quote

"Zijn er nog goede hypotheek adviseurs die voor 1500 euro binnen nu en 1 week beschikb. zijn?" @andriesdunnink in tweet

stelling

"Ik heb de enquête provisieverbod al ingevuld"

nieuws

INSHARED WIL SMARTPHONE UITBANNEN IN VERKEER

Met behulp van SafeDrivePod, een app die alle tekstfuncties blokkeert tijdens het autorijden, wil InShared automobilisten afhelpen van hun 'smartphoneverslaving'.


13 juli 2017

Naar schatting wordt een kwart van alle verkeersongelukken veroorzaakt door gebruik van de smartphone. Om de verslaving aan de smartphone te doorbreken is hulp nodig, constateert InShared. In een eerste fase gaat de verzekeraar een groep van eigen medewerkers en klanten ‘helpen’ door ze een SafeDrivePod te geven. Het gaat om een ‘munt’ in de auto, die er via een app voor zorgt dat alle tekstfuncties zijn geblokkeerd tijdens het rijden. “We willen een beweging starten die smartphones uitbant in het verkeer,” zegt commercieel directeur Johan van den Neste. “we nodigen anderen uit om vooral mee te doen. Als we daarmee het aantal schades omlaag kunnen krijgen is dat mooi meegenomen en krijgen InShared-klanten geld terug. Maar het gaat ons veel meer om het maatschappelijke thema. Behalve veel persoonlijk leed, kost het ons met z’n allen ook een hoop geld. Een half miljoen euro per zwaar gewonde om precies te zijn, dus een gedragsverandering is echt op z’n plaats.”

 

Bellen en navigeren blijft mogelijk

Handsfree bellen en navigeren blijft mogelijk bij gebruik van de SafeDrivePod. De app registreert wanneer je rijdt en schakelt dan het scherm van je telefoon uit. Sta je een tijdje stil, dan gaat alles weer aan. De SafeDrivePod uitzetten kan niet zonder dat bijvoorbeeld je familieleden het zien, dus je hebt een stok achter de deur. En net als bij alle verslavingen is dat misschien wel precies wat je in je afkickfase nodig hebt. “InShared heeft zich bewezen als een organisatie die moderne oplossingen zoekt voor eigentijdse vraagstukken,” zegt Paul Hendriks, de directeur van SafeDrivePod, “en is daarmee in staat maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen."

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...