quote

"Banken behandelen klanten met een hypotheek helaas te vaak als een melkkoe" Bart Combée (Consumentenbond)

stelling

"Hypotheekverstrekkers gaan veel te halsstarrig om met BKR-registraties"

nieuws

BANKEN: LIEVER TRANSPARANTIE DAN PROVISIEVERBOD IN ZAKELIJKE MARKT

Banken zien liever provisietransparantie dan een provisieverbod in de zakelijke markt.


18 oktober 2016

Dat schrijven zij in hun reactie op de inmiddels gesloten consultatie 'Effectiviteit en gewenste mate van bescherming voor zzp'ers en mkb'ers bij financiële diensten en producten' van het ministerie van Financiën.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB): "Banken vinden dat ook in de zakelijke markt het belang van de klant altijd voorop moet staan en dat partijen die optreden als externe adviseur of bemiddelaar niet geleid moeten worden door perverse prikkels. Wij twijfelen echter sterk of een provisieverbod in de zakelijke markt noodzakelijk is. Los van de vraag in hoeverre een eventueel provisieverbod de keuzevrijheid van klanten onnodig beperkt, onderschrijven banken het uitgangspunt dat zowel externe adviseurs en bemiddelaars als aanbieders van financiering volledig transparant moeten zijn over de mogelijke provisievergoeding die zij voor hun dienstverlening ontvangen of betalen. Die transparantie moet zien op: (i) het feit dat er vergoeding voor de dienstverlening in rekening wordt gebracht, (ii) de hoogte van de vergoeding en (iii) een omschrijving van de specifieke dienstverlening waarvoor die vergoeding geldt.
"Banken wijzen er op dat ook aanbieders van financiering zelf in de praktijk vaak een vorm van advies geven. Juist in het huidige, snel veranderende financieringslandschap ontstaan veel nieuwe samenwerkingsvormen, waaronder het aangaan van cofinanciering. Banken werken bijvoorbeeld steeds vaker samen met aanbieders van alternatieve vormen van financiering. Daarbij worden nieuwe businessmodellen ontwikkeld waarbij afspraken worden gemaakt over de verdeling van werkzaamheden en vergoedingen. Banken vrezen dat een eventuele uitbreiding van het provisieverbod naar kleinzakelijke klanten ertoe leidt dat de noodzakelijke verbreding van het financieringslandschap in de kiem wordt gesmoord."

reacties

Roelof Radstaake / Claimshulp.nl

Deze reactie praat over provisie als een vergoeding voor bewezen diensten. Duidelijk GESCHEIDEN van de premie voor verzekerde die verantwoordelijk is voor het inkomen van verzekeraars en die bestemd is voor schadelast en overige kosten.
Hoe verhoudt deze stelling zich tot de beslissing van Unigarant om de provisie te verlagen VANWEGE een toenemende schadelast?
Het lijkt erop dat Unigarant hiermee een brevet van onvermogen afgeeft wat betreft inschattingsvermogen van collega's.

Frans Lampe / Algemeen Assurantiekantoor Lampe - Dordrecht ( anno 1920 )

Dit artikel gaat over financieringen, niet verzekeringen. Banken zien hun marktaandeel snel afnemen bij financieringen en proberen dat te vertragen.

Een onafhankelijke adviseurs worden betaald dmv provisie als onderdeel van de maandelijkse aflossing. Daardoor zal zijn aanbieding altijd duurder zijn dan de aanbieding van een bank, die zijn adviseur op de loonlijst heeft staan en geen/weinig provisie doorrekent in de maandlast.

Door de provisievergoeding apart te regelen, naast de financieringslasten, moet ook de bank zijn adviesvergoeding apart in rekening gaan brengen. De bank wordt daardoor duurder in het totale plaatje, dus minder concurrerend. De onafhankelijk adviseur kan meerdere kanalen aanbieden en kan nu concurreren op maandlast en op adviestarief. Uitbreiding van het keuze aanbod ipv verkleining, juist voor de kleinzakelijke klant.

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

 • TIM VAN DEN BERG OVERLEDEN

  Tim van den Berg is zondag overleden. 

 • "KLANT MET HYPOTHEEK MELKKOE VOOR BANKEN"

  Volgens de Consumentenbond jagen banken woningeigenaren die tussentijds hun hypotheek willen wijzigen op kosten.

 • ADVISEUR HOEFT GESPREK NIET WOORDELIJK VAST TE LEGGEN

  Van een redelijk handelend en redelijk bekwaam hypotheekadviseur kan niet worden verlangd dat ieder gesprek woordelijk wordt vastgelegd en woordelijk kan worden gereproduceerd, zegt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening in Uitspraak 2017-540.

 • ACTURE START MET NIEUW LABEL ACTIVASZ

  Acture splitst haar bedrijfsactiviteiten op en start met een nieuw label ActivaSZ. 

 • DE HYPOTHEEKSHOP VERWACHT VERLAGING HYPOTHEEKRENTE

  De Hypotheekshop verwacht verlaging van de hypotheekrente in het 'najaarsseizoen'.

 • VERZEKERAAR HOEFT 'BRANDEND HUIS' NIET TE VERZEKEREN

  Verzekeraars zijn niet gehouden om verzekerden die op 1 januari 2014 reeds ziek waren de mogelijk te bieden van verlenging van de uitkeringstermijn van hun aov. Dat bevestigt de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening (Kifid) nog eens in Uitspraak 2017-538..

 • VERLAGING DEKKING AUTOVERZEKERING ZINVOL?

  De vraag of verlaging van de dekking van de autopolis voor de verzekerde zinvol is, hangt van meer aspecten af dan alleen de ouderdom van de auto. Aldus MoneyView in het Special Item Autoverzekeringen 2017.

 • SYSTEEMFOUTJE, BEDANKT!

  Als gevolg van een systeemfout hebben lezers van VVP Online maandag notificaties ontvangen van oude reacties van Nico van Koesveld.

 • "GEBRUIK REPARATIEFORMULIER VOORWAARDEN BIJ NVM- OF VBO-MAKELAAR"

  Vereniging Eigen Huis en Consumentenbond raden consumenten met een NVM- of VBO-makelaar aan om hem of haar een 'reparatieformulier' te laten ondertekenen. Hiermee worden de verouderde algemene voorwaarden die NVM en VBO hanteren op de belangrijkste punten 'gerepareerd'.

 • SEBASTIAN MENNES OP VVP-EVENT INKOMEN

  Sebastian Mennes stond eerder al op het podium met Richard Branson, Al Gore en Bear Grylls. Op 20 september deelt deze veelzijdige top-ondernemer op het VVP Event Inkomen zijn inzichten aan inkomenadviseurs over stress, burn-out en arbeidsongeschiktheid.

Meer nieuws...