quote

"Zijn er nog goede hypotheek adviseurs die voor 1500 euro binnen nu en 1 week beschikb. zijn?" @andriesdunnink in tweet

stelling

"Ik heb de enquête provisieverbod al ingevuld"

nieuws

BOUDEWIJN HENNY (CONSERVATRIX) OVERLEDEN

Boudewijn Henny is op 74-jarige leeftijd overleden, zo bevestigde Piet Lakeman, die de familie een aantal jaren adviseerde tegenover het FD.


11 juli 2017

Het overlijden komt kort nadat famliebedrijf Conservatrix onder dwang van DNB voor één euro werd verkocht aan de de Amerikaanse investeerder Eli Global. Dit omdat volgens DNB de solvabiliteit van de levensverzekeraar uit Baarn onder druk stond. De broers Ewout en Boudewijn waren fel gekant tegen de gedwongen verkoop, omdat zij beweerden  dat Conservatrix een gezond bedrijf was. DNB won echter alle rechtszaken die de broers hadden aangespannen.

De broers zijn vaak in één adem genoemd met de moord die zij in hun jeugd hebben gepleegd op Theo Mastwijk in de villa die later het hoofdkantoor werd van de levensverzekeraar. De veroordeelden gaan niet in hoger beroep. De roman Vriend van Verdienste van Thomas Rosenboom is gebaseerd op de moord en dat  boek is weer verfilmd onder de titel Bloedbroeders.

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...