Adviseur betaalt te hoge ORV-premie uit eigen zak

Kifid logo 350

Een financieel adviseur moet een klant ruim 3200 euro betalen vanwege misgelopen premiekorting op diens overlijdensrisicoverzekering (ORV). Volgens de Geschillencommissie van het Kifid heeft de adviseur onvoldoende aan zijn zorgplicht voldaan. Hij had de klant veel eerder moeten wijzen op de lagere premies in de ORV-markt.

De consument legde de klacht bij het Kifid neer, nadat hij bij het omzetten van zijn ORV in mei 2017 ontdekte dat de maandpremie flink was gedaald. De ORV werd in 2004 gesloten tegen een maandpremie van 78 euro. Dertien jaar later kwam de premie op 35 euro uit.  De consument eiste daarop, dat de adviseur de te veel betaalde premie over 151 maanden vergoedde.

Mailings

Hoewel de consument gedurende de looptijd een aantal mailings ontving, waarin gewezen werd op de mogelijkheid om de maandlasten te verlagen, stelt de Geschillencommissie toch, dat de adviseur deze consument had moeten informeren over premieverlagingen. ‘Met het versturen van algemene mailings, gericht op het besparen op de hypotheeklasten, voldoet de adviseur niet aan de zorgplicht’.

Periodieke aandacht

De verzekeringsadviseur is verplicht om periodiek aandacht te besteden aan de verzekeringen die hij in portefeuille heeft, zo oordeelt de Geschillencommissie. Ze vindt het voldoende aannemelijk, dat de consument zijn overlijdensrisicoverzekering eerder tegen een lagere premie had voortgezet, wanneer hij eerder was geïnformeerd over de ontwikkelingen op de verzekeringsmarkt. Het terug te betalen bedrag van 3268 euro is gebaseerd op een schatting van de totale gemiste premiebesparing.

De uitspraak is niet-bindend, maar de financieel adviseur heeft aangegeven de uitspraak van het Kifid op te volgen.

Reactie toevoegen

 

Reacties

Albert van der Poll - Van der Poll Financiële Diensten 12 juli 2018

Ik ben het met Rob Goedhart eens dat 60% adviseurs die vindt dat een klant niet op de hoogte hoeft gebracht te worden van verantwoorde premiebesparingsmogelijkheden een enigszins droevig stemmend resultaat is. Maar er moet toch een waarom zijn voor zoiets? Ik denk dat dit vooral komt doordat er een spagaat zit tussen de ontvangen betaling (provisie of eenmalige fee) en de verwachte nazorg. Ik heb in het verleden wel eens de torenhoge woekerprovisies die over de rug van de kromliggende consument aan onze strijkstok bleven hangen voor maar een paar uurtjes werk gedeeld op de 30 jaar looptijd. Zelfs zonder de nadere beschouwing dat er ook veel adviezen "gratis"zijn verstrekt, waar je nu niemand meer over hoort, kon je al zien dat daar niet veel ruimte in zit om bijvoorbeeld elke 2-3 jaar een onderhoudsbezoekje te gaan doen. Op dit moment heb ik experimenteel kunnen vaststellen dat consumenten een bedrag van € 95,-- al vrij veel vinden voor een orv advies. De gedachte dat dan ook nog jarenlang gemonitord moet worden of er misschien goedkopere mogelijkheden zijn lijkt me dan wel wat ver gaan. Het zou mooi zijn dat er een model zou zijn waarin klanten blijmoedig een vaste maandelijkse fee zouden betalen en wij hun financieel zouden ontzorgen op het gebied van verzekeren van risico's, sparen, lenen, hypotheken, aanvullend pensioen en beleggen. Ik had naast mij redelijk effectieve schade abosysteem ook zoiets voor hypotheek en de daaraan verbonden problematiek. Daar zou een 3-jaarlijkse premiecheck prima onder hebben gevallen. Wegens geen belangstelling biedt ik dat niet meer aan. Als de praktijk nu uitwijst dat de consumenten niet willen betalen voor nazorg/service hoe redelijk is het dan dat wel als verplichting aan de adviseur op te leggen? Zo bezien kan ik de gedachtengang van die 60% best volgen.

Jan Hermanussen - Assurantiekantoor Hermanussen 12 juli 2018

Als zo'n klant bijvoorbeeld een service-abonnement heeft, dan heeft de financieel adviseur toch zijn vaste inkomsten en is het totaal onbelangrijk bij welke maatschappij de klant zijn ORV heeft lopen. Als deze ORV wordt overgesloten tegen een lagere premie, heb je twee vliegen in één klap: klant blij, want hij betaalt minder premie en de financieel adviseur blij, want hij heeft de klant goed geholpen. Vervelender wordt het als de financieel adviseur provisie-inkomsten uit deze verzekering ontvangt. Want dan gaan zijn inkomsten omlaag en dreigt het gevaar dat hij in de (financiële) problemen gaat komen.

Albert van der Poll - Van der Poll Financiële Diensten 11 juli 2018

Stel je nou voor dat je die teveel betalende klant wilt gaan wijzen op een eventuele premiebesparing. Dan stuur je een brief. Beste klant uw verzekering kan mogelijk goedkoper (dat heb je natuurlijk van te voren al bekeken). Wilt u dat wij uw besparingsmogelijkheden onderzoeken en uw verzekering omzetten dan kost dat bij ongewijzigde bedragen en looptijd 95 euro, bij een verpande polis wat meer omdat we dan wat meer werkzaamheden moeten doen. Wilt u een advies of uw dekking verzekerde bedragen en looptijd nog bij u en uw levensomstandigheden past, dan kost dat 195 euro. Nou denk ik dat veel consumenten niets gaan doen, een deel bedenkt dan vraag ik het zelf wel online aan, een beperkt deel zal enthousiast reageren, en een aantal vindt dat je dan beter eerder een goedkopere verzekering had kunnen aanbieden. Dan heb je nog een groot aantal die in het verleden de polis op afsluitprovisie hebben gesloten waar je nu moet uitleggen dat er betaald moet worden voor de werkzaamheden. Juist deze groep is vaak totaal niet bereid ook maar een heel bescheiden vergoeding te betalen. Zo eenvoudig als Kifid het zegt is het nou ook weer niet, de premie kan best in het begin gewoon een goede oplossing zijn geweest, en wanneer moet je dan bij langzaam dalende premies adviseren over te sluiten? Als de besparing groter is dan de advieskosten? En hoe vaak moet dat dan? Elke 3 jaar oversluiten, is dat dan de gewenste praktijk? Is het advies altijd onvoldoende als niet de goedkoopste oplossing wordt gekozen? En de "adviseurs" die alleen hun eigen (bank)huismerk aanbieden terwijl zij wel kunnen beschikken over andere mogelijkheden? Als je dus een klant hebt die bij jou de boel heeft opgezegd ( ik begrijp dat de hypotheek elders is overgesloten) dan hou je wel zorgplicht voor een slapende orv polis? Wat maar weer pleit voor totaalrelaties en duidelijke service overeenkomsten.

Geert Sijbring - admicon Hypotheken en verzekeringen 10 juli 2018

Uiteraard kan de adviseur de klant op de mogelijkheid wijzen dat ze een voordeel kunnen halen, omdat de premie,s lager zouden kunnen , Maar dan komt de nota voor ons werk en dan hoor je ik ga niet betalen voor advies .Was toch nooit zo je bent vast een van die oplichters.( het kassa en radar syndroom). Uiteraard moet onze overheid de zwakkere beschermen , Maar de vraag is wie is de zwakkere, in deze denk ik de adviseur , want door het ingrijpen van de overheden( als een olifant door de porselein kast)en het steeds wisselende beleid, en mee eet cultuur van die overheden, t is het hele vak van adviseur in verzekering een uitdaging geworden maar door het provisie verbod stuk gemaakt . En de klant ( zwakkere) is daar de dupe van ,maar maakt daar ook graag gebruik van (claimgedrag), Net als de idiote wet 185 van de verkeer,s wet ,ook al fietst de kranten jongen in het donker zonder licht door rood en jij rijd hem aan ben jij aansprakelijk, wie zoiets bedenk is in mijn ogen achterlijk, en zo kan ik wel vier A viertjes volschrijven van maatregels die uit DEN Haag komen die achterlijk zijn, Maar ja dat krijg je als je kinderen en wilsonbekwamen aan het roer zet , of worden ze toch omgekocht door grote banken en of maatschappijen of andere belanghebbende . Dat komt later wel aan het licht als er een onderzoek moet worden uitgevoerd omdat het helemaal fout is gelopen.

Jan Hermanussen - Assurantiekantoor Hermanussen 9 juli 2018

Wat deze financieel adviseur heeft nagelaten is juist de toegevoegde waarde waarvoor je financieel adviseur bent!

Chris de Bruin - Bureau mr. de Bruin 7 juli 2018

Deze uitspraak van het Kifid is in meerder opzicht van belang. De kern is dat een adviseur zijn klanten er nadrukkelijk op dient te wijzen dat zij (mogelijkerwijs) goedkoper uit kunnen zijn met de bestaande dekkingen, door deze elders over te sluiten. Op zich is dat een redelijk uitgangspunt. De vraag is echter even hoe ver dat gaat. Op de eerste plaats: als dit geldt voor ORV’s, dan geldt dit in het algemeen natuurlijk voor alle producten. Dus ook voor schadeverzekeringen. Dus ook voor hypotheken, of vermogensvormingsproducten. Misschien met hier en daar wat nuanceringen, maar het hoofdbeginsel dat een adviseur de klant op te behalen voordeel moet wijzen, blijft overeind. Op de tweede plaats: hoe moet een adviseur weten dat dit voordeel te behalen is? Bij ORV’s is het al een aantal jaren bekend dat de premies aanzienlijk gedaald zijn. Maar bij tal van andere producten is dat minder evident. Er zijn jaren dat autoverzekeraars zwarte cijfers schrijven en de premies per dag dalen. Om vervolgens een jaar later weer net zo hard te stijgen als de kleur van het bedrijfsresultaat wijzigt in rood. Moet nou die adviseur in die tussenliggende tijd steeds in de gaten houden of die premie niet lager kan? En áls hij dat doet, en een maand later daalt de premie elders nog verder, moet hij dat dan nog een keer doen? En moet hij dat doen door alleen de aanbieders in de gaten te houden waar hij zaken mee doet, of moet hij de hele markt in de gaten houden? Op de derde plaats: er ontstaat een spanningsboog tussen enerzijds het redelijke belang van een consument om beschermd te worden tegen onnodige kosten en anderzijds het redelijke belang van een adviseur, om straks niet veel te veel tijd (en kosten) kwijt te zijn aan een steeds groter wordend aantal backoffice-activiteiten. Die spanningsboog kan naar mijn oordeel alleen maar opgelost worden door zeer goede Voorwaarden van Dienstverlening (tussen consument en adviseur), waarin de omvang van de proactieve bezuinigingsoperaties van de adviseur, duidelijk wordt bepaald en begrensd. In het geval van de ORV-casus die werd voorgelegd aan het Kifid is er wellicht iets te zeggen voor de uitkomst, aangezien het verschil hier groot was. Het gevaar van deze uitspraak zit hem echter in de precedentenwerking in tal van andere gevallen, waarin het redelijkerwijs te behalen voordeel door de consument veel minder groot is, maar het toenemend claimgedrag het werken voor de adviseur ernstig bemoeilijkt.

Meer over
Voordeel misgelopen als oude orv niet is overgesloten

Voordeel misgelopen als oude orv niet is overgesloten

Het historische verloop van de premies duidt erop dat verzekerden veel voordeel hadden kunnen behalen door hun overlijdensrisicoverzekering over te sluiten, mits...

Einde aan daling premies overlijdensrisicoverzekeringen

Einde aan daling premies overlijdensrisicoverzekeringen

In 2018 is de gemiddelde premie van overlijdensrisicoverzekeringen met 4,16 procent gestegen, aldus MoneyView in zijn Special Item Overlijdensrisicoverzekeringen....

ORV: ex-roker laat 355 euro per jaar liggen

ORV: ex-roker laat 355 euro per jaar liggen

Ruim 70 procent van de ex-rokers met een ORV verliest veel geld. Zij weten namelijk niet dat ze in aanmerking komen voor de lagere niet-rokerspremie als ze twee...

80% bestaande verzekerden kan besparen op ORV

80% bestaande verzekerden kan besparen op ORV

Tachtig procent van de verzekerden kan besparen op de premie van hun bestaande ORV. Dat stelt de Nationale Hypotheekbond bij de bekendmaking van het nieuwe weekthema...

Woonfonds: "ORV met gelijkblijvende premie vaak te duur"

Woonfonds: "ORV met gelijkblijvende premie vaak te duur"

Wie eerder stopt dan de afgesproken looptijd van zijn ORV met gelijkblijvende premie, en dat gebeurt  vaak, kan uiteindelijk goedkoper uit zijn met een verzekering...

"Adviseurs slaan slaatje uit oversluiten orv"

"Adviseurs slaan slaatje uit oversluiten orv"

Financieel adviseurs rekenen te hoge kosten bij oversluiten van de orv. Dat stelde 'Kassa' zaterdagavond: "Financieel adviseurs brengen veel te hoge kosten...