quote

"Banken behandelen klanten met een hypotheek helaas te vaak als een melkkoe" Bart Combée (Consumentenbond)

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

ONDERZOEKSRAPPORT 'GEEN PE(PLUS)EXAMENS MEER' NAAR KAMER

'Geen PE(Plus)examens meer' heeft het onafhankelijke onderzoeksrapport dat zij heeft laten opstellen voorgelegd aan de Vaste Tweede-Kamercommissie van Financiën.


30 juni 2016

Voorzitter en initiatiefnemer Michiel Zoet van de ongeveer 700 leden tellende vereniging: "In een begeleidende brief voor de leden van de Vaste Kamercommissie Financiën hebben wij kort uiteengezet waarom wij dit onafhankelijke onderzoeksrapport hebben laten maken en wat er als conclusie uit is gekomen.Wij hebben de assistent van de Vaste Kamercommissie Financiën gevraagd om deze zaak de eerstkomende vergadering op de agenda te zetten."

Mocht de politiek het rapport niet oppakken, volgt de gang naar de rechter.

 

Buiten proportie

De vereniging verzet zich met name tegen het periodiek terugkerende PE-examen (tot 1 januari 2017 PEplus-examen).

 Het rapport, gemaakt door BMC Advies, laat volgens de vereniging duidelijk zien dat "de proportionaliteit van het nieuwe vakbekwaamheidsstelsel voor financieel adviseurs en in het bijzonder
voor de kleinere regiokantoren met één of twee adviseurs, die breed adviseren, voor discussie vatbaar is. Dit onder meer op grond van de constatering dat:de cesuur voor het PE(Plus)
examen met 68 procent  erg hoog ligt in vergelijking met de gangbare cesuur in het hoger en wetenschappelijk onderwijs (55 procent) en de rechtspositionele gevolgen van het niet slagen voor
het examen groot zijn: het verliezen van de beroepslicentie. Ook ontbreekt een sociaal vangnet".

 

Beroepsorganisatie

Het rapport geeft als alternatief: de oprichting van een beroepsorganisatie voor financieel adviseurs, die zich "actief bezig gaat houden met
de professionalisering en vakbekwaamheid van de individuele beroepsbeoefenaar en daarin een sturende rol heeft richting de overheid". Kenmerken: een beroepsregister en/of keurmerk voor financieel adviseurs; eigenaarschap van de branche en de beroepsgroep; ruimte voor maatwerk, specialisatie en differentiatie binnen de professionaliseringsactiviteiten
van financieel adviseurs; een abonnement op de PA (Permanenten Actueel) gekoppeld aan de inschrijving in het register; mogelijkheid tot tuchtrecht.

 

Het rapport, met de titel 'PEplus-examens: van keurslijf naar prikkel voor professionalisering van financieel adviseurs', is te vinden op de website van de vereniging: www.geenpeexamens.nl. Een van de conclusies in het rapport: "Het nieuwe PEplus-stelsel is effectief is in de zin dat het heeft bijgedragen aan de borging van het basisniveau van de financiële dienstverlening. De bijdrage van het nieuwe stelsel aan het verbeteren van de vakbekwaamheid van financiële dienstverleners is twijfelachtig. Er zijn veel indicaties dat het huidigesysteem professionalisering van financieel adviseurs niet stimuleert, maar eerder in de weg staat."
.

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • TIM VAN DEN BERG OVERLEDEN (1 reactie)

  Tim van den Berg is zondag overleden. 

 • "KLANT MET HYPOTHEEK MELKKOE VOOR BANKEN"

  Volgens de Consumentenbond jagen banken woningeigenaren die tussentijds hun hypotheek willen wijzigen op kosten.

 • ADVISEUR HOEFT GESPREK NIET WOORDELIJK VAST TE LEGGEN

  Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam hypotheekadviseur kan niet worden verlangd dat ieder gesprek woordelijk wordt vastgelegd en woordelijk kan worden gereproduceerd, zegt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in Uitspraak 2017-540.

 • ACTURE START MET NIEUW LABEL ACTIVASZ

  Acture splitst haar bedrijfsactiviteiten op en start met een nieuw label ActivaSZ. 

 • DE HYPOTHEEKSHOP VERWACHT VERLAGING HYPOTHEEKRENTE

  De Hypotheekshop verwacht verlaging van de hypotheekrente in het 'najaarsseizoen'.

 • VERZEKERAAR HOEFT 'BRANDEND HUIS' NIET TE VERZEKEREN

  Verzekeraars zijn niet gehouden om verzekerden die op 1 januari 2014 reeds ziek waren de mogelijk te bieden van verlenging van de uitkeringstermijn van hun aov. Dat bevestigt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) nog eens in Uitspraak 2017-538..

 • VERLAGING DEKKING AUTOVERZEKERING ZINVOL?

  De vraag of verlaging van de dekking van de autopolis voor de verzekerde zinvol is, hangt van meer aspecten af dan alleen de ouderdom van de auto. Aldus MoneyView in het Special Item Autoverzekeringen 2017.

 • SYSTEEMFOUTJE, BEDANKT!

  Als gevolg van een systeemfout hebben lezers van VVP Online maandag notificaties ontvangen van oude reacties van Nico van Koesveld.

 • "GEBRUIK REPARATIEFORMULIER VOORWAARDEN BIJ NVM- OF VBO-MAKELAAR"

  Vereniging Eigen Huis en Consumentenbond raden consumenten met een NVM- of VBO-makelaar aan om hem of haar een 'reparatieformulier' te laten ondertekenen. Hiermee worden de verouderde algemene voorwaarden die NVM en VBO hanteren op de belangrijkste punten 'gerepareerd'.

 • SEBASTIAN MENNES OP VVP-EVENT INKOMEN

  Sebastian Mennes stond eerder al op het podium met Richard Branson, Al Gore en Bear Grylls. Op 20 september deelt deze veelzijdige top-ondernemer op het VVP Event Inkomen zijn inzichten aan inkomenadviseurs over stress, burn-out en arbeidsongeschiktheid.

Meer nieuws...