quote

"Zijn er nog goede hypotheek adviseurs die voor 1500 euro binnen nu en 1 week beschikb. zijn?" @andriesdunnink in tweet

stelling

"Ik heb de enquête provisieverbod al ingevuld"

nieuws

LANGE EN MIDDELLANGE HYPOTHEEKRENTE STIJGT

Nu er duidelijke signalen zijn dat de ECB van plan is het monetaire beleid te verkrappen, is de verwachting dat de middellange en lange hypotheekrente (verder) gaat stijgen.


14 juli 2017

De afgelopen jaren heeft de ECB de rentes op de kapitaalmarkten kunstmatig laag gehouden door op grote schaal obligaties op te kopen. Uitspraken van Mario Draghi tijdens een ECB-bijeenkomst eind juni wijzen er volgens marktvorsers op dat de ECB van plan is dit monetaire beleid langzaamaan te verkrappen. Deze signalen hebben ervoor gezorgd dat een aantal Nederlandse geldverstrekkers, waaronder ABN Amro, ING en Obvion, de tien- en/of twintigjarige hypotheekrente al hebben verhoogd. Of er sprake is van een stijgende trend, is nog niet te zeggen. De economische experts van De Hypotheker verwachten wel dat de (middel)lange hypotheekrente de komende twee weken een lichte stijging zal blijven vertonen. Andere oorzaken van de stijgende hypotheekrente zijn de stijging van de rente op staatsleningen met zo'n 30 basispunten in de afgelopen twee weken en de verklaring van de FED (de Amerikaanse centrale bank) dat zij de schuldtitels die zij de afgelopen jaren aankocht weer wil verkopen.

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...