82 procent hoger dan in 2008. Het aantal klachten is in diezelfde periode met slechts 10 procent gestegen en er is een verontrustend laag vertrouwen in het instituut. Dat kan niet zo doorgaan."

 

reacties

Eric Rooderkerk / E-Factuur Intermediair | EFI

Prima onderzoek maar met verbijsterende resultaten!

Joost van Nieuwenhuijze / vnhp

Misschien is het ook een idee om de klager "griffiekosten" te laten betalen, net als bij de rechtbank alsmede te veroordelen in de kosten als deze in het ongelijk wordt gesteld.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...