quote

"Sommige risico's zijn écht nieuw" Robin van Beem (Polis Advocaten) op VVP Dag van het Topadvies

stelling

"Verzekeraars moeten eindelijk schoon schip maken bij woekerpolissen"

nieuws

ADVIES IN LIJN MET TIJDGEEST IS PASSEND ADVIES

Volgens de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening is een advies dat de destijds geldende mores volgde passend, zelfs al past achteraf de conclusie dat een ander advies beter was geweest.


10 mei 2016

Dit kan een interessante uitspraak zijn mochten adviseurs nog eens aansprakelijk worden gesteld in de woekerpolisaffaire. Beleggingsverzekeringen waren indertijd immers de norm. Dat daar nu anders over wordt gedacht, is dan even deel twee.

De commissie in uitspraak 2016-208: "Wij zijn van oordeel dat niet is gebleken dat er destijds sprake was van een niet passend advies. Het advies om 50.000 euro eigen geld te beleggen in plaats van dit bedrag op de hypothecaire geldlening in mindering te brengen, was op het moment van advisering een gebruikelijke constructie. Dat het achteraf bezien wellicht financieel voordeliger zou zijn geweest om dit bedrag op de hypothecaire geldlening in mindering te brengen, maakt dit niet anders. Bovendien is gesteld noch gebleken dat het beleggingsprofiel van het Expertfund, het
fonds waarin Consument heeft belegd, niet paste bij de wensen en financiële situatie van Consument."

In 2007 sloot de klant op advies en met bemiddeling van tussenpersoon (voorheen Patrick Deckers Assurantiën en Hypotheken B.V.) bij WestlandUtrecht Bank een hypothecaire geldlening (een zogenoemde Vermogensbeheer Hypotheek) af voor een bedrag van 435.000 euro voor de aankoop van een woning met een aankoopsom van 416.000 euro. Tot zekerheid van voldoening van de geldlening verpandde de consument aan
WestlandUtrecht Bank een effectenrekening (een zogenoemde Expertfund) die hij opende en in beheer gaf bij Nationale Nederlanden N.V. (voorheen
WestlandUtrecht Effectenbank B.V.).
De consument stortte op de effectenrekening in totaal een bedrag van 50.000 euro uit eigen middelen gestort met het doel om het ingelegde geld te beleggen en op termijn een deel van de hoofdsom van de hypothecaire geldlening te kunnen aflossen.

Consument en Nationale
Overigens stelde de adviseur die de portefeuille van Deckers had overgenomen dat hij niet aansprakelijk kon zijn, omdat onverhoopte aansprakelijkheden zouden zijn achtergebleven bij de verkoper. Dit zou op papier zijn vastgelegd ook. De nieuwe eigenaar toonde dit echter niet aan, waarop de Geschillencommissie hem wel degelijk verantwoordelijkheid hield voor de handelingen van Deckers.

reacties

Jelle Terpstra / ClaimConcept

Dit gaat niet over Beleggingsverzekeringen, wel over verwoestende gevolgen van verkeerd procederen. Daarbij heeft Kifid geen poot uitgestoken om de Consument te helpen bij het (her)formuleren van zijn klacht. Deze is helemaal op het verkeerde been gezet door de jarenlange collectieve fixatie op (al dan niet vermeende) verborgen kosten bij banken en verzekeraars. Pas na de hoorzitting raakte Consument er ten volle van doordrongen dat de werkelijke oorzaak van zijn probleem ligt in de te riskante belegging ten opzichte van zijn risicoprofiel. Iets waar alle drie betrokken tegenpartijen schuldig aan zijn. Het werkelijke verhaal leest u op het forum van AVROTROS Radar: https://radar.avrotros.nl/forum/viewtopic.php?f=66&t=161405&p=2271127#p2271127

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • KABINET WIL GEEN ONBEPAALDE SCHORSINGSTERMIJN

  Het kabinet wil geen onbepaalde schorsingstermijn voertuigen. Dat schrijft minister Blok in antwoord op Kamervragen.

 • WOEKERPOLISSTRIJD NOG NIET GESTREDEN

  "De uitspraak van de Commissie van Beroep verandert niets aan ons eerder gepubliceerde standpunt dat de financiële gevolgen van het dossier beleggingsverzekeringen op dit moment niet betrouwbaar kunnen worden geschat of gekwantificeerd." Aldus reageert NN op de eind vorige week gepubliceerde Kifid-uitspraak die haar veroordeelt tot vergoeden van de eerste kosten van een individuele beleggingsverzekering.

 • KIFID: NN SCHIET TEKORT IN INFORMATIEPLICHT

  Het College van Beroep van Kifid is van mening dat Nationale-Nederlanden tekort is geschoten in haar informatieplicht bij de totstandkoming van een beleggingsverzekering. Eerder was de Geschillencommimsie van Kifid ook al deze mening toegedaan.

 • CED ONTWIKKELT CALAMITEITENAANPAK HAGELSCHADE

  Expert CED heeft een calamiteitenaanpak hagelschade en andere schade ineens door extreem weer ontwikkeld.

 • REISPOLISSEN UNIVÉ, CB EN GENERALI HEBBEN DUIDELIJKSTE POLISVOORWAARDEN

  De reisverzekeringen van Univé, Centraal Beheer en Generali hebben de duidelijkste polisvoorwaarden. Dat blijkt uit een onderzoek van Klinkende Taal, uitgevoerd in opdracht van Independer. 

 • MEEÙS: PRODUCTEN SPECIAAL VOOR PAARDENSPORT

  De KNHS en Meeùs gaan samen verzekeringsproducten ontwikkelen die specifiek van toepassing zijn voor de paardensport.   

 • PAY-HOW-YOU-DRIVE POLIS VAN VKG

  VKG heeft een pay-how-you-dreve autoverzekering ontwikkeld die het rijgedrag volgt en bedoeld is voor jonge automobilisten.

 • BEROEPSVERBOD VOOR DRIE BANKIERS (1 reactie)

  De Tuchtcommissie Banken heeft drie bankiers een beroepsverbod opgelegd.

 • NIVRE REGISTER-DESKUNDIGE IN DE MAAK

  Het Nivre opent een register voor professionals die zich bezig houden met herstelgerelateerde dienstverlening in de letselschade. 

 • KEEP CALM AND GET ADVICE

  Deze week heeft de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, haar leden voorzien van een modeltekst die zij kunnen gebruiken om met klanten te communiceren over het onderwerp 'aflossingsvrije hypotheek'. 

Meer nieuws...