quote

"Mafklappers. is vaak net zoveel werk als een nieuwe hypotheek" Albert van der Poll over kritiek Consumentenbond op kosten hypotheekwijziging

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

'WOEKERPOLIS' CONTROLEERT HERSTELADVIES VERBOND

De Vereniging Woekerpolis van Ab Flipse is het eens met de kritiek van Stichting Odin op het Loket Hersteladvies Beleggingsverzekeringen van het Verbond van Verzekeraars. Het gaat steeksproefgewijs adviezen laten controleren door onafhankelijk adviseurs.


5 juli 2016

Volgens Flipse hebben ook veel onafhankelijke adviseurs, die al jaren gratis hersteladvies geven, kritiek op het loket. Flipse: "Grootste kritiekpunt is wat de vereniging betreft het feit dat het loket een initiatief is van het Verbond van Verzekeraars, terwijl die verzekeraars in het verleden nu juist de woekerpolissen op de markt hebben gebracht. De consument is volgens de vereniging hierdoor het vertrouwen in de verzekeraars verloren. Het is als de slager die zijn eigen vlees keurt, als de fabrikant van WC-eend die WC-eend adviseert."

Desondanks zal de Vereniging Woekerpolis het adviesloket bij haar leden onder de aandacht brengen, zoals dit indertijd ook met het woekermeldpunt is gedaan. De leden zal worden gevraagd van het loket gebruik te maken en reacties en bevindingen te melden bij de vereniging. Ook zal de Vereniging Woekerpolis steekproefsgewijs adviezen van het loket laten controleren door onafhankelijk adviseurs. Na de zomer zullen de resultaten hiervan bekend worden gemaakt.

"Ander manco is dat door het adviesloket alleen aandacht wordt besteed aan het herstellen van de tekort schietende polis en niet aan het claimen van de geleden schade in de afgelopen jaren. Terwijl veel consumenten al een groot deel van hun inleg in rook zagen opgaan en het beoogde eindkapitaal verder weg lijkt dan ooit! Veel huisbezitters bijvoorbeeld komen hierdoor op de einddatum van hun hypotheek in grote problemen. Daarom blijft het verstandig dat mensen zich naast het inwinnen van hersteladvies ook gratis aanmelden bij de vereniging. Door een toename van het ledenaantal wordt de vuist naar de verzekeraars vergroot en maken gedupeerden kans toch nog iets van hun inleg terug te zien", zegt Flipse.

reacties

Peter Dirks / Midden Brabant Advies

Waar kunnen gedupeerde financieel adviseurs zich (aan)melden? Door toedoen van de (levens)verzekeraars zit de onafhankelijk financieel adviseur ook met een forse schade.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...