quote

"Het wordt tijd dat aov-verzekeraars gaan samenwerken met broodfondsen" Nico van Koesveld op VVPonline

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

CONSUMENTENBOND: MEERDERHEIDSBELANG IN ADVIESKEUZE.NL

De Consumentenbond heeft haar belang in Advieskeuze.nl uitgebreid naar 52 procent.


9 maart 2016

De Consumentenbond vindt het "belangrijk dat er een onafhankelijk platform is waar consumenten financieel adviseurs met elkaar kunnen vergelijken. Sinds het provisieverbod in de financiële sector in 2013 is de Consumentenbond aandeelhouder van Advieskeuze.nl. Een meerderheidsbelang in Advieskeuze.nl borgt dat het platform onafhankelijk blijft en niet in handen komt van een bank- of verzekeringsconcern."Met het meerderheidsbelang is ook de uitstraling en het logo van Advieskeuze.nl aangepast aan dat van de Consumentenbond.

Met 65.000 bezoekers per maand is Advieskeuze.nl volgens eigen zeggen de grootste en meest bezochte onafhankelijke vergelijkingssite van financieel adviseurs. Op de site staan 60.000 gecontroleerde reviews van consumenten over financieel adviseurs. Daarnaast hebben 4.500 advieskantoren hun profiel aangevuld met uitgebreide kantoorinformatie, zoals openingstijden en tarieven. Door de intensievere samenwerking wil de Consumentenbond realiseren dat er ook meer informatie beschikbaar komt over welke voorwaarden adviseurs hanteren, of ze zijn aangesloten bij een klachteninstituut en wat hun specialisme is. Consumenten kunnen hierdoor een betere keuze maken. In 2015 hebben naar schatting 25.000 consumenten contact opgenomen met een financieel advieskantoor dankzij de informatie op Advieskeuze.nl.

reacties

Chris de Bruin / Bureau mr. de Bruin - Amerongen

Ik sta hier nog niet direct bij te juichen. De gegeven argumenten begrijp ik wel, maar de vraag is of branche én consumenten gediend zijn bij een vergelijkingssite, waar de Consumentenbond de baas van is. Want diezelfde Consumentenbond heeft zich nog wel eens erg kritisch uitgelaten over het wel en wee van adviseurs. Als dat terecht is, heb ik er geen moeite mee. Maar als dat niet terecht is, of wat te dik aangezet, dan vraag ik mij af of die consument daar wel zo mee gediend is, want die kijkt daar niet doorheen.
Advieskeuze.nl was tot dusverre een commerciële club, die goed werk deed, in het belang van consument en adviseurs. Nu wordt een verenigingsstructuur de doorslaggevende beleidsstem. Was het niet beter geweest de Consumentenbond niet managementmatig erin te betrekken, maar bijvoorbeeld als toezichthouder in een soort RvC of iets dergelijks? Ik hoop dat dit goed afloopt, de tijd zal het leren!

Roelof Radstaake / Claimshulp.nl

Deel de mening van Chris en heb nog een extra bedenking bij deze strategie. Immers, bij de Consumentenbond kan je positieve reviews 'kopen' en de vraag is of deze manier van handelen ook wordt geïntroduceerd bij de vergelijker. Per slot van rekening is de Consumentenbond een super commerciele instantie waar het begrip "onpartijdig' onder zware druk staat van een verdienmodel.

Ik denk ook dat een positie van toezichthouder of raad van advies beter was geweest dan het simpelweg overnemen en daarmee besturen van advieskeuze.nl.

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

't is beter dan Independer, maar dat de anti-intermediaire Consumentenbond het voor het zeggen krijgt mag reden zijn tot zorg. Tot op de dag van vandaag vergelijkt de Consumentenbond producten mét en zonder advies op eindprijs, zijn provisiebetalingen altijd woekergeld dat aan de strijkstok blijft hangen over de rug van de gedupeerde consument, en is het allemaal veel beter om alles zelf te doen aan de hand van tips van de Consumentenbond, en rechtstreeks zaken te doen met aanbieders. Die consumentenbond verkoopt inmiddels ook zelf verzekeringen tegen provisie of affiliatevergoedingen. Bij de les blijven, en goed opletten hoe "onafhankelijk" de consumentenbeoordelingen worden geplaatst. Als er straks bij overal een linkje staat naar de pagina waar de consument kan afsluiten bij de Consumentenbond is het verhaal natuurlijk over en uit. Onafhankelijk is -net als bij intermediairs- essentieel voor het verhaal.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...