quote

"Zijn er nog goede hypotheek adviseurs die voor 1500 euro binnen nu en 1 week beschikb. zijn?" @andriesdunnink in tweet

stelling

"Ik heb de enquête provisieverbod al ingevuld"

nieuws

"HELP MEE DE PE-EXAMENS ACTUEEL TE HOUDEN"

Lindenhaeghe roept in haar nieuwsbrief adviseurs op de PE-examens actueel te houden.


13 juli 2017

In haar nieuwsbrief verwijst Lindenhaeghe naar een blog van Mike Schilperoort op VVPonline. Hij schrijft: “Van Dale omschrijft een actualiteit als het ‘onderwerp van de dag’. Andere omschrijvingen richten zich op de mate waarin de informatie, op het moment dat ze beschikbaar komt, nog overeenstemt met de werkelijkheid. Het CDFD heeft voor wat betreft hun PE-examens een wat afwijkende definitie. Volgens hen is een actualiteit iets dat tot drie jaar geleden gebeurd kan zijn, ook al is het inmiddels achterhaald.”

Het CDFD heeft op de blog gereageerd en stelt dat er onterecht vanuit wordt gegaan dat het CDFD achterhaalde ontwikkelingen van twee of drie jaar oud selecteert voor de PE-examens. Het CDFD verwijst naar de Tweede Kamerbrief d.d. 24 februari: 'In een PE-examen van bijvoorbeeld mei 2018, kunnen dus ook de geselecteerde ontwikkelingen van 2016 en 2017 voorkomen. Wanneer ontwikkelingen niet meer relevant zijn voor de adviespraktijk worden deze niet meer bevraagd in het PE-examen. Het maakt dan ook niet uit of de ontwikkeling één, twee of drie jaar oud is.'

Marktconsultatie
Om de PE-examens wél met relevante ontwikkelingen te kunnen verrijken, wordt zoals bekend elk jaar door het CDFD de markt geconsulteerd. Dat betekent dat wij als markt een stem in het kapittel hebben. Wil je meehelpen de PE-examens actueel te houden? Deel dan de marktontwikkelingen op de site van het CDFD. " Hoe meer reacties uit de praktijk, hoe relevanter de PE-examens per 1 april 2018", aldus Lindenhaeghe.

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...