Adviseur krijgt steun bij privacykwesties

Privacy Data AVG Adfiz

Adfiz rolt een privacyprogramma voor leden uit. Dataverwerking moet vanaf medio volgend jaar aan strengere regels voldoen.

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze privacywet geeft consumenten meer zeggenschap over het registreren, verspreiden, opslaan en aanbieden van hun gegevens. Organisaties en bedrijven moeten expliciete toestemming hebben voor het verwerken van data en een consument kan eisen dat zijn persoonlijke gegevens worden verwijderd of overgedragen. 

Verantwoordingsplicht

De AVG kent een verantwoordingsplicht. Organisaties en bedrijven moeten eigenhandig kunnen aantonen dat ze aan de regels voldoen. Hoewel de AVG een grote impact heeft op de bedrijfsvoering, zijn veel kantoren nog niet toegerust op de nieuwe eisen die aan dataverwerking worden gesteld.

Privacy-Portaal

Adfiz wil de nodige ondersteuning bieden. De brancheorganisatie ontwikkelt voor leden een Privacy-Portaal, waar kennis over de AVG op toegankelijke wijze wordt gedeeld, en informeert adviseurs via de rubriek 'Ken je vak!' in vakblad VVP. Een klankbordgroep, bestaande uit gespecialiseerde leden, gaat toezien op de praktische invoering van de wet- en regelgeving. Adfiz organiseert in aanloop naar 25 mei 2018 diverse bijeenkomsten over het thema privacy.  

  

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
IDD: hoe omgaan met de 'wensen en behoeften'-eis

IDD: hoe omgaan met de 'wensen en behoeften'-eis

(door Adfiz) De IDD schrijft voor dat je voorafgaand aan het sluiten van een verzekering de wensen en behoeften vaststelt op basis van de informatie die je van...

Campagne om meer Adfiz-leden aan te sluiten op Aplaza

Campagne om meer Adfiz-leden aan te sluiten op Aplaza

Adfiz en Aplaza starten een campagne om meer Adfiz-leden aan te sluiten en zo de ketenefficiency te versnellen. Door nu in te zetten op een versnelling in de...

Klantgegevens delen zonder machtiging

Klantgegevens delen zonder machtiging

“We moeten ook zonder machtiging klantgegevens kunnen delen.” Dat betoogt Adfiz-directeur Enno Wiertsema in zijn nieuwste column op de website van de...

Afspraken over klantbenadering aflossingsvrij

Afspraken over klantbenadering aflossingsvrij

Adfiz en OvfD hebben met het Verbond van Verzekeraars en NVB afspraken gemaakt over het informeren van klanten met een aflossingsvrije hypotheek. De AFM geeft in...

Adviseur moet risico’s checken

Adviseur moet risico’s checken

(door Adfiz) Op 25 juli is de herziene Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in werking getreden. De belangrijkste wijziging voor...

Distributie zorgvuldig inrichten

Distributie zorgvuldig inrichten

Op 1 oktober is de richtlijn Verzekeringsbemiddeling (IMD) vervangen door nieuwe richtlijn Verzekeringsdistributie (IDD). Veel IDD-regels beschrijven zaken die...