Andere systematiek van verplichtstelling verdient uitgebreider onderzoek

Wouter Koolmees 2017

In theorie zijn scenario’s denkbaar waarbij de deelnemer aan een verplichte pensioenregeling in een beroepsgroep of in een bedrijfstak zelf de vrijheid heeft een pensioenuitvoerder te kiezen. Dat schrijft minister Koolmees in zijn antwoord op Kamervragen over het verplichtgestelde pensioenfonds voor notarissen.

De effecten en wenselijkheid van een dergelijke andere systematiek van verplichtstelling verdienen uitgebreider onderzoek, aldus Koolmees.

Wat betreft het pensioenfonds voor notarissen meent Koolmees: "De principiële vraag of een verplichte deelname aan een pensioenregeling en/of in een pensioenfonds wenselijk is, behoort tot de verantwoordelijkheid van de beroepspensioenvereniging of het georganiseerde bedrijfsleven in een (deel van een) bedrijfstak. Gezien de verstrekkende gevolgen van de verplichtstelling voor de deelnemers geldt in algemene zin dat een bepaalde mate van draagvlak voor de verplichte deelname wenselijk is."

 

 

 

 

 

Reactie toevoegen

 
Lees meer over