Adviseur moet niet altijd willen mikken op maximale hypotheek

Wopke Hoekstra 1 2017 foto Financiën

"Vooral in een stijgende woningmarkt, waar de wettelijke regels voor de consument als knellend kunnen worden ervaren, vind ik het belangrijk te benadrukken dat de maximale hypotheek niet in alle gevallen passend hoeft te zijn." Dat schrijft minister Hoekstra in een kabinetsreactie op de aanpak bij aflossingsvrije hypotheken, waar hij tevreden over is.

Echter, schrijft de minister: "Ik vind niet alleen het hoge aandeel aflossingsvrije hypotheken kwetsbaar. De Nederlandse schuld van huishoudens is door de hypotheekschulden in Europees perspectief hoog. Hier staat tegenover dat Nederlandse huishoudens ook relatief veel vermogen in de vorm van pensioenen en woningbezit hebben. De combinatie van hoge pensioen- en woningvermogens met hoge hypotheekschulden wordt de 'lange balans' van Nederlandse huishoudens genoemd. Echter, doordat vermogen grotendeels vastzit in 'stenen' en pensioenfondsen, kunnen huishoudens dat geld niet eenvoudig aanwenden bij tegenslag. Dat maakt huishoudens relatief kwetsbaar.

"Naast de genomen wettelijke maatregelen vind ik het van belang dat de sector ook hier zijn eigen verantwoordelijkheid pakt. De hypotheekadviseur heeft een belangrijke taak in het adviseren van de consument over de mogelijke risico’s van een hoge hypotheek. De maximale hypothecaire kredietruimte wordt aan de hand van enkele aannames vastgesteld. Zo wordt bij het bepalen van de maximale hypotheek bijvoorbeeld uitgegaan van een uitgavenpatroon van de consument dat lager is dan gemiddeld, dat de woning een energielabel C heeft, en wordt er geen rekening gehouden met de kosten van kinderen. Dit betekent dat, hoewel de normen in beginsel verantwoorde kredietverlening voorstaan, de maximale hypotheek niet voor alle consumenten de meest passende keuze hoeft te zijn. Ik zie het als de rol van de adviseur om samen met de consument te bespreken welke hypotheeklasten hij kan en wil dragen op basis van zijn persoonlijke situatie. In individuele gevallen zou een lagere hypotheek beter kunnen passen bij de huishoudsituatie dan de maximaal toegestane hypotheek."

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Adviseur moet acceptatie-voorwaarden kennen

Adviseur moet acceptatie-voorwaarden kennen

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN: HYPOTHEKEN - De adviseur dient een aanvraag voor een hypothecaire lening in bij een geldverstrekker die geen particuliere erfpacht accepteert....

Ex mag tekenen voor renteverlenging

Ex mag tekenen voor renteverlenging

LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN: HYPOTHEKEN - In deze klacht staat centraal de vraag of het voorstel tot renteverlenging door beide partners moet worden geaccepteerd....

FSC verkent beleidsopties om oververhitting op huizenmarkt tegen te gaan

FSC verkent beleidsopties om oververhitting op huizenmarkt tegen te gaan

Het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) heeft in zijn vergadering van 1 november beleidsopties verkend om tot een evenwichtige ontwikkeling op de huizenmarkt...

Groei hypotheeksom neemt af

Groei hypotheeksom neemt af

IG&H constateert dat in de aankoopmarkt (starters en doorstromers) de groei van de hypotheeksom afneemt. Opvallend, zegt Joppe Smit, Senior Manager Banking bij...

Consumentenbond in hypotheken met Ikbenfrits.nl

Consumentenbond in hypotheken met Ikbenfrits.nl

Sinds vorige week kunnen consumenten voor het afsluiten van hun hypotheek terecht bij de Consumentenbond. De Consumentenbond breidt haar informatie en dienstverlening...

Zoek goed uit of ex-partner hypotheeklasten kan dragen

Zoek goed uit of ex-partner hypotheeklasten kan dragen

Het is, aldus minister Hoekstra in antwoord op Kamervragen, van belang dat consumenten, voorafgaand aan het definitief maken van een echtscheidingsconvenant, goed...