quote

"Zijn er nog goede hypotheek adviseurs die voor 1500 euro binnen nu en 1 week beschikb. zijn?" @andriesdunnink in tweet

stelling

"Ik heb de enquête provisieverbod al ingevuld"

nieuws

COMBÉE: LIEVER LEVERINGSPREMIE DAN AANKOOPSUBSIDIE

Het nieuwe kabinet moet volgens de Consumentenbond snel beslissen over de toekomst van de salderingsregeling voor bezitters van zonnepanelen en duidelijk maken hoe het zelf opwekken van energie in de toekomst rendabel blijft voor consumenten.


13 juli 2017

De bond is blij met de toezegging van minister Kamp dat hij zich wil inzetten voor behoud van de huidige salderingsregeling tot 2023. Volgens directeur Bart Combée gaat dit niet ver genoeg. "Voor consumenten is een langdurige zekerheid op het moment van investeren het allerbelangrijkste. De terugverdientijd zou daarom nooit boven de zeven jaar moeten komen, want dan verliezen consumenten hun interesse. Verlenging van de salderingsregeling tot 1 januari 2025 zou in dat licht nog meer consumenten geruststellen.


Leveringspremie

Kamp onderschrijft het belang van zekerheid en komt in zijn brief aan het kabinet met twee opties om het salderingssysteem vanaf 2023 te vervangen. De eerste optie is een vast bedrag per geleverde kilowattuur, een soort leveringspremie. Het voordeel hiervan is dat de premie die consumenten krijgen voor de stroom, los staat van het verbruik. Combée: "We horen nu vaak van consumenten veel meer zonnepanelen op hun dak zouden willen leggen, als dat financieel aantrekkelijk zou zijn. Dat is het nu niet, omdat je in de huidige regeling een heel klein bedrag van de energiemaatschappij krijgt voor de niet gebruikte energie die je aan hen levert." Ook is zo’n regeling beschikbaar voor consumenten zonder (geschikt) eigen dak. Of de voorgestelde regeling goed genoeg is hangt volgens Combée af van de precieze uitwerking. "Belangrijk is dat voor langere tijd wordt vastgelegd dat de jaarlijks aan te passen premie een terugverdientijd van niet meer dan zeven jaar garandeert."


Aankoopsubsidie

De tweede optie is een aankoopsubsidie. De Consumentenbond ziet hier niets in omdat een dergelijke (tijdelijke) regeling voor onrust zorgt bij consumenten. Combée: "Consumenten gaan zich afvragen of ze nog wel op tijd zijn of dat de pot leeg is op het moment dat ze aankloppen voor subsidie. Mensen worden daar zenuwachtig van." Tijdelijke subsidieregelingen zijn bovendien slecht zijn voor de stabiliteit van de markt. In het verleden gingen verschillende bedrijven failliet nadat de regeling stopte, terwijl consumenten gebaat zijn bij goede nazorg en garantieafhandeling, ook na de terugverdientijd van hun panelen. Bij een aankoopsubsidie is bovendien onduidelijk wanneer consumenten hun (verlaagde) investering terugverdienen.

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...