quote

"Sommige risico's zijn écht nieuw" Robin van Beem (Polis Advocaten) op VVP Dag van het Topadvies

stelling

"Verzekeraars moeten eindelijk schoon schip maken bij woekerpolissen"

nieuws

"VERZEKERAARS ZETTEN TE SNEL PRIVÉ-DETECTIVE IN BIJ LETSELSCHADE"

MInister Van der Steur van Justitie vindt het niet nodig het inschakelen door verzekeraars van particuliere recherebureaus een wettelijk kader te geven. Hij laat het aan de verzekeraars om eventueel een toetsingskader te ontwikkelen.

 


29 mei 2016

Verzekeraars die schadeclaims uitkeren aan verkeersslachtoffers schakelen te snel particuliere recherchebureaus in voor fraudeonderzoeken. Dat concludeerden meerdere deskundigen in de uitzending zondagavond van De Monitor.

Op de website van De Monitor stelt Van der Steur: "Het is van groot belang dat fraude met verzekeringen door de verzekeraars effectief wordt aangepakt. Daarbij hebben verzekeraars de mogelijkheid om gebruik te maken van de diensten van particuliere recherchebureaus. De verzekeraars dragen daarin een eigen verantwoordelijkheid; zij bepalen of een persoonlijk onderzoek moet worden ingesteld en de wijze waarop dat gebeurt, onder andere of de inzet van particuliere recherchebureaus aan de orde is. Het is daarom aan hen om de afweging te maken of een toetsingskader moet worden ontwikkeld."

 

Ingrijpend

Slachtoffers vertellen in de uitzending van De Monitor hoe ingrijpend het is om te worden geschaduwd en hoe groot de inbreuk is op hun privacy. Filmmateriaal dat door recherchebureaus is gemaakt van de tipgevers is in handen van De Monitor.

 De redactie: "Direct na onze eerdere uitzending over Letselschade meldt Amber Koppen zich. Zij herkent zich in het interview met verkeersslachtoffer Erwin Sweers. De verzekeraar vertrouwde zijn verhaal over zijn whiplashklachten niet, uit foto’s op Facebook zou blijken dat hij zijn klachten overdreef.

"Bij Amber Koppen ging de verzekeraar nog verder. Ook zij heeft whiplashklachten als gevolg van een aanrijding en ook bij haar vindt de verzekeraar foto’s die mogelijk verdacht zijn. Op haar Facebookpagina staan onder andere foto’s waarop zij paardrijdt.

"De Monitor vraagt zich af hoe vaak verkeersslachtoffers door verzekeraars worden gewantrouwd en doet een oproep. Meerdere verkeerslachtoffers melden zich, waaronder Wout Wolven. Wolven heeft ernstige whiplashklachten, maar de verzekeraar vermoedt dat hij fraudeert omdat er op de website van de lokale tennisvereniging een foto van hem staat op de tennisbaan.

"Verzekeraars wantrouwen met name whiplashslachtoffers. Is dat terecht? We benaderen huisarts Kees Vos. Vos is gepromoveerd op nek- en schouderklachten en is voorzitter van de Medische Adviesraad van de Whiplash Stichting Nederland. Mensen met whiplashklachten kunnen vaak meer dan verzekeraars denken. Dat verzekeraars foto’s met bijvoorbeeld sportende whiplashpatiënten op voorhand verdacht vinden, is volgens Vos niet terecht. Hij is zeer kritisch op de rol van verzekeraars. Whiplashklachten zijn medisch lastig aan te tonen met foto’s of een MRI-scan. ‘En daar gaat het mis,’ vindt hij. ‘Verzekeraars maken misbruik van die situatie’. Volgens Vos zijn veel aantijgingen van fraude onterecht.

"Hoe vaak schakelen verzekeraars particuliere recherchebureaus in voor een observatieonderzoek? We leggen het voor aan het Verbond van Verzekeraars, de vereniging van particuliere verzekeraars. Het Verbond heeft geen compleet overzicht en bovendien kan en mag hij de cijfers niet verstrekken, laat woordvoerder Rudi Buis weten.

"Via letselschadeadvocaat Nino Pennino komen we in contact met René Glas. Glas kreeg ernstige whiplashklachten door een aanrijding, maar de verzekeraar vermoedt dat ook hij de klachten overdrijft en stuurt privédetectives op hem af.

"Pennino noemt de praktijken van de verzekeraar ‘fishing expedition’ en ‘cherry picking’: vissen naar een mogelijk bewijs dat er misschien wordt gefraudeerd, waarna een particulier recherchebureau op het slachtoffer wordt afgestuurd.

"‘Verdachte’ foto’s op Facebook zijn vooral bij whiplashpatiënten aanleiding tot rechercheonderzoek. Een opeenstapeling van foutieve interpretaties kan echter ten onrechte leiden tot verdenking van fraude en het opstarten van een fraudeonderzoek, stelt jurist Arnold Roosendaal van kennisinstituut TNO. Een slachtoffer heeft bij voorbaat de schijn tegen en foto’s op Facebook moeten vervolgens bevestigen dat er gefraudeerd wordt."

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • KABINET WIL GEEN ONBEPAALDE SCHORSINGSTERMIJN

  Het kabinet wil geen onbepaalde schorsingstermijn voertuigen. Dat schrijft minister Blok in antwoord op Kamervragen.

 • WOEKERPOLISSTRIJD NOG NIET GESTREDEN

  "De uitspraak van de Commissie van Beroep verandert niets aan ons eerder gepubliceerde standpunt dat de financiële gevolgen van het dossier beleggingsverzekeringen op dit moment niet betrouwbaar kunnen worden geschat of gekwantificeerd." Aldus reageert NN op de eind vorige week gepubliceerde Kifid-uitspraak die haar veroordeelt tot vergoeden van de eerste kosten van een individuele beleggingsverzekering.

 • KIFID: NN SCHIET TEKORT IN INFORMATIEPLICHT

  Het College van Beroep van Kifid is van mening dat Nationale-Nederlanden tekort is geschoten in haar informatieplicht bij de totstandkoming van een beleggingsverzekering. Eerder was de Geschillencommimsie van Kifid ook al deze mening toegedaan.

 • CED ONTWIKKELT CALAMITEITENAANPAK HAGELSCHADE

  Expert CED heeft een calamiteitenaanpak hagelschade en andere schade ineens door extreem weer ontwikkeld.

 • REISPOLISSEN UNIVÉ, CB EN GENERALI HEBBEN DUIDELIJKSTE POLISVOORWAARDEN

  De reisverzekeringen van Univé, Centraal Beheer en Generali hebben de duidelijkste polisvoorwaarden. Dat blijkt uit een onderzoek van Klinkende Taal, uitgevoerd in opdracht van Independer. 

 • MEEÙS: PRODUCTEN SPECIAAL VOOR PAARDENSPORT

  De KNHS en Meeùs gaan samen verzekeringsproducten ontwikkelen die specifiek van toepassing zijn voor de paardensport.   

 • PAY-HOW-YOU-DRIVE POLIS VAN VKG

  VKG heeft een pay-how-you-dreve autoverzekering ontwikkeld die het rijgedrag volgt en bedoeld is voor jonge automobilisten.

 • BEROEPSVERBOD VOOR DRIE BANKIERS (1 reactie)

  De Tuchtcommissie Banken heeft drie bankiers een beroepsverbod opgelegd.

 • NIVRE REGISTER-DESKUNDIGE IN DE MAAK

  Het Nivre opent een register voor professionals die zich bezig houden met herstelgerelateerde dienstverlening in de letselschade. 

 • KEEP CALM AND GET ADVICE

  Deze week heeft de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, haar leden voorzien van een modeltekst die zij kunnen gebruiken om met klanten te communiceren over het onderwerp 'aflossingsvrije hypotheek'. 

Meer nieuws...