quote

"Zijn er nog goede hypotheek adviseurs die voor 1500 euro binnen nu en 1 week beschikb. zijn?" @andriesdunnink in tweet

stelling

"Ik heb de enquête provisieverbod al ingevuld"

nieuws

HOL-BUBECK SCHRIJFT VAKNOTITIE OVER CYBERRISICO

Docent schadeverzekeringen, Anita Hol-Bubeck, heeft voor financieel adviseurs zakelijke risico’s de vak-notitie cyberrisico en de verzekeringsmogelijkheden geschreven.


12 juli 2017

"Vanuit mijn dagelijks werk merk ik dat er nog maar in beperkte mate studiemateriaal beschikbaar is waarin, voor de financieel adviseur, de ins en outs van de cyberverzekering goed wordt behandeld. Samen met Bureau DFO hebben we daarom besloten zelf een syllabus voor dit risico te schrijven. Deze syllabus is voor iedereen beschikbaar. Hij is dus niet gekoppeld aan de verplichting om ook een opleiding te volgen”, aldus Hol-Bubeck. 

“Ik merk in de opleidingen die ik verzorg dat veel cursisten in eerste instantie vooral de focus hebben op de dekking die de cyberverzekering geeft voor schade, als gevolg van cybercrime. De cyberverzekeringen doen echter veel meer. Verzekerden krijgen, op basis van deze verzekering, ook ondersteuning bij het voorkomen van schade(preventie) en, wanneer er dan toch een calamiteit is, direct hulp van de best beschikbare specialisten. Voor een deel is deze verzekering dus ook een naturaverzekering. Die onderdelen van de verzekering zijn misschien nog wel belangrijker dan het exacte schadebedrag dat wordt uitgekeerd.”

Afnemers van de vak-notitie krijgen ook toegang tot een speciale website met onder meer de meest actuele verzekeringsvoorwaarden van de Nederlandse aanbieders van cyberrisicoverzekeringen, tools en informatie die adviseurs kunnen gebruiken om zich te bekwamen op dit, ook voor hen, nieuwe terrein.

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...