Adfiz tegen uitzondering provisieverbod

Adfiz

"We willen voorkomen dat nu ruimte ontstaat om de verworvenheden van het provisieverbod voor de klant te niet te doen en het imago van de branche opnieuw ter discussie te stellen door de introductie van een uitzondering op het provisieverbod." Aldus Adfiz-directeur Hanneke Hartman in reactie op het voornemen van Financiën een uitzondering te maken op het provisieverbod bij het adviseren van hypotheekklanten met een betalingsachterstand.

Adfiz stelt een alternatieve route voor. Hartman: "De kern van het probleem is dat de klant nu belemmerd wordt hulp in te schakelen, doordat hij een grote extra uitgave moet doen voor financiële dienstverlening, op een moment dat hij geen financiële ruimte heeft. In de praktijk blijkt dat consumenten veel minder weerstand tegen directe betaling hebben, wanneer de betaling uitgesmeerd kan worden over een langere periode. Wij stellen voor dat de consument die geconfronteerd wordt met betalingsproblemen tegemoet gekomen wordt in de fiscale behandeling en in de betalingstermijn.
"De consument komt een opdracht overeen met de adviseur of aanbieder voor aanvullende dienstverlening over de betalingsachterstand. Op basis van deze opdracht kan de consument de overeengekomen advieskosten lenen bij de aanbieder bij wie ook zijn hypothecaire lening loopt. Het bedrag wordt direct uitgekeerd aan de onafhankelijk adviseur of de adviseur van de aanbieder, zodat er zekerheid is omtrent de betaling van de dienstverlening. Het rentetarief voor deze lening is gelijk aan het tarief van de hypothecaire lening.
"De aflossing van de lening door de consument kan tegelijk plaatsvinden met de aflossing van de hypothecaire lening, danwel onderdeel zijn van de regeling die getroffen wordt in het kader van het managen van de betalingsachterstand.
"De kosten voor de advieswerkzaamheden en de rente over de lening zijn fiscaal aftrekbaar (zoals de kosten voor het advies inzake het aangaan van een hypothecaire lening en de hypotheekrente dat ook zijn). Dit fiscaal voordeel zit ook in de nu door de minister voorgestelde situatie, aangezien de kosten in zijn voorstel uit de fiscaal aftrekbare rentebetalingen vergoed worden. Fiscale neutraliteit is dus gewaarborgd."
Adfiz meent dat Financiën in plaats een nieuwe uitzondering te maken beter een bestaande uitzondering kan repareren. Hartman: "Een zuivere keuze kan alleen gemaakt worden op basis van een zuivere prijs. De zuivere prijs kan gezien de huidige regelgeving hier nog niet tot stand komen, doordat aanbieders de kosten voor hun onderhoudswerkzaamheden in de prijs van het product mogen stoppen. Wij pleiten daarom voor het opheffen van de bestaande uitzondering ten aanzien van de onderhoudsactiviteiten van de aanbieder, in plaats van de uitzonderingen op het provisieverbod uit te breiden voor betalingsachterstanden. Wij vragen de minister aanbieders te verplichten de onderhoudskosten apart in rekening te brengen bij de klant, zoals de adviseur dat nu al verplicht is. Dat geeft de consument nog beter zicht op de werkelijke kosten van dienstverlening en stelt hem in staat een betere afweging te maken tussen verschillende soorten dienstverlening."

Reactie toevoegen

 

Reacties

Maurice Vollebregt - 18 mei 2014

Het in mijn beleving tijd voor provisieverbod 2.0. Hierover lees je meer op onze website www.provisieverbod.nl, waarmee wij trachten de dialoog/discussie over het verbod weer op te laten leven.

Albert van der Poll - 22 april 2014

@ Thomas, er is niks mis met een transparante onkostenvergoeding. Als het gaat om een probleeminventarisatie zal dat nog wel lukken, maar ook als we aan oplossingen gaan werken? Ik ben het met je eens dat dit vaker een advies of plan van aanpak dan een product zal zijn. Ik wacht gespannen af of we hier een redelijk model voor kunnen ontwikkelen zonder dat er weer een groep handige adviseurs een lucratief verdienmodel ontwikkelt, en er een bevoordeling van aanbieders ontstaat. Dan zou de spartelende consument zowaar positieve ervaringen kunnen melden met financieel dienstverleners.

Thomas van Duin - 22 april 2014

@Albert Ikzelf verwacht dat banken bij een betalingsachterstand meer info van de betreffende klant wil hebben om vanuit die info wellicht tot een oplossing te komen. Wellicht laten onderzoeken hoeveel klant maandelijks tekort komt en gedurende welke periode. In zo'n geval kan je denken aan gedeeltelijke betaling en wellicht een stukje bijschrijving bij de hypotheek. Dan krijgen ze in ieder geval iets binnen terwijl ze in de huidige situatie met oplopende achterstanden zitten. Maar het kan natuurlijk ook om andere zaken gaan. Oplossing hoeft dus niet perse een product te zijn, vaak juist niet. De (groot)banken zijn al jarenlang hun personeelsbestand aan het saneren en ik verwacht niet dat zij hier momenteel bezetting voor hebben en ook niet dat zij mensen hiervoor aan gaan nemen. Daarnaast zijn er nog geldverstrekkers die hier sowieso geen mensen voor hebben. Denk aan veel verzekeraars en ook bedrijven als Hypotrust, Argenta en vele anderen. Dus wat is er mis met een onkostenvergoeding aan ons door de bank?

Albert van der Poll - 18 april 2014

@Thomas, als overmatig hyperreageerder heb ik al aangegeven dat de term "provisie" hier niet van toepassing is. Mij gaat het erom wat dan die 74% voorstanders denken dat er zal gebeuren. Ik zie het misschien wat te zwart gallig -karaktertrekje- maar ik verwacht dat de banken dan zelf deze activiteiten zullen gaan uitvoeren, met overslaan van de adviseur, net degene die misschien de klant het beste kan helpen met de sores. Bijvoorbeeld door een rentemiddeling, of andere oplossingen die niet aan de kant van de bank opkomen, denk eens aan een doorlopend krediet oversluiten en afbouwen, ik denk niet dat de ABN ING of RABO adviseur zal zeggen: als u nou de lening bij Pollo aanvraagt is de rente 3% lager. Het Adfiz voorstel is een aanzet om tot gelijke monniken gelijke kappen oftewel LPF te komen, al is het wat moeizaam, ik ben het met je eens dat het beter zou zijn dat de bank aan ons de declaratie betaalt, en dat dit geen extra schuld (hoewel, het gaat over 350 euro of zo, lees ik bij DenO) zou opleveren. Mij lijkt het voor een geldverstrekker van belang dat hij weet of het een uitgaven of inkomsten probleem, is of het op korte termijn is op te lossen of dat er sprake is van structurele problemen.

Thomas van Duin - 17 april 2014

Beste Albert/Pollo, Jij maakt dezelfde denkfout als vele anderen. Er is hier geen sprake van provisie. Er wordt ook geen product geadviseerd. De bank huurt de adviseur slechts in om werk voor hem te doen wat hijzelf niet aankan. Wat is daar mis mee? Ik zie geen perverse prikkel. Moeten we het dan voor niets doen of via zo'n gedrocht van een regeling die door Adfiz is verzonnen? In hun voorstel betaalt overigens de klant de kosten en wordt hij met een nog hogere schuld opgezadeld. In het voorstel van Financiën betaalt de bank. Kan het nog mooier? Collegiale groet, Thomas.

Albert van der Poll - 17 april 2014

@ Thomas, 74% is dan voorstander van wat? Het idee van Financiën om een soort provisiebetaling toe te staan? En die 74% denkt dat de bank hem dan zal bellen om z'n klant zo goed mogelijk bij te staan en dan "provisie" gaat uitkeren?

Paul van Brederode - 16 april 2014

Banken gaan echt niet betalen voor het oplossen van deze problemen omdat zij 'echt niet' de oorzaak zijn. Dat is 'de markt zelf', aldus de vos die de passie preekt. Dit voorstel van Adfiz is een heel praktische oplossing en ook een heel terecht voorstel. Ik was dan ook onaangenaam verrast toen ik las dat Dijsselbloem met zo'n slechte oplossing kwam. Daaruit bleek eens te meer dat het provisieverbod helemaal niet zo heilig is en dat de argumenten om het in te voeren anders lagen dan het etiket wat men er op heeft geplakt.

Dick Aardenburg - 16 april 2014

In de kern heeft Adfiz gelijk... géén uitzonderingen. Waarom niet? Want dan is het eind zoek.. lees de opmerkingen van Leo de Boer maar.. Sleche wetgeving moet z.s.m. worden gerepareerd, niet verder uitbreiden. De klant heeft altijd centraal gestaan bij onafhankelijke adviseurs, maar de aan-vink dossier-geil burocraten hebben er voor gezorgd dat dit een holle kreet is geworden. De oplossing? Laat "adviseurs" van AFM en Min v Financiën noodlijdende huishoudens helpen. Het intern berekende tarief moet uiteraard markt-conform zijn.

Thomas van Duin - 16 april 2014

Inmiddels is er een onderzoek van Buro D&O geweest. 74% van de respondenten zijn voor het genoemde traject, 14% zijn neutraal en 12% zijn tegen. Dat zijn toch heel duidelijke cijfers! Net als bij andere dossiers vraag ik mij af wie Adfiz nu eigenlijk vertegenwoordigt? Spreken zij namens hun achterban of ................? Waarom zou een bank mijn diensten niet in mogen huren? Ik adviseer toch geen product? Volgens mij ga je met de klant de pijnpunten onderzoeken en kijken wat voor soort oplossingen er zijn. Als de geldverstrekkers hier zelf genoeg mensen voor zouden hebben dan zouden ze dit zelf doen, zo ga je met klanten om. Het is ook in het belang van de geldverstrekker want bij een (gedwongen) verkoop is er vaak een schuldrest en worden er tijdens het traject ook door de geldverstrekker kosten gemaakt. Dus dat de geldverstrekker voor de betaling zorgt lijkt mij logisch. En dan de door Adfiz voorgestelde constructie, dat slaat werkelijk nergens op, onwerkbaar!

Dennis Jellema - 16 april 2014

Geen provisie, maar in advieskosten in rekening bregen bij de bank is een prima oplossing, Klant de de kosten fiscaal verrekenen, dit zou je mee kunnen nemen in de totale oplossing. Hierdoor is de belasting op het budget van de klant een stuk minder groot. Ook een extra aflossing in een x-aantal jaren zou een oplossing zijn. Maar in iedergeval geen provisie!

Meer over
IDD: hoe omgaan met de 'wensen en behoeften'-eis

IDD: hoe omgaan met de 'wensen en behoeften'-eis

(door Adfiz) De IDD schrijft voor dat je voorafgaand aan het sluiten van een verzekering de wensen en behoeften vaststelt op basis van de informatie die je van...

Campagne om meer Adfiz-leden aan te sluiten op Aplaza

Campagne om meer Adfiz-leden aan te sluiten op Aplaza

Adfiz en Aplaza starten een campagne om meer Adfiz-leden aan te sluiten en zo de ketenefficiency te versnellen. Door nu in te zetten op een versnelling in de...

Klantgegevens delen zonder machtiging

Klantgegevens delen zonder machtiging

“We moeten ook zonder machtiging klantgegevens kunnen delen.” Dat betoogt Adfiz-directeur Enno Wiertsema in zijn nieuwste column op de website van de...

Afspraken over klantbenadering aflossingsvrij

Afspraken over klantbenadering aflossingsvrij

Adfiz en OvfD hebben met het Verbond van Verzekeraars en NVB afspraken gemaakt over het informeren van klanten met een aflossingsvrije hypotheek. De AFM geeft in...

Adviseur moet risico’s checken

Adviseur moet risico’s checken

(door Adfiz) Op 25 juli is de herziene Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in werking getreden. De belangrijkste wijziging voor...

Distributie zorgvuldig inrichten

Distributie zorgvuldig inrichten

Op 1 oktober is de richtlijn Verzekeringsbemiddeling (IMD) vervangen door nieuwe richtlijn Verzekeringsdistributie (IDD). Veel IDD-regels beschrijven zaken die...