quote

"Mafklappers. is vaak net zoveel werk als een nieuwe hypotheek" Albert van der Poll over kritiek Consumentenbond op kosten hypotheekwijziging

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

KOSTEN PENSIOENBEHEER NEMEN TOE

De kosten voor pensioen per deelnemer zijn vorig jaar met 5,5 procent gestegen. Bij tweederde van de pensioenfondsen zijn de deelnemers duurder uit. Belangrijkste reden voor de kostenstijging is de invoering van het nieuw Financieel Toetsingskader. Met een gemiddelde van 0,46 procent van het belegd vermogen bleven de vermogensbeheerkosten stabiel. Dit blijkt uit de ‘TPRA kostenmonitor 2016’.


22 september 2016

De kosten voor pensioenbeheer lopen enorm uiteen. Zo bedroegen deze kosten bij AT&T 6.000 euro per deelnemer, terwijl de kosten bij autoimporteur Pon (Ring A) beperkt bleven tot 20 euro per deelnemer. "Voorgenomen liquidaties, gewijzigde herverzekeringsposities of invoering van een nieuwe administratie leidden tot grote veranderingen", aldus de onderzoekers.

De mediaan van de pensioenbeheerkosten lag op 330 euro. Rekening houdend met de omvang van de pensioenfondsen kwamen de kosten uit op 117 euro per deelnemer. Bij negentien van de 231 fondsen zijn de kosten lager dan dit bedrag.

De vermogensbeheerkosten varieerden van 0,14 procent tot 1,86 procent van het gemiddeld belegd vermogen, maar bleven gemiddeld gelijk aan de kosten in 2014. In sommige gevallen werden besparingen gerealiseerd door versimpeling van de beleggingsportefeuille, overstappen van actief naar passief beheer, afstoten van alternatieve beleggingen en het verkleinen van mandaten.

 

Betrouwbaarder dan overzicht DNB

The Pension Rating Agency (onderdeel van MoneyView) heeft de kosten zelf vastgesteld na onderzoek van de jaarverslagen van 231 pensioenfondsen over 2015. De ranking in het rapport is hierdoor betrouwbaarder dan ranglijsten op basis van de door de fondsen zelf gerapporteerde kosten, die ook door De Nederlandsche Bank worden gepubliceerd.

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...