"Adviseur Vermogen niet gekwalificeerd voor pensioenexpiraties"

Euro's via Pixabay 2018

De in CANON verenigde organisaties van financieel adviseurs kunnen zich niet vinden in pleidooien in de markt dat ook de adviseur Vermogen expiraties van tweede pijlerpensioenen moet kunnen begeleiden omdat dit voor een groot deel vergelijkbaar zou zijn met expiraties van lijfrenteverzekeringen. Adfiz, CFD, NVF en OvFD in hun reactie op de 12 juni gesloten consultatie 'Besluit analyse vakbekwaamheidsbouwwerk': "We merken op dat dit een verkeerde voorstelling van zaken is; de aankoop van een tweede pijler product is velen malen ingewikkelder en vraagt uiterst specifieke vakkennis met name ten aanzien van het kunnen maken van een goede afweging tussen de (deels) vaste uitkering en/of de doorbelegvariant. Een adviseur Vermogen mist de noodzakelijke vakkennis om de deelnemer op kwalititatief goede en passende manier te adviseren."

De organisaties wijzen verder op een onduidelijkheid: "Wij verwachten en nemen aan dat het de bedoeling is dat in alle gevallen de advisering over de pensioenaankoop op de expiratiedatum (met alle keuze varianten tussen variabel én vaste uitkering) onder het domein van de adviseur komen te vallen. Op dit punt biedt het voorgelegde besluit onvoldoende duidelijkheid. De tekst van de toelichting is ook zodanig op te vatten dat een advisieur Vermogen advies mag geven over pensioenexpiraties wanneer het om een vaste uitkering gaat. Dit zou de klant in de situatie kunnen brengen dat hij voor advies over expiratie bij een adviseur Vermogen terecht kan, die enkel een ‘deeladvies’ en daarmee onvolledig advies kan geven. Wij wijzen erop dat dit niet in het belang is van de klant."

 

Reactie toevoegen

 
Meer over
Duidelijk meer PE-examens afgelegd

Duidelijk meer PE-examens afgelegd

Eind vorig jaar zijn duidelijk meer PE-examens afgelegd dan in de maanden daaraan voorafgaand. Niet verwonderlijk, want de huidige PE-periode loopt over drie maanden...

Internetconsultatie 'Wijziging regeling eindtermen' gestart

Internetconsultatie 'Wijziging regeling eindtermen' gestart

Het ministerie van Financiën is de internetconsultatie 'Wijziging van de Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft' gestart....

56.019 PE-examens afgelegd

56.019 PE-examens afgelegd

Al behoorlijk wat adviseurs hebben hun PE-examens 2017-2019 gehaald. Daar duidt de statistiek van het CDFD op. Het is niet bekend om hoeveel examens het gaat deze...

Geen PE-examen Adviseur basis meer

Geen PE-examen Adviseur basis meer

Mensen met de beroepskwalificatie Adviseur basis hoeven geen PE-examen 2017-2019 te doen. Minister Hoekstra laat de verplichting vallen met het oog op het schrappen...

Toetstermen voor examens vanaf 1 april

Toetstermen voor examens vanaf 1 april

Het advies 'Wft ontwikkelingen 2018' van het CDFD is door de minister van Financiën overgenomen. De eind- en toetstermen, die de basis vormen van de Wft-examens,...

Verbond wil af van PE-examen

Verbond wil af van PE-examen

Het Verbond van Verzekeraars wil af van het driejaarlijkse PE-examen. Dat schrijft de organisatie van verzekeraars in haar reactie op de 14 januari gesloten ...