quote

"Zijn er nog goede hypotheek adviseurs die voor 1500 euro binnen nu en 1 week beschikb. zijn?" @andriesdunnink in tweet

stelling

"Ik heb de enquête provisieverbod al ingevuld"

nieuws

ACHMEA SCHERPT DISTRIBUTIE ZORGVERZEKERINGEN AAN

Vanaf 2018 nemen Avéro Achmea en Zilveren Kruis afscheid van circa 1.800 intermediairs. De distributie van zorgverzekeringen in het intermediaire kanaal wordt geconcentreerd bij 70 'strategische partners'.


14 juli 2017

Waarom stoppen de Achmea-dochters met de samenwerking met ruim 95 procent van hun intermediaire partners en kiezen zij voor een selecte groep strategische partners? Jan-Willem Evers, directeur Commercie: “Avéro Achmea en Zilveren Kruis houden bewust vast aan de keuze voor het intermediaire kanaal. Zij hebben een belangrijke rol in de zakelijke markt. Een flink deel van onze klanten is via het intermediair bij ons verzekerd."

 

Combinatie zorg en inkomen

“Met bepaalde strategische partners werken we samen in de combinatie zorg en inkomen", zegt Evers. "We ontwikkelen proposities en hun kennis van de Avéro- en Zilveren Kruis-producten is van hoog niveau. Zij verdienen meer aandacht. Wij zijn van plan met deze partners de komende jaren onze samenwerking op gezondheid en vitaliteit verder uit te bouwen."

.
Waarde van advies
Door meer aandacht te geven aan een kleiner aantal strategische partners, kunnen Avéro Achmea en Zilveren Kruis de waarde van advies van het intermediair voor hun verzekerden en voor werkgevers volgens Evers verder vergroten. “Met ongeveer 1.900 intermediairs is dat nu niet altijd te garanderen. 25 procent van deze intermediairs heeft  tien of minder verzekerden bij ons. Komende weken gaan we in gesprek met de intermediairs. We willen dit zorgvuldig doen. Voor 90 procent van de verzekerden verandert er niets.”

 

Focus op collectiviteiten
Avéro Achmea en Zilveren Kruis stopten eerder met gelegenheidscollectiviteiten om zich meer te gaan concentreren op collectiviteiten met werkgevers en belangenverenigingen. De zorgverzekeraar wil samen met partners werken aan de gezondheid en vitaliteit van haar verzekerden. Zowel individueel als voor teams bij de werkgever. Evers: “Er is een groeiende aandacht voor gezondheid op de werkvloer. Intermediairs kunnen daar een grote rol in spelen.”

reacties

Christine Rompa / Zilveren Kruis

Contactgegevens voor intermediair
Telefoonnummer: 088 - 4624620 (optie 3)
Email: zorg.avero@zilverenkruis.nl

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...