Actieplan Financiële Zelfredzaamheid bevat pilot om advies toegankelijker te maken

Ingrid de Graaf 2018

Ingrid de Graaf, directielid Aegon Nederland en Topvrouw van het Jaar, biedt vandaag namens een aantal samenwerkingspartners het Actieplan Financiële Zelfredzaamheid aan aan minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap. Onder meer wordt een adviespilot gestart voor mensen die financieel advies niet kunnen betalen.

Het actieplan is tot stand gekomen op basis van dialoogsessies met onder meer het Nibud. In het plan staan onder meer initiatieven om Nederlanders - met name vrouwen - te helpen meer inzicht en overzicht te krijgen in hun financiën, bijvoorbeeld bij scheiding.

Van de Nederlandse vrouwen van 20-64 jaar is 54% economisch zelfstandig. Ingrid de Graaf: “We maken ons als Nederlanders vaak grote zorgen over epidemieën en andere rampen, en staan maar weinig stil bij het dagelijks leed van mensen in schulden en mensen die financieel niet op eigen benen kunnen staan. Dat treft mannen, maar vooral vrouwen. Met dit Actieplan kunnen we vrouwen niet alleen helpen meer regie krijgen over hun eigen leven maar ook schulden voorkomen.”

Het Actieplan wordt verder ondersteund door onder andere Van Bruggen Adviesgroep, Yellowtail en Figlo en kent drie speerpunten:

1. Inzicht in lange termijn effect convenantafspraken wordt makkelijker en sneller. Aegon heeft met ondersteuning van Yellowtail en Figlo een digitale tool ontwikkeld die de financiële gevolgen van impactvolle levensgebeurtenissen (zoals een scheiding) makkelijk in kaart brengt.

2. Eerste fase advies toegankelijker voor mensen met smalle beurs; adviescapaciteit beschikbaar. De kosten voor een financieel adviseur kunnen een drempel vormen om financieel advies af te nemen, vooral voor mensen met een smalle beurs. Voor deze groep mensen starten Aegon en Van Bruggen Adviesgroep een pilot die zich vooral richt op de eerste fase van advies, namelijk de vaak tijdrovende klus van inzicht en overzicht bieden. Tijdens deze pilot zal in het komende halfjaar onderzocht worden wat er nodig is om advies - zonder verdere productbemiddeling - beter toegankelijk te maken voor mensen met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. Beide partijen vinden het belangrijk dat mensen zelf keuzes kunnen maken voor een financieel gezonde toekomst. Om dit belang te onderstrepen, stellen Van Bruggen Adviesgroep en Aegon 1 procent van hun adviescapaciteit ter beschikking om deze doelgroep te helpen inzicht en overzicht te krijgen.

3. Gezonde werknemers: tijdig herkennen van werknemers met schulden. Vroegtijdige herkenning en op een slimme manier hulp bieden kan onherstelbare financiële problemen bij werknemers voorkomen. Werkgevers zitten met dilemma’s rond privacy en de juiste aanpak van dit soort situaties. ‘Financiële klachten’ kunnen – net als fysieke klachten - een gezondheidsrisico vormen voor werknemers. Anonimiteit en veiligheid zijn sleutelwoorden om de drempel voor werknemers met schulden te verlagen. Aegon werkt met verschillende experts aan een evidence based richtlijn voor die bedrijfsartsen, huisartsen en HR professionals moet helpen ‘financiele klachten’ tijdig te signaleren en daarop actie te ondernemen. Eerder dit jaar maakte Aegon in haar CAO al afspraken om de eigen medewerkers te helpen met hun financiële fitheid.

Reactie toevoegen

 
Lees meer over
Twintig procent overlevingskans

Twintig procent overlevingskans

(door Gert Vasse, Yellowtail) Het was 20 juni 2018, een datum om nooit te vergeten. VVP Dag van het Topadvies op een prachtige locatie in Driebergen. Maar ook...

"Kabinet, neem klimaatambities financiële sector serieus!"

"Kabinet, neem klimaatambities financiële sector serieus!"

"De financiële sector laat blijken dat het een groene en koolstofarme economie wil versnellen. Met het sturen op de klimaatimpact van de financieringen en...

Bestuurders, stap uit je bubbel

Bestuurders, stap uit je bubbel

Zorg voor een bedrijfscultuur waarin het veilig is om je kwetsbaar op te stellen en waarin je fouten mag maken en zorg voor diversiteit en inclusiviteit op alle...

Nibud ontwikkelt Pensioenstarter

Nibud ontwikkelt Pensioenstarter

Het Nibud heeft de tool Pensioenstarter ontwikkeld. De applicatie helpt mensen die in actie willen komen voor hun pensioen uit te maken waar te beginnen. In de...

Hechtere samenwerking Voogd & Voogd en Van Bruggen Adviesgroep

Hechtere samenwerking Voogd & Voogd en Van Bruggen Adviesgroep

Voogd & Voogd gaat het grootste gedeelte van de verzekeringen van Van Bruggen Adviesgroep onder haar hoede nemen. Na de focus op hypotheken wil Van Bruggen...

DAK werkt met Yellowtail aan nieuw hypotheekportaal

DAK werkt met Yellowtail aan nieuw hypotheekportaal

Om mee te blijven groeien in een branche waar steeds meer wordt gedigitaliseerd, ontwikkelt DAK Intermediairscollectief samen met IT-partner Yellowtail een online...