quote

"Het wordt tijd dat aov-verzekeraars gaan samenwerken met broodfondsen" Nico van Koesveld op VVPonline

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

HYPOTHEEKSHOP: BEHOEFTE AAN KOSTEN KOPER KREDIET

Een speciaal 'Kosten Koper krediet'  kan volgens de Hypotheekshop bijdragen aan een verantwoorde verstrekking, nu de maximale hypotheek de komende jaren verder wordt beperkt tot 100 procent van de woningwaarde.


4 juli 2016

Omdat de hoogte van de bijkomende kosten als taxatie en overdrachtsbelasting (de zogenaamde kosten koper) ongeveer 5 tot 6 procent bedraagt, dient een koper steeds meer eigen geld mee te brengen bij aankoop. "We zien dat bepaalde groepen mensen hierdoor moeten afhaken", aldus De Hypotheekshop in haar Hypotheekmonitor over het tweede kwartaal van 2016.

In 2016 bedraagt de maximale hypotheek 102 procent van de woningwaarde, in 2017 wordt dit verlaagd tot 101 procent en in 2018 mag niet meer dan 100 procent van de woningwaarde worden geleend. "Verschillende aanbieders zijn bereid hier een productoplossing voor te bieden maar worstelen met de regelgeving. De Hypotheekshop denkt dat een speciaal Kosten Koper krediet, net als eerder een krediet voor restschulden, bijdraagt aan een verantwoorde verstrekking. Bijkomend voordeel is verder dat het niet meer nodig is om een consumptief krediet na passeren om te moeten zetten naar een lager tarief."

 

Geen meerwaarde voor consument

De invoering van de Europese hypothekenrichtlijn MCD toont wat De Hypotheekshop betreft aan dat "het klakkeloos gelijktrekken van de Nederlandse situatie aan de internationale standaarden niet per definitie positieve gevolgen heeft voor de woningmarkt en de consument".

Nu bijna alle geldverstrekkers de nieuwe richtlijneisen hebben geïmplementeerd komt De Hypotheekshop tot de conclusie "dat de extra bedenktijd van 14 dagen en de invoering van het informatieblad ESIS de klant nauwelijks iets heeft gebracht. Verder heerst er nog veel twijfel over welke kosten wel of niet moeten worden meegenomen in het Jaarlijks Kosten Percentage. Voor Nederlanders die in het buitenland werken, bijvoorbeeld piloten en baggeraars, en die uitbetaald krijgen in andere valuta dan de euro is het kopen van een woning heel moeilijk geworden. Hierover zijn in de Tweede Kamer al vragen gesteld. Gelukkig is verwarring rond procedures en ontbindende voorwaarden uitgebleven. Het annuleren van de geplande verlaging van de NHG-grens per 1 juli heeft hier zeker aan bijgedragen."

 

Langere doorlooptijden

De invoering van de Europese hypothekenrichtlijn heeft het afgelopen jaar bij geldverstrekkers veel capaciteit gekost die niet voor andere doeleinden ingezet kon worden. Bij een aantal anabieders zijn de doorlooptijden van aanvragen en dossiers in het tweede kwartaal opgelopen.

 


 

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...