quote

"Zijn er nog goede hypotheek adviseurs die voor 1500 euro binnen nu en 1 week beschikb. zijn?" @andriesdunnink in tweet

stelling

"Ik heb de enquête provisieverbod al ingevuld"

nieuws

NVHP VERHEUGD OVER EINDE STRIKTE HANTERING HYPOTHEEKNORMEN

De NVHP reageert positief over de brief van minister Plasterk aan de voorzitter van de Tweede Kamer waarin hij aangeeft dat hypotheekverstrekkers aan bepaalde groepen consumenten meer ruimte mogen bieden voor het verkrijgen van een hypotheek.


11 juli 2017

“Al jaren signaleren wij onacceptabele situaties in de praktijk”, aldus Evert Creemers, voorzitter van de NVHP. “Het gaat dan om bijvoorbeeld huurders die al jarenlang een huur betalen van bijvoorbeeld 800 euro per maand maar, door de strakke interpretatie van de wettelijke leennormen, geen hypotheek mogen sluiten met een maandlast van 500 euro. Of senioren die willen verhuizen naar een (kleinere) woning met lagere maandlasten dan ze nu betalen. Keer op keer blijkt in de praktijk dat het strikt door aanbieders toepassen van deze wettelijke leennormen leidt tot situaties die nooit door de wetgever zijn bedoeld en ook aan de betreffende consumenten niet uit te leggen zijn.”

 

De NVHP ageert al langer tegen het strikt hanteren van standaardnormen voor het verkrijgen van een hypotheek. "In de afgelopen jaren heeft de AFM terecht veel inspanning verricht om overkreditering te voorkomen. We ondersteunen dit beleid omdat een situatie van overkreditering voor gezinnen voor langere tijd tot grote problemen kan leiden. Het toezicht van de AFM heeft er echter mede toe geleid dat veel geldverstrekkers de wettelijke leennormen te strikt hanteren. Dit hoewel, ook onder de geldende wetgeving, afwijking van deze wettelijke normen toegestaan is mits, in voldoende mate, kan worden aangetoond dat het afsluiten van een hypotheek, met een hoger leenbedrag dan de wettelijke leennorm, in het belang is van de betreffende consument."

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...