quote

"Zijn er nog goede hypotheek adviseurs die voor 1500 euro binnen nu en 1 week beschikb. zijn?" @andriesdunnink in tweet

stelling

"Ik heb de enquête provisieverbod al ingevuld"

nieuws

VERBOND WIL MINDER REGELDRUK VOOR ONDERLINGEN

De Solvency II-regelgeving is voor onderlinge verzekeraars niet proportioneel, aldus de boodschap van de speciale uitgave  'Onderling Verzekerd!' van het  Verbond van Verzekeraars.


12 juli 2017

“Al die regels zijn bedoeld als bescherming van de klant, maar juist door de enorme berg en de hoge kosten van regels lijken we minder tijd dan ooit aan de klant te kunnen besteden”, zei Verbondsdirecteur Leo De Boer, die het magazine uitreikte aan Aukje de Vries (VVD). De uitreiking vond plaats bij EFO Paardenverzekering in Heerenveen. Net als meer dan 4.000 Europese verzekeraars, groot en klein, moet ook EFO Paardenverzekering sinds 2016 voldoen aan de Solvency II-regelgeving. Henk de Jong, directeur van EFO, liet vanuit zijn dagelijkse praktijk zien hoe die regels uitwerken voor kleinere verzekeraars

 

Maatwerk
“De onderlinge branche zucht onder de zware regeldruk”, meent ook Chris van Toor, manager van het Platform Onderlinge Verzekeraars in het magazine. “Verzekeraars die met recht van spreken aanspraak op proportionaliteit kunnen maken, hebben daar nu onvoldoende ruimte voor. De klachten zijn legio.”
Een aantal van die klachten wordt in het blad Onderling Verzekerd! belicht. Onder meer door platformvoorzitter en CEO van Univé Joost Heideman. Hij benadrukt dat er wat móet gebeuren. “Wij moeten met onze tijd mee en daarbij is proportionaliteit onmisbaar.”

Eenzelfde boodschap heeft voormalig DNB-divisiedirecteur Tom Roos. Hij vertelt in de uitgave dat hij de onderlinge wereld als ‘een groot goed’ heeft leren kennen. En hoewel Roos de hand in eigen boezem steekt en pleit voor meer slagvaardigheid en professionaliteit in de onderlinge sector, breekt ook hij een lans voor meer proportionaliteit.
Aukje de Vries toonde begrip voor het pleidooi van de onderlinge verzekeraars: “Je kunt niet alle risico's oplossen door extra regels in te voeren. Daar geloof ik niet in, regelgeving moet proportioneel zijn", zei ze. “Maatwerk moet mogelijk blijven.”

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...