quote

"Ongelooflijk! Banken die klagen over kosten toezicht terwijl winsten stijgen" Ewald Engelen (financieel geograaf, politicus en publicist) op twitter

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

"VERZEKERAARS ZETTEN TE SNEL PRIVÉ-DETECTIVE IN BIJ LETSELSCHADE"

MInister Van der Steur van Justitie vindt het niet nodig het inschakelen door verzekeraars van particuliere recherebureaus een wettelijk kader te geven. Hij laat het aan de verzekeraars om eventueel een toetsingskader te ontwikkelen.

 


29 mei 2016

Verzekeraars die schadeclaims uitkeren aan verkeersslachtoffers schakelen te snel particuliere recherchebureaus in voor fraudeonderzoeken. Dat concludeerden meerdere deskundigen in de uitzending zondagavond van De Monitor.

Op de website van De Monitor stelt Van der Steur: "Het is van groot belang dat fraude met verzekeringen door de verzekeraars effectief wordt aangepakt. Daarbij hebben verzekeraars de mogelijkheid om gebruik te maken van de diensten van particuliere recherchebureaus. De verzekeraars dragen daarin een eigen verantwoordelijkheid; zij bepalen of een persoonlijk onderzoek moet worden ingesteld en de wijze waarop dat gebeurt, onder andere of de inzet van particuliere recherchebureaus aan de orde is. Het is daarom aan hen om de afweging te maken of een toetsingskader moet worden ontwikkeld."

 

Ingrijpend

Slachtoffers vertellen in de uitzending van De Monitor hoe ingrijpend het is om te worden geschaduwd en hoe groot de inbreuk is op hun privacy. Filmmateriaal dat door recherchebureaus is gemaakt van de tipgevers is in handen van De Monitor.

 De redactie: "Direct na onze eerdere uitzending over Letselschade meldt Amber Koppen zich. Zij herkent zich in het interview met verkeersslachtoffer Erwin Sweers. De verzekeraar vertrouwde zijn verhaal over zijn whiplashklachten niet, uit foto’s op Facebook zou blijken dat hij zijn klachten overdreef.

"Bij Amber Koppen ging de verzekeraar nog verder. Ook zij heeft whiplashklachten als gevolg van een aanrijding en ook bij haar vindt de verzekeraar foto’s die mogelijk verdacht zijn. Op haar Facebookpagina staan onder andere foto’s waarop zij paardrijdt.

"De Monitor vraagt zich af hoe vaak verkeersslachtoffers door verzekeraars worden gewantrouwd en doet een oproep. Meerdere verkeerslachtoffers melden zich, waaronder Wout Wolven. Wolven heeft ernstige whiplashklachten, maar de verzekeraar vermoedt dat hij fraudeert omdat er op de website van de lokale tennisvereniging een foto van hem staat op de tennisbaan.

"Verzekeraars wantrouwen met name whiplashslachtoffers. Is dat terecht? We benaderen huisarts Kees Vos. Vos is gepromoveerd op nek- en schouderklachten en is voorzitter van de Medische Adviesraad van de Whiplash Stichting Nederland. Mensen met whiplashklachten kunnen vaak meer dan verzekeraars denken. Dat verzekeraars foto’s met bijvoorbeeld sportende whiplashpatiënten op voorhand verdacht vinden, is volgens Vos niet terecht. Hij is zeer kritisch op de rol van verzekeraars. Whiplashklachten zijn medisch lastig aan te tonen met foto’s of een MRI-scan. ‘En daar gaat het mis,’ vindt hij. ‘Verzekeraars maken misbruik van die situatie’. Volgens Vos zijn veel aantijgingen van fraude onterecht.

"Hoe vaak schakelen verzekeraars particuliere recherchebureaus in voor een observatieonderzoek? We leggen het voor aan het Verbond van Verzekeraars, de vereniging van particuliere verzekeraars. Het Verbond heeft geen compleet overzicht en bovendien kan en mag hij de cijfers niet verstrekken, laat woordvoerder Rudi Buis weten.

"Via letselschadeadvocaat Nino Pennino komen we in contact met René Glas. Glas kreeg ernstige whiplashklachten door een aanrijding, maar de verzekeraar vermoedt dat ook hij de klachten overdrijft en stuurt privédetectives op hem af.

"Pennino noemt de praktijken van de verzekeraar ‘fishing expedition’ en ‘cherry picking’: vissen naar een mogelijk bewijs dat er misschien wordt gefraudeerd, waarna een particulier recherchebureau op het slachtoffer wordt afgestuurd.

"‘Verdachte’ foto’s op Facebook zijn vooral bij whiplashpatiënten aanleiding tot rechercheonderzoek. Een opeenstapeling van foutieve interpretaties kan echter ten onrechte leiden tot verdenking van fraude en het opstarten van een fraudeonderzoek, stelt jurist Arnold Roosendaal van kennisinstituut TNO. Een slachtoffer heeft bij voorbaat de schijn tegen en foto’s op Facebook moeten vervolgens bevestigen dat er gefraudeerd wordt."

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • NIBUD KAATST BAL TERUG NAAR HYPOTHEEKVERSTREKKERS (1 reactie)

  “Een minder rigide omgang door hypotheekverstrekkers met schulden uit het verleden zou ook helpen”, aldus Marcel Warnaar van het Nibud op kop-munt.nl.

 • ONJUISTE MARKTWAARDE WONING LEIDT NIET TOT SCHADEVERGOEDING

  Het hanteren van een onjuiste marktwaarde van de woning in de administratie door ING leidt niet tot een schadevergoeding, omdat de consument geen schade heeft geleden, zo blijkt uit Uitspraak 2017-517 van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid).

 • CONSUMENT HEEFT RECHT, NIET DE PLICHT TOT BOETEVRIJE AFLOSSING

  Een bank kan er niet toe worden gehouden om de toekomstige boetevrije rente mee te nemen in haar berekening van de boeterente, zo blijkt uit Uitspraak 2017-514 van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid).

 • PETER PAUL BARTH NIEUWE DIRECTIEVOORZITTER KLAVERBLAD

  Peter Paul Barth wordt per 1 september benoemd tot algemeen directeur en voorzitter van de directie van Klaverblad Verzekeringen.

 • VERZEKERAARS WILLEN EXTRA INSPECTIES BIJ VEEHOUDERIJBEDRIJVEN (1 reactie)

  Naar aanleiding van recente stalbranden onderzoeken verzekeraars samen met het Verbond van Verzekeraars de mogelijkheden om extra risicogerichte inspecties uit te voeren bij veehouderijbedrijven.

 • AEGON HELPT 2.600 BEDRIJVEN MET LEENPLATFORM FUNDING CIRCLE

  Aegon is het Verenigd Koninkrijk een samenwerking aangegaan met Funding Circle. In de eerste 12 maanden worden naar schatting 2.600 bedrijven aan een financiering geholpen, waarmee tot 6.400 nieuwe banen worden gecreëerd.

 • ACHMEA SCHRIJFT WEER ZWARTE CIJFERS

  Achmea zag in het eerste halfjaar van 2017 het netto resultaat stijgen van -26 naar +171 miljoen euro. Dit voor een groot deel als gevolg van reductie van arbeidsplaatsen.

 • NN GROUP: GEZONDE BIJDRAGE VAN DELTA LLOYD

  "We zagen een gezonde bijdrage van 49 miljoen euro van Delta Lloyd", aldus Lard Friese, ceo van NN Group, over de eerste volledig geconsolideerde kwartaalresultaten voor NN Group en Delta Lloyd.

 • NEDERLANDSE BEDRIJVEN BETALEN FACTUUR BINNEN 46 DAGEN (1 reactie)

  Nederlandse bedrijven betalen hun factuur gemiddeld binnen 46 dagen. Daarmee behoort Nederland tot de absolute wereldtop als het gaat om snel betalen, aldus onderzoek van kredietverzekeraar Euler Hermes.

 • MEER GRIP OP VERZUIM: TIPS VOOR ADVISEURS

  De behoefte bij zowel adviseurs als werkgevers aan ondersteuning om de verzuimkosten te verlagen neemt toe. Hoe kunt u als adviseur het risico goed inventariseren en bepalen wat de beste oplossing is voor de klant om meer grip te krijgen op verzuim?

Meer nieuws...