quote

"Zijn er nog goede hypotheek adviseurs die voor 1500 euro binnen nu en 1 week beschikb. zijn?" @andriesdunnink in tweet

stelling

"Ik heb de enquête provisieverbod al ingevuld"

nieuws

STEL GRATIS UW PERSONEELSVRAGEN AAN VAN DE BOVEKAMP

"Als lid van het VVP-ondernemerspanel mag ik in de maand september in een artikel antwoord geven op personeelsvragen die leven bij assurantiekantoren en financieel advies-organisaties. Gratis! Dus voel u vrij als assurantieondernemer of leidinggevende om mij te bestoken met uw vragen op personeelsgebied."


17 juli 2017

Deze oproep is van Astrid van de Bovekamp van AVDB advies. Van de Bovekamp is lid van het VVP-Ondernemerspanel, dat in 2015 werd opgericht. Zes deskundigen geven vanuit hun eigen specialisme antwoord op ondernemersvragen van het intermediair. De vakspecialisten van 2016 zijn naast Van de Bovekamp: Edwin Bosma, Maarten Kalkwiek, Bob Klijn, Richard Meinders en Jack Vos.

 

Van de Bovekamp in haar oproep: "Ik weet uit ervaring dat er veel vragen zijn, omdat er veel verandert. De meeste leidinggevenden nooit gekozen hebben voor de rol van 'manager', maar er toevallig in zijn gerold. En er soms ook geen hapklare antwoorden zijn. Ik wil graag mijn kennis en ervaring inzetten om mee te denken. Ik stuur alle vragenstellers persoonlijk een echt inhoudelijk antwoord en beantwoord de meest voorkomende vragen anoniem in VVP."

 

Mail uw personeelsvragen naar: info@avdbadvies.nl

reacties

Enrico den Daas / RAAT Adviesgroep BV

Beste Astrid, deze week sprak ik een inspecteur van een verzekeraar en die beweerde dat de maximale variabele beloning van 10% (Wet BGFO) betrekking mocht hebben op het gehele personeelsbestand. Met andere woorden; als 9 medewerkers geen variabele beloning ontvangen, mag de 10e nagenoeg volledig variabel beloond worden. Leek me sterk, maar misschien heb ik iets gemist.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...