quote

"Het wordt tijd dat aov-verzekeraars gaan samenwerken met broodfondsen" Nico van Koesveld op VVPonline

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

NVHP: ALERT ZIJN OP FINANCIERINGSVOORBEHOUD

De NVHP roept financieel adviseurs op de komende tijd extra alert te zijn op de termijn van een financieringsvoorbehoud in het kader van de hypotheekadvisering aan consumenten. De vereniging voor hypothecair planners wijst hierop omdat geldverstrekkers de eisen van de Europese hypothekenrichtlijn op verschillende wijze interpreteren en implementeren.


9 maart 2016

De Europese hypothekenrichtlijn (Mortgage Credit Directive) die deze zomer van kracht wordt in Nederland, heeft grote gevolgen voor het acceptatieproces van hypotheken door banken en andere geldverstrekkers. Alle geldverstrekkers gaan over tot wijziging van hun acceptatieprocessen. Hierbij treden echter grote verschillen tussen geldverstrekkers op, constateert de NVHP. Sommige geldverstrekkers gaan werken met voorlopige en definitieve offertes. Andere geldverstrekkers zullen echter pas een offerte verstrekken nadat alle relevante documenten door de consument zijn aangeleverd. Hierdoor kan het voorkomen dat een aanvraag nog in behandeling is op het moment dat het financieringsvoorbehoud is verstreken, aldus de NVHP.

 

Financieringsvoorbehoud

De bewaking van het tijdig inroepen van een financieringsvoorbehoud is, volgens vaste jurisprudentie, primair de verantwoordelijkheid van de consument. Maar uit uitspraken van onder meer de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van het Kifid blijkt dat bijkomende omstandigheden er toe kunnen leiden dat de adviseur toch de verantwoordelijkheid draagt om de consument tijdig te waarschuwen dat binnen de overeengekomen termijn van het financieringsvoorbehoud geen definitieve beslissing zal komen over de aanvraag voor de hypotheek.
“Los van de aansprakelijkheid zal een goed adviseur als zijn taak zien dat de klant niet in de problemen komt doordat hij niet tijdig een beroep doet op het financieringsvoorbehoud", zegt Mark Sanders, plaatsvervangend voorzitter van de NVHP. "Door de wijzigingen in de acceptatieprocedures zal het zeker in de eerste fase regelmatig voorkomen dat een aanvraag nog in behandeling is op het moment dat het financieringsvoorbehoud is verstreken. Ook dan kan de consument in problemen komen. Er is dan immers nog geen afwijzing die een beroep op het financieringsvoorbehoud rechtvaardigt, terwijl er ook geen zekerheid is dat de financiering wordt toegekend."

Juist in de overgangsfase waarin de sector zich nu bevindt, kunnen hypotheekadviseurs volgens Sanders extra waarde hebben voor hun klanten door de termijn van het financieringsvoorbehoud scherp te bewaken. "Voor consumenten wordt het nog verstandiger om al in de oriëntatiefase contact op te nemen met een adviseur, zodat al tijdig waar mogelijk begonnen kan worden met het verzamelen van alle relevante documenten.”
 

Overzicht uitspraken Kifid
De NVHP heeft voor haar leden een overzicht gemaakt van de uitspraken van het Kifid over de zorgplicht van de financieel adviseur met betrekking tot het financieringsvoorbehoud. Ook niet leden van de NVHP kunnen deze notitie aanvragen via info@hypothecairplanner.nl
 

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...