quote

"Mafklappers. is vaak net zoveel werk als een nieuwe hypotheek" Albert van der Poll over kritiek Consumentenbond op kosten hypotheekwijziging

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

ADVIES BELANGRIJK BIJ ROEKELOZE FINANCIËLE CONSUMENT

"Oplossing kan zijn dat mensen vrijwillig data delen met  hun adviseur zodat hij/zij met de meest actuele situatie proactief een klant kan benaderen en adviseren
over mogelijke oplossingen." Aldus Geldshop in haar rapport 'Is de financiële consument roekeloos?'


11 april 2016

Het rapport: "Een grote groep mensen zou meer aandacht aan hun financiën moeten besteden. De intentie is er soms wel, maar er volgt geen of onvoldoende actie van de consument. Financiële adviseurs en marktpartijen zetten veel communicatiemiddelen en initiatieven in om de klant te bereiken en het inzicht en overzicht in hun financiën op de agenda te krijgen. En toch lukt het onvoldoende om mensen in beweging te  krijgen en financiële problemen te voorkomen. Oplossing kan zijn dat mensen vrijwillig data delen met hun adviseur zodat hij/zij met de meest actuele situatie proactief een klant kan benaderen en adviseren over mogelijke oplossingen. Uiteraard, wel rekening houdend met privacy wetgeving en klantbelang. En ervan uitgaande dat aanbieders geen hekken om de klantdata gaan zetten om de klant bij hen, tegen zijn belang in, in oude producten te houden.

"Gemak dient de mens en in de nabije toekomst zal het veel eenvoudiger worden om grip op je financiële toekomst te krijgen/houden. Wanneer consumenten zelf niet of onvoldoende in actie komen, kunnen zij dit uitbesteden aan onafhankelijke financiële adviseurs, die zij vertrouwen door data met deze adviseurs te delen. Zo kan op basis van een algoritme gekeken worden of een klant in aanmerking komt om over te sluiten naar een beter product tegen betere voorwaarden en of lagere maandlasten. Zo kan ook een advies gegeven worden wat te doen met een bedrag dat men extra te besteden heeft. Bijvoorbeeld aflossen op lening, buffer aanleggen voor onvoorziene uitgaven, sparen voor pensioen of studie van kinderen etcetera. Mogelijkheden zijn legio.
"Voordeel van deze ontwikkeling is dat mensen die zeggen dat ze aandacht hebben voor hun financien en het managen van geld, maar effectief toch niets doen toch geholpen worden door de trigger van de financieel adviseur. De adviseur legt scenario’s voor. Als je nu niets doet is je situatie straks zo. Doe je iets dan is je situatie straks zo. Duidelijker kan het niet worden."

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...