quote

"Ongelooflijk! Banken die klagen over kosten toezicht terwijl winsten stijgen" Ewald Engelen (financieel geograaf, politicus en publicist) op twitter

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

"VRIJE ADVOCAATKEUZE VOOR VERZEKERDEN STUK DICHTERBIJ"

Het Europees Hof van Justitie heeft twee uitspraken gedaan over de vrije advocaatkeuze. Door de uitspraak komt een vrije keuze in advocaten voor vezekerden een stuk dichterbij. De uitspraak heeft grote gevolgen voor rechtsbijstandverzekeringen, aldus Goorts + Coppens advocaten.


7 april 2016

De discussie over vrije advocaatkeuze speelt al enkele jaren. Het recht op vrije advocaatkeuze houdt in dat de verzekerde zelf, op kosten van de rechtsbijstandverzekeraar, een advocaat naar zijn of haar keuze kan inschakelen. De rechtsbijstandverzekeraar kan in dat geval dus niet bepalen door welke advocaat de zaak wordt behartigd. Het recht om zelf een advocaat te kiezen, krijgt sinds 2013 steeds meer vorm. In de Europese Richtlijn 87/344/EEG is in 1987 bepaald dat het belang voor de verzekerde om zelf zijn advocaat te kunnen kiezen centraal staat. Hierin staat ook dat een verzekerde het recht om een eigen advocaat te kiezen moet hebben wanneer er sprake is van een belangenconflict. Hier is sprake van wanneer de tegenpartij ook verzekerd is bij de betreffende verzekeraar. In dit geval mag je een eigen advocaat kiezen, ook als er (nog) geen sprake is van een gerechtelijke of administratieve procedure. In Nederland is deze richtlijn opgenomen in de Wft.
Op 7 november 2013 heeft het Europees Hof van Justitie bepaald dat recht op vrije advocaatkeuze geldt voor alle procedures, dus ook procedures waarbij procesvertegenwoordiging/een advocaat niet verplicht is. Veel verzekeraars hebben door de uitspraken over de vrije advocaatkeuze hun polisvoorwaarden aangescherpt. Ook hebben klanten vaak het recht om je eigen advocaat te kiezen, wanneer ze het niet eens zijn met hun verzekeraar over de inhoudelijke behandeling. Verzekeraars noemen dit de 'geschillenregeling'. De advocaat die de verzekerde zelf kiest, geeft een bindend oordeel waar verzekerde en verzekeraar aan gebonden zijn. De verzekeraar kiest er dan meestal voor om een andere externe deskundige, die de verzekerde ook zelf mag kiezen, in te schakelen om de zaak verder te behandelen. De verzekeraar vergoedt in vrijwel alle gevallen de kosten die worden gemaakt in verband met het voortzetten van de zaak door een advocaat. Er bestond na het arrest van het Hof nog onduidelijkheid over de bandbreedte van de vrije advocaatkeuze in een administratieve procedure zoals een procedure bij het UWV of een bezwaarprocedure.

Duidelijkheid

Volgens Guido Goorts, advocaat bij Goorts + Coppen heeft het Hof duidelijkheid gegeven over hoe het begrip ‘administratieve procedure’ moet worden uitgelegd. "De discussie ging over of een procedure bij het UWV en de fase van het maken van bezwaar tegen een besluit, ook hieronder vallen. Het Hof heeft geoordeeld dat dit het geval is. Het begrip ‘administratieve procedure’ uit artikel 4, lid 1, onder a), van richtlijn 87/344 moet ruim worden uitgelegd. Het Hof geeft aan dat zowel de bezwaarfase als de procedure bij het UWV zodanig van belang zijn in het vast- en veiligstellen van de rechten van de verzekerde, dat het van belang is dat de verzekerde al voldoende rechtsbescherming in deze trajecten krijgt. Deze rechtsbescherming (het kiezen van een eigen advocaat) hoeft niet pas te worden geboden in een procedure bij de overheidsrechter.  Gevolg van deze uitspraken is, dat je in nog meer gevallen je eigen advocaat mag kiezen. Een advocaat die bij jou om de hoek zit, die jouw bedrijf kent en waar jij een goed gevoel bij hebt. De kosten van die advocaat worden vergoed door je rechtsbijstandverzekeraar”, aldus Goorts. 

reacties

Chris de Bruin / Bureau mr. de Bruin - Amerongen

Dit is op zich goed nieuws voor verzekerden, maar is daarmee nog niet de juridische hemel op aarde: rechtsbijstandsverzekeraars zullen naar alle waarschijnlijkheid (verdere) beperking in de dekking gaan doorvoeren voor die zaken die zij niet met hun "eigen" juristen kunnen afhandelen.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • NIBUD KAATST BAL TERUG NAAR HYPOTHEEKVERSTREKKERS (1 reactie)

  “Een minder rigide omgang door hypotheekverstrekkers met schulden uit het verleden zou ook helpen”, aldus Marcel Warnaar van het Nibud op kop-munt.nl.

 • ONJUISTE MARKTWAARDE WONING LEIDT NIET TOT SCHADEVERGOEDING

  Het hanteren van een onjuiste marktwaarde van de woning in de administratie door ING leidt niet tot een schadevergoeding, omdat de consument geen schade heeft geleden, zo blijkt uit Uitspraak 2017-517 van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid).

 • CONSUMENT HEEFT RECHT, NIET DE PLICHT TOT BOETEVRIJE AFLOSSING

  Een bank kan er niet toe worden gehouden om de toekomstige boetevrije rente mee te nemen in haar berekening van de boeterente, zo blijkt uit Uitspraak 2017-514 van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid).

 • PETER PAUL BARTH NIEUWE DIRECTIEVOORZITTER KLAVERBLAD

  Peter Paul Barth wordt per 1 september benoemd tot algemeen directeur en voorzitter van de directie van Klaverblad Verzekeringen.

 • VERZEKERAARS WILLEN EXTRA INSPECTIES BIJ VEEHOUDERIJBEDRIJVEN (1 reactie)

  Naar aanleiding van recente stalbranden onderzoeken verzekeraars samen met het Verbond van Verzekeraars de mogelijkheden om extra risicogerichte inspecties uit te voeren bij veehouderijbedrijven.

 • AEGON HELPT 2.600 BEDRIJVEN MET LEENPLATFORM FUNDING CIRCLE

  Aegon is het Verenigd Koninkrijk een samenwerking aangegaan met Funding Circle. In de eerste 12 maanden worden naar schatting 2.600 bedrijven aan een financiering geholpen, waarmee tot 6.400 nieuwe banen worden gecreëerd.

 • ACHMEA SCHRIJFT WEER ZWARTE CIJFERS

  Achmea zag in het eerste halfjaar van 2017 het netto resultaat stijgen van -26 naar +171 miljoen euro. Dit voor een groot deel als gevolg van reductie van arbeidsplaatsen.

 • NN GROUP: GEZONDE BIJDRAGE VAN DELTA LLOYD

  "We zagen een gezonde bijdrage van 49 miljoen euro van Delta Lloyd", aldus Lard Friese, ceo van NN Group, over de eerste volledig geconsolideerde kwartaalresultaten voor NN Group en Delta Lloyd.

 • NEDERLANDSE BEDRIJVEN BETALEN FACTUUR BINNEN 46 DAGEN (1 reactie)

  Nederlandse bedrijven betalen hun factuur gemiddeld binnen 46 dagen. Daarmee behoort Nederland tot de absolute wereldtop als het gaat om snel betalen, aldus onderzoek van kredietverzekeraar Euler Hermes.

 • MEER GRIP OP VERZUIM: TIPS VOOR ADVISEURS

  De behoefte bij zowel adviseurs als werkgevers aan ondersteuning om de verzuimkosten te verlagen neemt toe. Hoe kunt u als adviseur het risico goed inventariseren en bepalen wat de beste oplossing is voor de klant om meer grip te krijgen op verzuim?

Meer nieuws...