quote

"Zijn er nog goede hypotheek adviseurs die voor 1500 euro binnen nu en 1 week beschikb. zijn?" @andriesdunnink in tweet

stelling

"Ik heb de enquête provisieverbod al ingevuld"

nieuws

STIJGING HUIZENPRIJS SCHRIKT KOPER NOG NIET AF

Ondanks een steeds schaarser wordend woningaanbod en verder stijgende huizenprijzen hebben kopers volgens de Eigen Huis Marktindicator nog steeds vertrouwen in de woningmarkt.


13 juli 2017

Kopers en huurders in de vrije sector betalen volgens onderzoek van Eigen Huis een steeds hogere ‘schaarstepremie’: een prijsopslag die het gevolg is van het schaarse woningaanbod en een groeiend aantal woningzoekenden. Dit drijft de huizenprijzen op, maar door de uitzonderlijk lage hypotheekrente blijft het kopen van een huis relatief aantrekkelijk. Zelfs een hoog prijsniveau schrikt potentiële kopers (nog) niet af. De stijgende prijzen geven hen juist extra vertrouwen dat een eigen huis een goede investering lijkt. Vier op de vijf Nederlanders verwachten dat de huizenprijzen in de komende twaalf maanden verder zullen stijgen, blijkt uit het onderzoek.


Rem op woningmarkt

Het gebrek aan beschikbare woningen en het probleem van de betaalbaarheid zetten wel een rem op de woningmarkt. De strengere hypotheeknormen, waardoor steeds meer eigen geld moet worden ingebracht, en de stijgende huizenprijzen leveren steeds meer kopers een gat in hun financiering op. Jongere kopers kunnen dat vaak alleen overbruggen als (groot)ouders bijpassen met een schenking. Wie daar geen beroep op kan doen krijgt steeds vaker een probleem met de financiering, aldus Eigen Huis.

Minder gunstige tijd

Op veel plaatsen zijn woningen inmiddels zo in prijs gestegen dat nog maar 45 procent vindt dat het nu een gunstige tijd is om te kopen. Een jaar geleden was dat nog 60 procent. Het percentage respondenten dat het een slechte tijd vindt om een huis te kopen, is in het afgelopen jaar licht toegenomen van 9 naar 14 procent. Ongeveer 40 procent oordeelt hier neutraal over, een jaar geleden was dat nog 32 procent.

 

Niet betaalbaar 

Op het dieptepunt van de crisis (2012) verschoof de voorkeur naar huren en had slechts 49 procent voorkeur voor het kopen van een huis. Inmiddels geeft ruim 55 procent een voorkeur aan kopen. Toch zegt 45 procent van de respondenten (met een voorkeur voor kopen) dat een koopwoning voor hen niet betaalbaar is. Als het wel binnen hun financiële mogelijkheden had gelegen, zouden velen alsnog voor een koopwoning kiezen, constateert Eigen Huis. Reden voor een oproep aan de overheid om te zorgen voor betaalbare koopwoningen én huurwoningen

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...