quote

"Ongelooflijk! Banken die klagen over kosten toezicht terwijl winsten stijgen" Ewald Engelen (financieel geograaf, politicus en publicist) op twitter

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

MARK DE RIJKE: "GEDRAGSCODE SLUIT TE VEEL MENSEN UIT VAN WONINGMARKT"

"De Gedragscode Hypotheken is dringend toe aan herijking" schrijft Mark de Rijke (Hypotheekshop) vandaag in het FD. "Onder aanvoering van het Nibud gaan geldverstrekkers nog steeds uit van de ‘gemiddelde Nederlander’ en voeren ze verregaande standaardisering door", aldus De Rijke. "Hierdoor worden onnodig veel mensen uitgesloten van de woningmarkt."


4 juli 2016

Door strikt vast te houden aan de huidige normen dreigen volgens De Rijke verschillende groepen af te vallen. "Flexwerkers in een sector waar de komende jaren volop werk zal zijn en de kans op werkloosheid minimaal is. Net afgestudeerde twintigers met een startersinkomen en een studieschuld. De groep lagere inkomens waarvan de leencapaciteit fors is teruggeschroefd en die getroffen worden door de eis om meer eigen geld in te brengen. Pensioengerechtigden die steeds minder gebruik kunnen maken van hun overwaarde. Woonbooteigenaren die beperkt financiering kunnen regelen, omdat hypotheken voor woonboten te risicovol zijn of een te kleine markt vormen. Ondernemers van wie de werknemers wel een huis kunnen kopen, maar zijzelf door een jaar met mindere cijfers niet. Startende zzp’ers die te maken krijgen met een afslag op hun inkomen en die meer eigen geld moeten inbrengen dan iemand in loondienst."

 

Dienstverband biedt schijnzekerheid

"Geldverstrekkers kijken naar inkomen en theoretische maandlasten, niet naar de persoonlijke omstandigheden of financieel gedrag. Er wordt niet gekeken naar een betalingsverleden met hogere maandlasten zoals bijvoorbeeld huur. Dit speelt ook voor de huidige hypotheeklasten als men wil oversluiten of wil doorstromen naar een andere (goedkopere) woning. Zoals bijvoorbeeld bij senioren vaak het geval is terwijl ze tegelijk geconfronteerd worden met hogere lasten vanwege de aflossingseis. Het wel of niet hebben van een vast contract en het werken in loondienst is en blijft de norm, terwijl dat tegenwoordig absoluut geen garantie meer is voor een stabiel inkomen.
"Sterker nog, een vast dienstverband biedt een schijnzekerheid die niets zegt over iemands vooruitzichten in de toekomst op werk en  inkomen. Maar geldverstrekkers houden star vast aan de richtlijnen die in de regelingen beschreven worden en zijn niet of nauwelijks bereid de ruimte die er is te gebruiken om uitzonderingen te maken. Er wordt niet naar de individuele, financiële situatie van een aanvrager gekeken. Terwijl deze vaak veel meer duidelijkheid geeft over hoe iemand er daadwerkelijk voor staat.

 

Herijking Gedragscode

Om de maatschappelijke ontwikkelingen bij te benen is volgens De Rijke een herijking van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen noodzakelijk. "In ieder geval moeten acceptatieregels en de toetsingsmethodiek kritisch tegen het licht worden gehouden. Nibud kan hierbij prima als richtlijn dienen, maar er moet ook ruimte zijn voor andere, nieuwe situaties. Zeker als dit aan hand van de persoonlijke situatie en het financieel gedrag met steekhoudende argumenten kan worden onderbouwd. De wens om betaalbaar te wonen moet hierbij het uitgangspunt zijn. Je kunt wel bepalen dat maximaal bedrag X verantwoord is, maar als er op geen enkele wijze woonruimte te vinden is voor dat bedrag (huur of koop), dan schieten de normen hun doel voorbij."

 

Uitsluiting voorkomen

De Rijke: "Geldverstrekkers, zeker de systeembanken, en NHG moeten hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en uitzonderingssituaties realistisch en op een andere manier beoordelen. Zo zorg je er voor dat de Gedragscode beter aansluit op de wensen van de consument en voorkom je dat er onnodig veel mensen worden uitgesloten van de woningmarkt."

reacties

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

Lopende hypotheek circa 50% verkoopwaarde, variabele rente 4,6% bij slapende geldverstrekker. Wens: ivm veranderde privé omstandigheden en gewijzigde toekomstplannen aub omzetten naar 20 jaar vast a 200 euro p.m. Niet mogelijk: ivm leeftijd meneer (57) rekening houden met pensioen. Op pensioendatum halve AOW en beperkt pensioen gedurende ruim 2 jaar. Tot mevrouw ook AOW krijgt, is er een betaalbaarheidsprobleem. twee jaar 200 p.m is 4.800. Rentebesparing gedurende 10 jaar is ook ruim 200 per maand, is 24.000. Mag niet van het boekje/de regels.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • NIBUD KAATST BAL TERUG NAAR HYPOTHEEKVERSTREKKERS (4 reacties)

  “Een minder rigide omgang door hypotheekverstrekkers met schulden uit het verleden zou ook helpen”, aldus Marcel Warnaar van het Nibud op kop-munt.nl.

 • ONJUISTE MARKTWAARDE WONING LEIDT NIET TOT SCHADEVERGOEDING

  Het hanteren van een onjuiste marktwaarde van de woning in de administratie door ING leidt niet tot een schadevergoeding, omdat de consument geen schade heeft geleden, zo blijkt uit Uitspraak 2017-517 van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid).

 • CONSUMENT HEEFT RECHT, NIET DE PLICHT TOT BOETEVRIJE AFLOSSING

  Een bank kan er niet toe worden gehouden om de toekomstige boetevrije rente mee te nemen in haar berekening van de boeterente, zo blijkt uit Uitspraak 2017-514 van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid).

 • PETER PAUL BARTH NIEUWE DIRECTIEVOORZITTER KLAVERBLAD

  Peter Paul Barth wordt per 1 september benoemd tot algemeen directeur en voorzitter van de directie van Klaverblad Verzekeringen.

 • VERZEKERAARS WILLEN EXTRA INSPECTIES BIJ VEEHOUDERIJBEDRIJVEN (1 reactie)

  Naar aanleiding van recente stalbranden onderzoeken verzekeraars samen met het Verbond van Verzekeraars de mogelijkheden om extra risicogerichte inspecties uit te voeren bij veehouderijbedrijven.

 • AEGON HELPT 2.600 BEDRIJVEN MET LEENPLATFORM FUNDING CIRCLE

  Aegon is het Verenigd Koninkrijk een samenwerking aangegaan met Funding Circle. In de eerste 12 maanden worden naar schatting 2.600 bedrijven aan een financiering geholpen, waarmee tot 6.400 nieuwe banen worden gecreëerd.

 • ACHMEA SCHRIJFT WEER ZWARTE CIJFERS

  Achmea zag in het eerste halfjaar van 2017 het netto resultaat stijgen van -26 naar +171 miljoen euro. Dit voor een groot deel als gevolg van reductie van arbeidsplaatsen.

 • NN GROUP: GEZONDE BIJDRAGE VAN DELTA LLOYD

  "We zagen een gezonde bijdrage van 49 miljoen euro van Delta Lloyd", aldus Lard Friese, ceo van NN Group, over de eerste volledig geconsolideerde kwartaalresultaten voor NN Group en Delta Lloyd.

 • NEDERLANDSE BEDRIJVEN BETALEN FACTUUR BINNEN 46 DAGEN (1 reactie)

  Nederlandse bedrijven betalen hun factuur gemiddeld binnen 46 dagen. Daarmee behoort Nederland tot de absolute wereldtop als het gaat om snel betalen, aldus onderzoek van kredietverzekeraar Euler Hermes.

 • MEER GRIP OP VERZUIM: TIPS VOOR ADVISEURS

  De behoefte bij zowel adviseurs als werkgevers aan ondersteuning om de verzuimkosten te verlagen neemt toe. Hoe kunt u als adviseur het risico goed inventariseren en bepalen wat de beste oplossing is voor de klant om meer grip te krijgen op verzuim?

Meer nieuws...