quote

"De financieel adviseur zal zich opnieuw moeten uitvinden. Wij kunnen hem helpen een voortrekker te worden" Bas de Voogd in VVP-special Business Support

stelling

"Verzekeraars moeten eindelijk schoon schip maken bij woekerpolissen"

nieuws

MARK DE RIJKE: "GEDRAGSCODE SLUIT TE VEEL MENSEN UIT VAN WONINGMARKT"

"De Gedragscode Hypotheken is dringend toe aan herijking" schrijft Mark de Rijke (Hypotheekshop) vandaag in het FD. "Onder aanvoering van het Nibud gaan geldverstrekkers nog steeds uit van de ‘gemiddelde Nederlander’ en voeren ze verregaande standaardisering door", aldus De Rijke. "Hierdoor worden onnodig veel mensen uitgesloten van de woningmarkt."


4 juli 2016

Door strikt vast te houden aan de huidige normen dreigen volgens De Rijke verschillende groepen af te vallen. "Flexwerkers in een sector waar de komende jaren volop werk zal zijn en de kans op werkloosheid minimaal is. Net afgestudeerde twintigers met een startersinkomen en een studieschuld. De groep lagere inkomens waarvan de leencapaciteit fors is teruggeschroefd en die getroffen worden door de eis om meer eigen geld in te brengen. Pensioengerechtigden die steeds minder gebruik kunnen maken van hun overwaarde. Woonbooteigenaren die beperkt financiering kunnen regelen, omdat hypotheken voor woonboten te risicovol zijn of een te kleine markt vormen. Ondernemers van wie de werknemers wel een huis kunnen kopen, maar zijzelf door een jaar met mindere cijfers niet. Startende zzp’ers die te maken krijgen met een afslag op hun inkomen en die meer eigen geld moeten inbrengen dan iemand in loondienst."

 

Dienstverband biedt schijnzekerheid

"Geldverstrekkers kijken naar inkomen en theoretische maandlasten, niet naar de persoonlijke omstandigheden of financieel gedrag. Er wordt niet gekeken naar een betalingsverleden met hogere maandlasten zoals bijvoorbeeld huur. Dit speelt ook voor de huidige hypotheeklasten als men wil oversluiten of wil doorstromen naar een andere (goedkopere) woning. Zoals bijvoorbeeld bij senioren vaak het geval is terwijl ze tegelijk geconfronteerd worden met hogere lasten vanwege de aflossingseis. Het wel of niet hebben van een vast contract en het werken in loondienst is en blijft de norm, terwijl dat tegenwoordig absoluut geen garantie meer is voor een stabiel inkomen.
"Sterker nog, een vast dienstverband biedt een schijnzekerheid die niets zegt over iemands vooruitzichten in de toekomst op werk en  inkomen. Maar geldverstrekkers houden star vast aan de richtlijnen die in de regelingen beschreven worden en zijn niet of nauwelijks bereid de ruimte die er is te gebruiken om uitzonderingen te maken. Er wordt niet naar de individuele, financiële situatie van een aanvrager gekeken. Terwijl deze vaak veel meer duidelijkheid geeft over hoe iemand er daadwerkelijk voor staat.

 

Herijking Gedragscode

Om de maatschappelijke ontwikkelingen bij te benen is volgens De Rijke een herijking van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen noodzakelijk. "In ieder geval moeten acceptatieregels en de toetsingsmethodiek kritisch tegen het licht worden gehouden. Nibud kan hierbij prima als richtlijn dienen, maar er moet ook ruimte zijn voor andere, nieuwe situaties. Zeker als dit aan hand van de persoonlijke situatie en het financieel gedrag met steekhoudende argumenten kan worden onderbouwd. De wens om betaalbaar te wonen moet hierbij het uitgangspunt zijn. Je kunt wel bepalen dat maximaal bedrag X verantwoord is, maar als er op geen enkele wijze woonruimte te vinden is voor dat bedrag (huur of koop), dan schieten de normen hun doel voorbij."

 

Uitsluiting voorkomen

De Rijke: "Geldverstrekkers, zeker de systeembanken, en NHG moeten hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en uitzonderingssituaties realistisch en op een andere manier beoordelen. Zo zorg je er voor dat de Gedragscode beter aansluit op de wensen van de consument en voorkom je dat er onnodig veel mensen worden uitgesloten van de woningmarkt."

reacties

Albert van der Poll / Van der Poll Financiële Diensten

Lopende hypotheek circa 50% verkoopwaarde, variabele rente 4,6% bij slapende geldverstrekker. Wens: ivm veranderde privé omstandigheden en gewijzigde toekomstplannen aub omzetten naar 20 jaar vast a 200 euro p.m. Niet mogelijk: ivm leeftijd meneer (57) rekening houden met pensioen. Op pensioendatum halve AOW en beperkt pensioen gedurende ruim 2 jaar. Tot mevrouw ook AOW krijgt, is er een betaalbaarheidsprobleem. twee jaar 200 p.m is 4.800. Rentebesparing gedurende 10 jaar is ook ruim 200 per maand, is 24.000. Mag niet van het boekje/de regels.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • CLIËNT BOORT VERGEEFS REISPOLIS AAN

  Wie op reis naar de tandarts moet, kan de kosten daarvan niet claimen op de reispolis als sprake is van achterstallig gebitsonderhoud. Dat oordeelt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) in Uitspraak 2017-370.

 • "HYPOTHEEKPOLIS HAD MAKKELIJK KUNNEN WORDEN OMGEZET IN SPAARHYPOTHEEK"

  "Hoe eenvoudig hadden veel hypotheekpolissen niet omgezet gekund naar spaarhypotheken!" Zo reageert Albert van der Poll (Van der Poll Financiële Diensten) op de VVP-stelling van deze week: 'Verzekeraars moeten eindelijk schoon schip maken in woekerpolisaffaire'. 

 • PENSIOEN: BEPERK HET AANTAL KEUZES

  Vereenvoudigen keuzes en inspelen op intuïtie leidt tot betere pensioenkeuzes, blijkt uit een literatuurstudie en internationale vergelijking door Henriëtte Prast (Tilburg University) voor Netspar.

 • DIRECTIEVOORZITTER MONUTA NEEMT AFSCHEID

  Gert-Hein de Heer zal eind 2017 afscheid nemen als directievoorzitter van Monuta Holding.

 • CLAIMSTICHTINGEN SUPERTROTS OP EERSTE GROTE SUCCES

  "Dit is het eerste grote succes voor de belangenorganisaties die al jarenlang strijden voor een oplossing." Dit schrijven Woekerpolis.nl, Consumentenclaim en Stichting Woekerpolisproces in een gezamenlijk persbericht over het compensatieakkoord dat zij hebben bereikt met Allianz. Aanmelden bij de belangenorganisaties met polissen van Allianz is vanaf vandaag niet meer mogelijk.

 • ALLIANZ BEREIKT AKKOORD MET CLAIMSTICHTINGEN

  Allianz heeft een akkoord bereikt met Woekerpolis.nl, Consumentenclaim en Stichting Woekerpolisproces over het tegemoetkomen van polishouders van beleggingsverzekeringen die in het verleden zijn verkocht. Alle polishouders die zijn aangesloten bij de drie claimstichtingen profiteren van de compensatieregeling. De tegemoetkoming verschilt per polishouder omdat elke individuele situatie anders is. Volgens de claimstichtingen gaat het om een substantiële vergoeding met een minimum van 500 euro per polis.

 • SLECHTS KWART VERZEKERAARS FORMULEERT DUURZAAMHEIDSDOELEN VOOR BELEGGINGSBELEID

  Slechts een kwart van de Nederlandse verzekeraars formuleert duurzaamheidsdoelstellingen voor het beleggingsbeleid. Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). 

 • NN START PROEF MET PREPAID AUTOVERZEKERING

  Nationale-Nederlanden en Vodafone starten een proef met de prepaid autoverzekering Bundelz. 

 • SWIM FOR TIM DINNER INMIDDELS VOLGEBOEKT

  Het Swim for Tim Dinner op 3 juli is inmiddels volgeboekt.

 • INHAALSLAG OUDEREN OP SOCIAL MEDIA

  Acht op de tien Nederlanders van 12 jaar of ouder maken gebruik van sociale netwerken als WhatsApp, Facebook of Twitter. De afgelopen jaren is het gebruik hiervan onder ouderen toegenomen, terwijl dit onder jongeren nauwelijks is veranderd. Dat meldt het CBS bij het verschijnen van de publicatie ICT, Kennis en Economie 2017.

Meer nieuws...