quote

"Herziening Wbft mooie aanleiding voor herinvoering overheidsbijdrage toezichtskosten" Colinda Rosenbrand (OvFD) op twitter

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

HYPOTHEEKVERSTREKKERS JAGEN KLANT OP KOSTEN

Hypotheekverstrekkers jagen klanten onnodig op kosten door bij eenvoudige aanpassingen van de hypotheek te eisen dat ze eerst voor advies naar een adviseur gaan. "Wij zien niet in waarom een klant langs een adviseur moet als hij de hypotheek wil openbreken voor een lagere rente. Het Kifid is het met ons eens", aldus de Consumentenbond.


25 maart 2016

Wie een hypotheek wil aanpassen wordt door zijn geldgever vaak doorgestuurd naar een financieel adviseur, constateert de bond in een artikel in De Geldgids. "Dat is logisch wanneer het gaat om aanpassingen met mogelijk grote fiscale en financiële gevolgen. Maar bij eenvoudige aanpassingen, zoals het storten van extra premie in een spaarhypotheek of het oversluiten naar een lagere dagrente, is de tussenkomst van een tussenpersoon onnodig. Ook het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening oordeelde op 3 september 2015 in een individuele zaak dat een geldverstrekker geen advies van een tussenpersoon mag eisen bij een kleine wijziging in de hypotheek."

De kosten die hypotheekaanbieders rekenen voor aanpassingen aan een lopende hypotheek verschillen aanzienlijk, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Zo rekent de Rabobank voor het omzetten van een aflosvorm 250 euro, terwijl SNS hier een nieuw hypotheekadvies à raison van 1.995 euro voor rekent. Ook een simpele aanpassing van een overlijdensrisicoverzekering is heel verschillend geprijsd: SNS rekent daar 450 euro voor, de Rabobank 55 euro en ING doet dat gratis.

De Consumentenbond adviseert om vóór het afsluiten van een hypotheek niet alleen op de rente te letten, maar ook op de kosten die men kwijt is bij aanpassingen van de hypotheek. Een volledig overzicht van de kosten van alle hypotheekverstrekkers is te lezen op de website van de Consumentenbond.

 

Advies aan consumenten

Voor consumenten die een bewuste keuze willen maken bij het aanpassen van hun hypotheek, heeft de bond een aantal adviezen:

 • Vraag aan de adviseur of hij gemotiveerd wil aangeven waarom zijn keuze op een specifieke aanbieder is gevallen en waarom andere, wellicht goedkopere opties zijn afgevallen.
 • Zeker bij een hypotheek is het erg handig als je niet voor elke aanpassing langs de adviseur moet of aan de bank flinke kosten moet betalen. Let hierop bij het afsluiten.
 • Staar je niet blind op de lagere afsluitkosten bij een bank. Focus je bij de keuze voor een aanbieder vooral op de rente. Een 0,1 procent lagere rente over 30 jaar levert bij een annuïteitenhypotheek een kleine 4.000 euro voordeel op. Over de eerste 10 jaar levert dit ruim 2.000 euro op.
 • Over abonnementen die bij een hypotheek worden afgesloten zegt de Consumentenbond. "Je betaalt veel geld voor een beperkte dienstverlening. Als je een nieuwe hypotheek wilt afsluiten of de hypotheek wilt verhogen, krijg je gewoon weer een rekening."
 • Stuurt de geldgever de klant naar een adviseur voor een tussentijdse aanpassing die je bij een andere aanbieder wel zelf mag regelen, dan hoeft hij dat niet te accepteren. De klant kan hierbij wijzen op uitspraak 2015-252 van het Kifid, waarin de klager op dit punt gelijk kreeg. Blijft de hypotheekverstrekker bij zijn beslissing dan kan de klant naar het Kifid stappen, aldus de bond.
 • Klanten moeten ook letten op het uurtarief dat de adviseur hanteert. Dit bedraagt gemiddeld 120 euro, maar er zijn ook uitschieters naar boven (200 euro) en beneden (50 euro). De kosten die de klant betaalt bij een tussentijdse aanpassing van de hypotheek zijn afhankelijk van de tijd die de adviseur kwijt is. Bij een hoog uurtarief lopen die kosten flink op, aldus de bond.
 • Adviseurs mogen geen kosten rekenen voor het advies en het afsluiten van een persoonlijke lening of doorlopend krediet. Sommige adviseurs proberen volgens de bond toch extra geld binnen te halen door advies te geven over een verzekering die aan het krediet kan worden verbinden. Klanten kunnen beter zeggen dat ze dit advies niet op prijs stellen.
 • Bij het afsluiten van een hypotheek rekenen veel adviseurs geen extra kosten voor het advies en het afsluiten van de orv. Voor een eventuele betalingsbescherming doen ze dit wel. Klanten moeten hier expliciet naar vragen, adviseert de bond,

reacties

Berend Tooms / Assurantiehuis Adviesgroep

En als de beslissing om het zelf te willen doen toch verkeerd uitpakt, dan klop je toch gewoon weer bij het Kifid aan? Zo iets kleins als een rente-aanpassing of verlenging, daar kan helemaal nix fout mee gaan, toch?

Overigens.... van (vrijwel) al deze "eenvoudige" door de bank verwerkte mutaties, dus ook de simpele renteverlenging, wordt een adviseur doorgaans niet op de hoogte gebracht of pas veel later. Dat geeft alleen maar lastige vragen?

Daarnaast.... de angst dat men een gepeperde rekening ontvangt voor zo iets simpels zit er bij de klant, zo merken wij wel eens, flink in. Ze hebben iets gelezen over het provisieverbod en dat de klant zelf de rekening moet betalen. Dan zet je toch zeker snel een kruisje? De rente is in meeste gevallen nu toch (veel) lager. We blijven Nederlanders.

Peter Veldhuizen / veldhuizen en partners

en soms kan een lage lange rente wel eens totaal verkeerd uitpakken bij bijvoorbeeld een spaarhypotheek. Wat is wijsheid???? de voorlichting en uitwerking van de premie- inleg en rente, is vaak niet transparant en netto doorberekend als voorbeeld. Als hypotheekverstrekkers meer een voorbeeld gaven (uitwerken), dan zou je met een uurtje sparren met een adviseur voor een zeer redelijke bedrag (adviesfee) tot een wel overwogen besluit kunnen komen.Je zou het vergelijk kunnen maken met aandelen. Als de koers daalt, dan verkopen de meeste particulieren de aandelen, terwijl met kennis van de handel (gezonden bedrijven) je eigenlijk die aandelen zou moeten kopen.. Plannen, vooruitzien, (hoe lang wil ik hier nog wonen) rekenen (netto)_
Beseffen wat je gaat doen en de gevolgen daar van inzien en begrijpen.
Dat banken de mensen naar adviseurs sturen, is ook iets zoals weglopen voor de gevolgen (verantwoordelijkheid) Zie je wel: de adviseurs zijn broekzak vullers (helaas zullen er best nog wel wat rondlopen)

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...