quote

"Ongelooflijk! Banken die klagen over kosten toezicht terwijl winsten stijgen" Ewald Engelen (financieel geograaf, politicus en publicist) op twitter

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

ADVIES IN LIJN MET TIJDGEEST IS PASSEND ADVIES

Volgens de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening is een advies dat de destijds geldende mores volgde passend, zelfs al past achteraf de conclusie dat een ander advies beter was geweest.


10 mei 2016

Dit kan een interessante uitspraak zijn mochten adviseurs nog eens aansprakelijk worden gesteld in de woekerpolisaffaire. Beleggingsverzekeringen waren indertijd immers de norm. Dat daar nu anders over wordt gedacht, is dan even deel twee.

De commissie in uitspraak 2016-208: "Wij zijn van oordeel dat niet is gebleken dat er destijds sprake was van een niet passend advies. Het advies om 50.000 euro eigen geld te beleggen in plaats van dit bedrag op de hypothecaire geldlening in mindering te brengen, was op het moment van advisering een gebruikelijke constructie. Dat het achteraf bezien wellicht financieel voordeliger zou zijn geweest om dit bedrag op de hypothecaire geldlening in mindering te brengen, maakt dit niet anders. Bovendien is gesteld noch gebleken dat het beleggingsprofiel van het Expertfund, het
fonds waarin Consument heeft belegd, niet paste bij de wensen en financiële situatie van Consument."

In 2007 sloot de klant op advies en met bemiddeling van tussenpersoon (voorheen Patrick Deckers Assurantiën en Hypotheken B.V.) bij WestlandUtrecht Bank een hypothecaire geldlening (een zogenoemde Vermogensbeheer Hypotheek) af voor een bedrag van 435.000 euro voor de aankoop van een woning met een aankoopsom van 416.000 euro. Tot zekerheid van voldoening van de geldlening verpandde de consument aan
WestlandUtrecht Bank een effectenrekening (een zogenoemde Expertfund) die hij opende en in beheer gaf bij Nationale Nederlanden N.V. (voorheen
WestlandUtrecht Effectenbank B.V.).
De consument stortte op de effectenrekening in totaal een bedrag van 50.000 euro uit eigen middelen gestort met het doel om het ingelegde geld te beleggen en op termijn een deel van de hoofdsom van de hypothecaire geldlening te kunnen aflossen.

Consument en Nationale
Overigens stelde de adviseur die de portefeuille van Deckers had overgenomen dat hij niet aansprakelijk kon zijn, omdat onverhoopte aansprakelijkheden zouden zijn achtergebleven bij de verkoper. Dit zou op papier zijn vastgelegd ook. De nieuwe eigenaar toonde dit echter niet aan, waarop de Geschillencommissie hem wel degelijk verantwoordelijkheid hield voor de handelingen van Deckers.

reacties

Jelle Terpstra / ClaimConcept

Dit gaat niet over Beleggingsverzekeringen, wel over verwoestende gevolgen van verkeerd procederen. Daarbij heeft Kifid geen poot uitgestoken om de Consument te helpen bij het (her)formuleren van zijn klacht. Deze is helemaal op het verkeerde been gezet door de jarenlange collectieve fixatie op (al dan niet vermeende) verborgen kosten bij banken en verzekeraars. Pas na de hoorzitting raakte Consument er ten volle van doordrongen dat de werkelijke oorzaak van zijn probleem ligt in de te riskante belegging ten opzichte van zijn risicoprofiel. Iets waar alle drie betrokken tegenpartijen schuldig aan zijn. Het werkelijke verhaal leest u op het forum van AVROTROS Radar: https://radar.avrotros.nl/forum/viewtopic.php?f=66&t=161405&p=2271127#p2271127

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • NIBUD KAATST BAL TERUG NAAR HYPOTHEEKVERSTREKKERS (1 reactie)

  “Een minder rigide omgang door hypotheekverstrekkers met schulden uit het verleden zou ook helpen”, aldus Marcel Warnaar van het Nibud op kop-munt.nl.

 • ONJUISTE MARKTWAARDE WONING LEIDT NIET TOT SCHADEVERGOEDING

  Het hanteren van een onjuiste marktwaarde van de woning in de administratie door ING leidt niet tot een schadevergoeding, omdat de consument geen schade heeft geleden, zo blijkt uit Uitspraak 2017-517 van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid).

 • CONSUMENT HEEFT RECHT, NIET DE PLICHT TOT BOETEVRIJE AFLOSSING

  Een bank kan er niet toe worden gehouden om de toekomstige boetevrije rente mee te nemen in haar berekening van de boeterente, zo blijkt uit Uitspraak 2017-514 van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid).

 • PETER PAUL BARTH NIEUWE DIRECTIEVOORZITTER KLAVERBLAD

  Peter Paul Barth wordt per 1 september benoemd tot algemeen directeur en voorzitter van de directie van Klaverblad Verzekeringen.

 • VERZEKERAARS WILLEN EXTRA INSPECTIES BIJ VEEHOUDERIJBEDRIJVEN (1 reactie)

  Naar aanleiding van recente stalbranden onderzoeken verzekeraars samen met het Verbond van Verzekeraars de mogelijkheden om extra risicogerichte inspecties uit te voeren bij veehouderijbedrijven.

 • AEGON HELPT 2.600 BEDRIJVEN MET LEENPLATFORM FUNDING CIRCLE

  Aegon is het Verenigd Koninkrijk een samenwerking aangegaan met Funding Circle. In de eerste 12 maanden worden naar schatting 2.600 bedrijven aan een financiering geholpen, waarmee tot 6.400 nieuwe banen worden gecreëerd.

 • ACHMEA SCHRIJFT WEER ZWARTE CIJFERS

  Achmea zag in het eerste halfjaar van 2017 het netto resultaat stijgen van -26 naar +171 miljoen euro. Dit voor een groot deel als gevolg van reductie van arbeidsplaatsen.

 • NN GROUP: GEZONDE BIJDRAGE VAN DELTA LLOYD

  "We zagen een gezonde bijdrage van 49 miljoen euro van Delta Lloyd", aldus Lard Friese, ceo van NN Group, over de eerste volledig geconsolideerde kwartaalresultaten voor NN Group en Delta Lloyd.

 • NEDERLANDSE BEDRIJVEN BETALEN FACTUUR BINNEN 46 DAGEN (1 reactie)

  Nederlandse bedrijven betalen hun factuur gemiddeld binnen 46 dagen. Daarmee behoort Nederland tot de absolute wereldtop als het gaat om snel betalen, aldus onderzoek van kredietverzekeraar Euler Hermes.

 • MEER GRIP OP VERZUIM: TIPS VOOR ADVISEURS

  De behoefte bij zowel adviseurs als werkgevers aan ondersteuning om de verzuimkosten te verlagen neemt toe. Hoe kunt u als adviseur het risico goed inventariseren en bepalen wat de beste oplossing is voor de klant om meer grip te krijgen op verzuim?

Meer nieuws...