quote

"Zijn er nog goede hypotheek adviseurs die voor 1500 euro binnen nu en 1 week beschikb. zijn?" @andriesdunnink in tweet

stelling

"Ik heb de enquête provisieverbod al ingevuld"

nieuws

INTERPOLIS GAAT VOOR NUL VERKEERSDODEN IN TILBURG

Een kwart minder verkeersongevallen in 2020 en nul verkeersdoden in Tilburg. Dat is de ambitie die verzekeraar Interpolis, gemeente Tilburg en Veilig Verkeer Nederland (VVN) hebben vastgelegd in een door hen ondertekend manifest.


12 juli 2017

In 2016 kwamen 629 mensen om in het verkeer in Nederland. 8 meer dan in 2015. 59 meer dan 2014. Het aantal ernstig gewonden stijgt jaarlijks. In 2016 ruim 21.000. In Noord-Brabant waren in 2016 de meeste verkeersdoden te betreuren: 117 waarvan 6 in Tilburg.

 

"Ieder ongeluk is er een te veel, dus wij leggen een keiharde ambitie neer met 25% minder verkeersongevallen in 2020. Hiervoor trekken wij drie miljoen euro uit", aldus Chantal Vergouw, directievoorzitter Interpolis en initiatiefnemer. De verzekeraar zet zich al jaren in voor het bevorderen van veiligheid in het dagelijks leven met partijen als Veilig Verkeer Nederland (VVN) en Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). "Maar om de verkeersveiligheid aanzienlijk te verbeteren, hebben we nog meer partners nodig, om slimme oplossingen mee te ontwikkelen voor prangende problemen. Bijval voor dit gedachtengoed ontvingen we direct van de gemeente Tilburg, waar wij zijn gehuisvest."

 

Automodus app

Gemeente Tilburg en Interpolis brengen samen verkeersgebieden in kaart die qua veiligheid verbeterd kunnen worden. Maar werken ook samen aan het op gang brengen van een fundamentele gedragsverandering onder automobilisten. Zoals het niet meer gebruiken van de mobiele telefoon achter het stuur. "90% van de ongevallen wordt veroorzaakt door menselijke fouten. En in 66% van de ongevallen speelt afleiding een rol", laat Vergouw weten. "Mobiel gebruik is daarvan de belangrijkste oorzaak. Daarom ontwikkelde Interpolis in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland en Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid een 'AutoModus app'. Een app die gebruikers beloont als zij hun telefoon niet aanraken tijdens het autorijden."

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...