quote

"Zijn er nog goede hypotheek adviseurs die voor 1500 euro binnen nu en 1 week beschikb. zijn?" @andriesdunnink in tweet

stelling

"Ik heb de enquête provisieverbod al ingevuld"

nieuws

PLEIDOOI VOOR FLEXIBELERE AOW-LEEFTIJD

Het kabinet Rutte III ontkomt niet aan nationale oplossingen zoals tijdelijke bevriezing en flexibilisering van de AOW-leeftijd, aldus de werkgeverskoepels voor de bouw, metaal en de installatiebranche in het Financieele Dagblad.


17 juli 2017

Volgens recente cijfers van UWV stijgt het aantal arbeidsongeschikten op alarmerende wijze sinds de afschaffing van de VUT en het verhogen van de pensioenleeftijd. Fred Kaanen van de Koninklijke Metaalunie zegt in het FD: "Ik roep op tot iets meer bescheidenheid. Dan heb ik het niet alleen over zware beroepen. Ook voor veel mensen in een administratieve rol maakt de automatisering het geestelijk zwaarder om door werken tot na je 67ste."

Ook voorzitter Doekle Terpstra van Uneto VNI en NOA-voorzitter Hendrik Ruys pleiten voor flexibilisering van de AOW-leeftjid. Dit omdat de scheidslijn tussen hoogopgeleide werknemers en lageropgeleide werknemers alleen maar groter dreigt te worden.
De FNV wil onder meer de AOW-leeftijd voorlopig bevriezen op 65 jaar en 9 maanden. De snelle verhoging van de AOW leeftijd was een 'noodmaatregel' uit de crisistijd en die noodmaatregel kan nu van tafel.

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...