quote

"Herziening Wbft mooie aanleiding voor herinvoering overheidsbijdrage toezichtskosten" Colinda Rosenbrand (OvFD) op twitter

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

CONSUMENTENBOND RAADT RENTEMIDDELING AF

Niet doen. Dat is het oordeel van de Consumentenbond over rentemiddeling bij ABN Amro en Rabobank. "Het is te duur, er is op de korte termijn geen sterke rentestijging te verwachten en om een rentevoordeeltje te halen, zadel je jezelf voor langere tijd op met hogere lasten."

 


30 juni 2016

Veel huizenbezitters willen een graantje meepikken van de historisch lage hypotheekrente. Ze zijn echter bang dat als hun huidige rentevaste periode er over een paar jaar opzit, de rente flink hoger zal zijn. Vervroegd oversluiten is kostbaar vanwege de boeterente. Voor wie dat geld niet heeft en toch wil profiteren van de huidige lage tarieven, is rentemiddeling de enige optie. Diverse banken boden deze mogelijkheid al. "Met uitzondering van Obvion zijn ze allemaal te duur. ABN Amro (30 juni) en de Rabobank (1 juli) komen er met enig tromgeroffel nu mee. En zijn nóg duurder dan bijvoorbeeld ING", aldus de bond.

Er zijn grofweg twee manieren van rentemiddeling. Bij de zuivere methode wordt een gewogen gemiddelde genomen van de rente die de klant nu betaalt en de actuele marktrente. Dit doen Obvion en de Rabobank. De overige banken, waaronder ING én ABN Amro, berekenen een boeterente (de rente die de bank misloopt doordat de klant minder gaat betalen) en smeren die uit over de nieuw gekozen looptijd. Dit pakt voor de klant ongunstiger uit.


Opslag en eenmalige kosten

Bovenop het nieuwe rentepercentage doet Rabobank een opslag van 0,2 procent, onder meer als vergoeding voor de kosten die de bank maakt omdat zij tussentijds haar renteverplichtingen op de kapitaalmarkt moet herzien. "Banken moeten hun renteverplichtingen echter voortdurend herzien. Bovendien profiteren zij van de ingreep als de rente de komende jaren laag blijft. Zo ‘zuiver’ is de rentemiddeling bij de coöperatieve bank dus ook weer niet. ABN Amro maakt het nog bonter. Die bank rekent, net als dochter Florius sinds 1 juni, én een boete-opslag én een vaste ‘rentebemiddelingsopslag’ van 0,2 procent. Op die manier profiteert met name de bank van een dienst die wordt gepresenteerd als een geste aan klanten", meent de Consumentenbond.

Naast één of meer opslagen betalen klanten bij rentemiddeling ook eenmalig afhandelings- of administratiekosten. Bij ABN Amro en Florius bedragen die 250 euro. Rabobank heeft haar tarief inmiddels verhoogd tot 350 euro, het hoogste bedrag van alle door de bond bekeken geldverstrekkers.


Lagere lasten tegen een flinke prijs

Ook bij ABN Amro en de Rabobank leidt rentemiddeling volgens de bond weliswaar tot lagere maandlasten, maar daarvoor betaalt de klant over een langere periode wel een flinke prijs. Of het uiteindelijk voordelig uitpakt, hangt volledig af van de ontwikkeling van de hypotheekrente. "Blijft die laag – en daar ziet het voorlopig naar uit – dan is het beter nog even door de zure appel heen te bijten en de huidige rentevaste periode uit te zitten. Wie tóch meteen wil profiteren van de lage rente, doet er doorgaans beter aan vervroegd over te sluiten en de boeterente zodoende in één keer te betalen."

Rentemiddeling bij ABN Amro en de Rabobank is alleen een aanrader voor mensen die:
- direct behoefte hebben aan lagere maandlasten en echt niet kunnen wachten tot hun rentevaste periode is afgelopen;
- niet beschikken over genoeg eigen geld om de (fiscaal aftrekbare) boeterente in één keer te betalen;
- een annuïteiten-, lineaire of aflossingsvrije hypotheek hebben;
- niet van plan zijn om binnen de nieuwe rentevaste tijd te verhuizen (met name bij Rabobank is dit zeer onaantrekkelijk).

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...