quote

"Het wordt tijd dat aov-verzekeraars gaan samenwerken met broodfondsen" Nico van Koesveld op VVPonline

stelling

"Evaluatieonderzoek 'markteffecten provisieverbod complexe producten' negeert de innovatieslagen die zijn gemaakt"

nieuws

DSI LANCEERT REGISTER VERMOGENSPLANNERS

DSI start vandaag met een register voor vermogensplanners. Met het nieuwe register slaan de Vereniging Vermogensplanners (VFP) en DSI een brug tussen beleggingsadvies en financial planning. Het register wordt ingeluid met een gongslag op Beursplein 5.


7 juli 2016

Het nieuwe register wordt opgericht op verzoek van de FVP, waar nu zestig breed georënteerde adviseurs bij zijn aangesloten. VFP en DSI zijn benieuwd in hoeverre er een kruisbestuiving zal ontstaan tussen beleggingsspecialisten en vermogensplanners, in het bijzonder of er een gemeenschappelijke visie zal ontstaan waar het vermogensopbouw betreft.
“We willen ons certificeringsprogramma een breder en onafhankelijker norm geven en tegelijkertijd de integriteit zwaarder borgen”, zegt voorzitter Dick Garritsen van de stichting FVP die toeziet op de certificering. “Daarom benaderden wij DSI.” Met inschrijving in het register certificeren de aangesloten adviseurs zich als DSI Vermogensplanner en committeren zij zich aan (terugkerende) toetsing op het gebied van integriteit, kennis en vaardigheden.

 

Goede generalisten
DSI-directeur Jerry Brouwer is verheugd over de oprichting van het nieuwe register. “De financiële sector is aan het veranderen. Er komen meer goed uitgeruste generalisten. De oprichting van het register Vermogensplanner past in die ontwikkeling.”

De FVP kent zelf een opleidings- en certificeringsprogramma Vermogensplanner dat stoelt op het DSI-niveau voor beleggingsadviseurs. Als zelfreguleringorganisatie van de financiële sector heeft DSI een brede en onafhankelijke positie. De FVP sluit aan bij de DSI-systematiek van personeelsscreening, permanente educatie en tuchtrecht.
 

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...