quote

"Zijn er nog goede hypotheek adviseurs die voor 1500 euro binnen nu en 1 week beschikb. zijn?" @andriesdunnink in tweet

stelling

"Ik heb de enquête provisieverbod al ingevuld"

nieuws

"ALS JE NIETS TOEVOEGT ALS ADVISEUR BEN JE WEG"

Tim Burggraaf (Korn Ferry Hay Group) wees tijdens het pensioencongres van de NOPD op de gevaren van de technologische vooruitgang en ‘de-intermediatie’. “Als je niets toevoegt als pensioenadviseur, ben je weg.”


17 juli 2017

Burggraaf, die tot 1 mei 2017 partner was van pensioenadviesbureau Mercer, wees de deelnemende adviseurs ook op de kansen op de pensioenmarkt. “Pensioen wordt individueler en de keuzestress neemt voor burgers alleen maar toe. En het gaat straks om veel meer dan pensioen. Het echte vraagstuk is de duurzame inzetbaarheid van mensen.” 


Pensioen in breder verband

"Wordt de pensioenadviseur meer een beleggingsadviseur? Of gaat het vak richting persoonlijke financiële planning of duurzame inzetbaarheid van mensen?", was de vraag die centraal stond tijdens het NOPD-congres. De verschillende sprekers waren het over één ding eens: pensioen moet in een breder verband worden geplaatst.

 

Behoud van bestedingspatroon

Terwijl Burggraaf inzoomde op duurzame inzetbaarheid, plaatste Marc De Ceuster, hoogleraar Financiële Economie aan Universiteit Antwerpen, pensioen in de context van persoonlijke financiëleplanning. “Behoud van het bestedingspatroon na pensionering is een van de belangrijkste wensen van mensen”, stelde De Ceuster vast. “Meer informatie over de klant, diens doelstellingen en prioriteiten - op korte en lange termijn - maken breder en hoogwaardiger advies mogelijk. Dat levert de klant meer waarde op, de adviseur meer waardering en zorgt daarmee voor meer afname van diens dienstverlening.”

 

Doorbeleggen tijdens pensioen

Tijdens de workshops gingen Tom Haaring en Marc Bergsma namens Nationale-Nederlanden in op de mogelijkheden om een deel van het pensioenvermogen na pensioendatum door te beleggen. Zij constateerden dat veel pensioenadviseurs hun klanten hier liever over informeren dan dat zij hen adviseren. Angst voor aansprakelijkheid ligt hieraan ten grondslag. Ook hier werd weer duidelijk: wel of niet doorbeleggen na pensioen is afhankelijk van het totale financiële plaatje van de klant. Financiële planning dus.

 

Behoud uw specialisatie

“Maar, behoud uw specialisatie”, drukte De Ceuster de pensioenadviseurs nog wel op het hart. “Je kunt niet alles weten. Werk samen met andere specialisten!”
 

reacties

Er zijn nog geen reacties...

reactie toevoegen

 
UW NAAM EN BEDRIJFSNAAM BIJ UW REACTIE
Als vakblad kiezen wij ervoor om de dialoog met open vizier aan te gaan en met respect voor iedereen die aan deze dialoog wil meedoen. In dit kader wordt bij een reactie je naam en bedrijfsnaam vermeld.
 
 
 • Bijdragen die geen betrekking hebben op het onderwerp (zogeheten ‘off-topic’ bijdragen) kunnen door de redactie worden verwijderd.
 • Bijdragen die naar interpretatie van de redactie beledigend of bedreigend zijn voor personen, groepen of volkeren, worden geweerd.
 • Het plaatsen van persoonlijke informatie van derden (zoals privé- en/of emailadressen, namen, telefoonnummers) is niet toegestaan.
 • Persoonlijke gegevens geplaatst op het forum, zoals telefoonnumers of (e-mail)adressen worden zoveel mogelijk van de site geweerd o.m. omwille van de privacybescherming.
 • Teksten, advertenties en internetlinks van promotionele dan wel commerciële aard mogen niet worden geplaatst.
 • In een bijdrage opgenomen URL's zijn toegestaan zolang de websites waarnaar zij verwijzen niet commercieel, beledigend of aanstootgevend van aard zijn.
 • Bijdragen die lange, gekopieerde stukken tekst van andere websites bevatten, worden geweerd.
 • Bijdragen waarop auteursrechten rusten en/of die zonder toestemming openbaar worden gemaakt, worden geweerd.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om lange stukken tekst in te korten.
 • Het gebruik van kapitalen is niet toegestaan, net als het overdreven gebruik van vet, cursief of onderstreepte tekst.
 • De redactie behoudt zich het recht voor om een discussie te sluiten of een reactie te verwijderen, zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd.
 • Ziet u een bijdrage staan die naar uw mening niet aan de spelregels voldoet? Ga dan niet zelf met de poster in discussie, maar meld het de redactie via het contactformulier.

overig nieuws

Meer nieuws...