quote

"Sommige risico's zijn écht nieuw" Robin van Beem (Polis Advocaten) op VVP Dag van het Topadvies

stelling

"Verzekeraars moeten eindelijk schoon schip maken bij woekerpolissen"

nieuws

BANKEN: LIEVER TRANSPARANTIE DAN PROVISIEVERBOD IN ZAKELIJKE MARKT

Banken zien liever provisietransparantie dan een provisieverbod in de zakelijke markt.


18 oktober 2016

Dat schrijven zij in hun reactie op de inmiddels gesloten consultatie 'Effectiviteit en gewenste mate van bescherming voor zzp'ers en mkb'ers bij financiële diensten en producten' van het ministerie van Financiën.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB): "Banken vinden dat ook in de zakelijke markt het belang van de klant altijd voorop moet staan en dat partijen die optreden als externe adviseur of bemiddelaar niet geleid moeten worden door perverse prikkels. Wij twijfelen echter sterk of een provisieverbod in de zakelijke markt noodzakelijk is. Los van de vraag in hoeverre een eventueel provisieverbod de keuzevrijheid van klanten onnodig beperkt, onderschrijven banken het uitgangspunt dat zowel externe adviseurs en bemiddelaars als aanbieders van financiering volledig transparant moeten zijn over de mogelijke provisievergoeding die zij voor hun dienstverlening ontvangen of betalen. Die transparantie moet zien op: (i) het feit dat er vergoeding voor de dienstverlening in rekening wordt gebracht, (ii) de hoogte van de vergoeding en (iii) een omschrijving van de specifieke dienstverlening waarvoor die vergoeding geldt.
"Banken wijzen er op dat ook aanbieders van financiering zelf in de praktijk vaak een vorm van advies geven. Juist in het huidige, snel veranderende financieringslandschap ontstaan veel nieuwe samenwerkingsvormen, waaronder het aangaan van cofinanciering. Banken werken bijvoorbeeld steeds vaker samen met aanbieders van alternatieve vormen van financiering. Daarbij worden nieuwe businessmodellen ontwikkeld waarbij afspraken worden gemaakt over de verdeling van werkzaamheden en vergoedingen. Banken vrezen dat een eventuele uitbreiding van het provisieverbod naar kleinzakelijke klanten ertoe leidt dat de noodzakelijke verbreding van het financieringslandschap in de kiem wordt gesmoord."

reacties

Roelof Radstaake / Claimshulp.nl

Deze reactie praat over provisie als een vergoeding voor bewezen diensten. Duidelijk GESCHEIDEN van de premie voor verzekerde die verantwoordelijk is voor het inkomen van verzekeraars en die bestemd is voor schadelast en overige kosten.
Hoe verhoudt deze stelling zich tot de beslissing van Unigarant om de provisie te verlagen VANWEGE een toenemende schadelast?
Het lijkt erop dat Unigarant hiermee een brevet van onvermogen afgeeft wat betreft inschattingsvermogen van collega's.

Frans Lampe / Algemeen Assurantiekantoor Lampe - Dordrecht ( anno 1920 )

Dit artikel gaat over financieringen, niet verzekeringen. Banken zien hun marktaandeel snel afnemen bij financieringen en proberen dat te vertragen.

Een onafhankelijke adviseurs worden betaald dmv provisie als onderdeel van de maandelijkse aflossing. Daardoor zal zijn aanbieding altijd duurder zijn dan de aanbieding van een bank, die zijn adviseur op de loonlijst heeft staan en geen/weinig provisie doorrekent in de maandlast.

Door de provisievergoeding apart te regelen, naast de financieringslasten, moet ook de bank zijn adviesvergoeding apart in rekening gaan brengen. De bank wordt daardoor duurder in het totale plaatje, dus minder concurrerend. De onafhankelijk adviseur kan meerdere kanalen aanbieden en kan nu concurreren op maandlast en op adviestarief. Uitbreiding van het keuze aanbod ipv verkleining, juist voor de kleinzakelijke klant.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • KABINET WIL GEEN ONBEPAALDE SCHORSINGSTERMIJN

  Het kabinet wil geen onbepaalde schorsingstermijn voertuigen. Dat schrijft minister Blok in antwoord op Kamervragen.

 • WOEKERPOLISSTRIJD NOG NIET GESTREDEN

  "De uitspraak van de Commissie van Beroep verandert niets aan ons eerder gepubliceerde standpunt dat de financiële gevolgen van het dossier beleggingsverzekeringen op dit moment niet betrouwbaar kunnen worden geschat of gekwantificeerd." Aldus reageert NN op de eind vorige week gepubliceerde Kifid-uitspraak die haar veroordeelt tot vergoeden van de eerste kosten van een individuele beleggingsverzekering.

 • KIFID: NN SCHIET TEKORT IN INFORMATIEPLICHT

  Het College van Beroep van Kifid is van mening dat Nationale-Nederlanden tekort is geschoten in haar informatieplicht bij de totstandkoming van een beleggingsverzekering. Eerder was de Geschillencommimsie van Kifid ook al deze mening toegedaan.

 • CED ONTWIKKELT CALAMITEITENAANPAK HAGELSCHADE

  Expert CED heeft een calamiteitenaanpak hagelschade en andere schade ineens door extreem weer ontwikkeld.

 • REISPOLISSEN UNIVÉ, CB EN GENERALI HEBBEN DUIDELIJKSTE POLISVOORWAARDEN

  De reisverzekeringen van Univé, Centraal Beheer en Generali hebben de duidelijkste polisvoorwaarden. Dat blijkt uit een onderzoek van Klinkende Taal, uitgevoerd in opdracht van Independer. 

 • MEEÙS: PRODUCTEN SPECIAAL VOOR PAARDENSPORT

  De KNHS en Meeùs gaan samen verzekeringsproducten ontwikkelen die specifiek van toepassing zijn voor de paardensport.   

 • PAY-HOW-YOU-DRIVE POLIS VAN VKG

  VKG heeft een pay-how-you-dreve autoverzekering ontwikkeld die het rijgedrag volgt en bedoeld is voor jonge automobilisten.

 • BEROEPSVERBOD VOOR DRIE BANKIERS (1 reactie)

  De Tuchtcommissie Banken heeft drie bankiers een beroepsverbod opgelegd.

 • NIVRE REGISTER-DESKUNDIGE IN DE MAAK

  Het Nivre opent een register voor professionals die zich bezig houden met herstelgerelateerde dienstverlening in de letselschade. 

 • KEEP CALM AND GET ADVICE

  Deze week heeft de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners, NVHP, haar leden voorzien van een modeltekst die zij kunnen gebruiken om met klanten te communiceren over het onderwerp 'aflossingsvrije hypotheek'. 

Meer nieuws...